04 грудня 2018 року о 10:00 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Власенка Романа Олеговича

04 грудня 2018 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 (м. Краматорськ Донецької області, бульвар Машинобудівників, 39, аудиторія 2335) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Власенка Романа Олеговича

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєасистент кафедри травматології та ортопедії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України

Назва дисертації – «Фактори ризику переломів кісток нижньої кінцівки та їх вплив на функціональне відновлення хворих (клініко-епідеміологічне дослідження)»

Шифр та назва спеціальності – 14.01.21 – травматологія та ортопедія

Науковий керівник – Григор’єва Наталія Вікторівна, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату (ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ)

Офіційний опонент – Черниш Володимир Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії (Донецький національний медичний університет МОЗ України, м.Лиман)

Офіційний опонент – Танасієнко Павло Васильович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ)

Автореферат Власенка Р.О.Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top