ДКТ 32.50.1 - 4 лота

Донецький національний медичний університет

імені М. Горького

                       

      

                                                    

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішенням комітету з конкурсних торгів 

 

Протокол _____ від _____.___________.2015р.

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

Перший проректор

 

____________ П.Г. Кондратенко

“____” _____________ 2015 р.

 м.п.

 

 

 

     ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

на закупівлю товару

«Процедура закупівлі — відкриті торги”

Предмет закупівлі:

 

Код ДК 016:2010 - 32.50.1

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

Лот№1 – код ДК 016:2010 – 32.50.11-30.00 - Бормашини, поєднані чи не поєднані з іншим стоматологічним устаткованням на спільній основі;

 Лот №2 – код ДК 016:2010 – 32.50.11-50.00 - Інструменти та прилади, інші, призначені для використовування в стоматології (крім бормашин);

 Лот №3 – код ДК 016:2010 – 32.50.12-00.00 - Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні;

 Лот №4 – код ДК 016:2010 – 32.50.13-79.00 - Інструменти та прилади, інші

 

 

 

 

 

Україна, м. Красний Лиман — 2015

 ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення.

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів.

2. Інформація про замовника торгів.

3. Інформація про предмет закупівлі.

4. Процедура закупівлі.

5. Недискримінація учасників.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.

 Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів.

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів.

 Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником.

 Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням

питомої ваги критерію.

2. Виправлення арифметичних помилок.

3. Інша інформація.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

 Розділ VI. Укладання договору про закупівлю.

1. Терміни укладання договору.

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Додатки:

1. Форма конкурсної пропозиції.

2. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

3. Істотні умови договору.

4. Вимоги до розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів.

5. Лист-згода.

 

Розділ I.  Загальні  положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року № 1197-VIІ (далі по тексту - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів

повне найменування

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

Місцезнаходження

- юридична адреса: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Кірова, 27, поштовий індекс 84404;

- фактична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 39, поштовий індекс 84300

посадова особа замовника, уповноважена  здійснювати зв’язок з  учасниками

Олександр Олексійович Попадинець – проректор з економіки та АГР, тел.: 050-348-69-89, Ольга Сергіївна Бєляєва – провідний фахівець, тел. 050-268-83-53,

e-mail:tender@dsmu.edu.ua

3. Інформація про предмет закупівлі

найменування предмета закупівлі

32.50.1 – Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

вид предмета закупівлі

Лот№1 – код ДК 016:2010 – 32.50.11-30.00 - Бормашини, поєднані чи не поєднані з іншим стоматологічним устаткованням на спільній основі;

Лот №2 – код ДК 016:2010 – 32.50.11-50.00 - Інструменти та прилади, інші, призначені для використовування в стоматології (крім бормашин);

Лот №3 – код ДК 016:2010 – 32.50.12-00.00 - Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні;

Лот №4 – код ДК 016:2010 – 32.50.13-79.00 - Інструменти та прилади, інші

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

обл. Донецька, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 39, поштовий індекс 84300. Кількість (обсяг) поставки товарів – технічні, якісні, та інші вимоги до предмета закупівлі, встановлені замовником в Додатку № 2 до документації конкурсних торгів та в пункті 8 Розділу  ІІІ.

Учасник вказує перевізника та транспортний засіб доставки товару за адресою замовника. Якщо учасник не має власних транспортних засобів або залучає інших перевізників, необхідно надати документ про залучення сторонніх організацій до виконання послуг транспортування

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

до 31 грудня 2015 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня

7.Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів та всі документи, що її стосуються, складаються українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що надані сторонніми організаціями, складаються  українською або російською мовою.

Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації

конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

     Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

      Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

      У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо  документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до  статті 10 Закону

Розділ III.  Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють

діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у одному запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі, які містять будь-яку інформацію, повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). Вимога щодо відбитків печатки не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення (у разі підписання керівником), або довіреністю, або дорученням (у разі підписання іншою уповноваженою особою Учасника), або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження Замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до _________ ».

Якщо конверти, що містять пропозицію конкурсних торгів, не оформлені, не запечатані та не промарковані відповідно до вимог документації конкурсних торгів, Замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конвертів, їх втрату або запізнення, збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів до моменту її офіційного розкриття

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

1. Форми «Пропозиція конкурсних торгів»  (додаток №1, заповнюється з урахуванням вимог додатку №4);

2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям замовника;

3. Документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;

4. Інформацію щодо відповідності пропозиції учасника технічній специфікації замовника, що включає:

 проекту договору із специфікацією згідно з Додатком3 до документації конкурсних торгів (з заповненими умовами згідно пропозиції конкурсних торгів  та даними учасника), який повинен бути підписаний уповноваженою особою учасника та містити печатку* учасника;

5. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

6.Лист-згода Додаток №5;

7. Інші документи відповідно до цієї документації.

Усі документи учасника повинні бути складені у друкованому вигляді

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не передбачаються

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
 Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії  до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

У якості документального підтвердження відповідності зазначеним кваліфікаційним критеріям учасник повинен подати наступні документи:

-довідку (за власним підписом і печаткою*) про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, посади та період роботи в зазначеній сфері;

-баланс (форма №1) на останню звітну дату (для юридичних осіб), копія звіту про фінансові результати (форма №2) на останню звітну дату (для юридичних осіб); копію звіту суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку на останню звітну дату (для фізичних осіб);  копію звіту про рух грошових коштів (форма №3) на останню звітну дату (для юридичних осіб, у разі наявності) або лист на бланку про причину ненадання; довідка з обслуговуючого банку про наявність (відсутність) заборгованості за кредитами, не більше нж місячної давнини відносно дати розкриття дати пропозиції конкурсних торгів;

арантийний лист на обслуговування обладнання терміном не менш ніж 12 місяців та можливість після гарантійного обслуговування.

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів, у разі наявності обставин, передбачених ч.1 ст.17 Закону.

Для документального підтвердження відсутності зазначених обставин учасник подає у складі пропозиції конкурсних торгів наступні документи:

на підтвердження вимоги пункту 1-1) частини 1 статті 17 –

інформацію в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані с корупцією правопорушення;

інформацію щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону,  із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформацію про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону;

на підтвердження вимоги пункту 2) частини 1 статті 17 –

оригінал Витягу або інформаційна довідка про те, що службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, або учасника-фізичну особу не було притягнуто згідно із Законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видана не раніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів відносно дати розкриття пропозицій1 конкурсних торгів

на підтвердження вимоги пункту 3) частини 1 статті 17 –

довідка у довільній формі про  те, що учасник протягом трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

на підтвердження вимоги пункту 4),5) частини 1 статті 17 –

довідка (або її копія) про наявність або відсутність судимості, видана уповноваженим підрозділом  органів Міністерства внутрішніх справ не раніше тридцяти календарних днів відносно кінцевого строку подання пропозиції конкурсних торгів на службову (посадову) особу (осіб) учасника, яку (яких) уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є Учасником;

довідка у довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або членом (членами)  комітету з конкурсних торгів замовника;

на підтвердження вимоги пункту 7) частини 1 статті 17 –

оригінал Повної інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство отриманої у порядку, затвердженому наказом Міністерством юстиції України від 15.09.2011 №3018/5, про відсутність учасника в Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство датованої не раніше 10-денної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів або копія завірена печаткою учасника та підписом уповноваженої особи учасника. Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, отримана через офіційний веб-сайт (довідка чинна на момент розкриття, але не більше 10 календарних днів давнини відносно дати розкриття  пропозицій конкурсних торгів)

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі наявності обставин, передбачених ч. 2 ст. 17 Закону.

Для документального підтвердження відсутності зазначених обставин учасник подає у складі пропозиції конкурсних торгів наступні документи:

на підтвердження вимоги пункту 1) частини 2 статті 17 –

довідку про відсутність простроченої заборгованості і сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), виданою уповноваженим органом не раніше десяти календарних днів відносно кінцевого строку подання пропозиції конкурсних торгів;

копію Статуту або іншого установчого документу для юридичної особи, а для фізичної особи, в тому числі фізичної особи підприємця – копію сторінок 1-6 паспорта та ідентифікаційного коду/реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті – серію та номер паспорта); копію виписки (витягу) з ЄДР та витяг з Реєстру платників єдиного податку або Реєстру платників ПДВ;

на підтвердження вимоги пункту 3) частини 2 статті 17 –

довідку у довільній формі, яка містить інформацію, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.

У разі якщо законодавчо встановлено відсутність у учасника необхідних документів, він надає письмове обґрунтування з посиланням на відповідну норму закону

7. Інформація  про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

 Всі необхідні технічні, кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі викладені в технічній специфікації документації конкурсних торгів у Додатку № 2  до документації конкурсних торгів

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Опис окремих частин предмета закупівлі (лот №1, лот №2, лот №3, лот №4) наведено у Додатку №2 до документації конкурсних торгів

9. Внесення змін або                                                              відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

      Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

      Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п. 1 Розділу ІІІ цієї документації. На конверті додатково позначається «Зміни» або «Відкликання» відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою.

місце подання пропозицій конкурсних торгів

обл. Донецька, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 39

(1-й поверх), кабінет № 2123а, поштовий індекс 84300.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

27 жовтня 2015р. до 10:00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

обл. Донецька, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 39

 ( 3-й поверх), кабінет № 2305, поштовий індекс 84300.

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

27 жовтня 2015 р., 12:00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури  розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням, або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Ці підтвердження повинні бути надані Замовнику до початку розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку та торгівлі України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою* замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону

Розділ V. Оцінка  пропозицій  конкурсних  торгів  та  визначення  переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Пропозиції конкурсних торгів оцінюються за лотами.

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:   ціна.

Методика оцінки

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм «Ціна»;

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника.

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, визначальною є та сума, яка визначається після помноження кількості на ціну або складання загальної вартості всіх позицій специфікації;

б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

Адреса веб-порталу, на якому розміщується інформація про закупівлю:

www.tender.me.gov.ua

У разі виникнення у учасників процедури закупівлі питань, що не передбачені документацією конкурсних торгів, замовник при їх практичному обговоренні з учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України.

Всі повідомлення і заяви замовника і учасників, що стосуються проведення процедури закупівлі, повинні бути викладені в письмовій формі та направлені в порядку, встановленому Законом та документацією конкурсних торгів.

Учасник несе всі витрати, пов’язані із підготовкою та поданням його пропозиції конкурсних торгів, а замовник в будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату процесу закупівель.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції (ст. 28 Закону). За підроблення чи використання підроблених документів учасник несе відповідальність згідно ст. 358 Кримінального кодексу України.

4. Відхилення  пропозицій конкурсних торгів

   Замовник відхиляє пропозиції конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим Замовником;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28  Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних  торгів.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

    Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із  зазначенням  підстав надсилається учаснику, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, протягом трьох робочих  днів  з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі  робіт та послуг;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

 

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати оприлюднення на веб-порталі tender.me.gov.ua повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

В договор обов’язково включаються предмет, ціна, строк дії договору та зазначаються вимоги статей 40, 41 Закону в Додатку № 4  до документації конкурсних торгів.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

5) дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

8) зміни встановленого згідно з законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається

 

Додаток № 1

до документації конкурсних торгів

 

Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ конкурсних торгів»

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку при наявності)

 

Ми, ____________________________________________________________________,

                                            (повна назва учасника)

надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у відкритих торгах на закупівлю товару Донецьким національним медичним університетом імені М. Горького (надалі – Замовник) . Предмет закупівлі: код ДК 016:2010 – 32.50.1 – Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

Лот_____(____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________)згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів викладеними у документації конкурсних торгів.

Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції.

1 . Повне найменування учасника __________________________________________________

2. Адреса (юридична та фактична) __________________________________________________

3. Телефон/ факс_________________________________________________________________

4. Керівник учасника  (прізвище, ім’я, по батькові)____________________________________

5. Код ЄДРПОУ__________________________________________________________________

6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце реєстрації_______________________________________________________________________

7. Пропозиція:

Ціна пропозиції конкурсних торгів з ПДВ (або без ПДВ враховуючи статус платника податків учасника), грн.:

Лот №1

_______________________________________________________________________________

                                                     (цифрами та словами)

Лот №2

_______________________________________________________________________________

                                                     (цифрами та словами)

Лот №3

_______________________________________________________________________________

                                                     (цифрами та словами)

 

Лот №4

_______________________________________________________________________________

                                                     (цифрами та словами)

 

Вартість кожної одиниці товару:

Лот №1

п/п

Найменування Товару

 

УКТ ЗЕД*

Одиниця виміру

Кіль

кість

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

ПДВ,

(грн.)

Загальна вартість без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість із ПДВ,

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

Вартість кожної одиниці товару:

Лот №2

п/п

Найменування Товару

 

УКТ ЗЕД*

Одиниця виміру

Кіль

кість

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

ПДВ,

(грн.)

Загальна вартість без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість із ПДВ,

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

Вартість кожної одиниці товару:

Лот №3

п/п

Найменування Товару

 

УКТ ЗЕД*

Одиниця виміру

Кіль

кість

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

ПДВ,

(грн.)

Загальна вартість без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість із ПДВ,

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

Вартість кожної одиниці товару:

Лот №4

п/п

Найменування Товару

 

УКТ ЗЕД*

Одиниця виміру

Кіль

кість

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

ПДВ,

(грн.)

Загальна вартість без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість із ПДВ,

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Уповноважена особа учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ____________________________________________________________________________________.

                                                                (посада, ПІБ уповноваженої особи учасника)

 

            Що стосується акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, то Ваша документація конкурсних торгів  разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

            Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі нашої пропозиції конкурсних торгів, є достовірною.

 

             Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з моменту закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів  установленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

            Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати договір із замовником,  не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

 

 

 

Керівник підприємства –

учасник процедури закупівлі                   ______________________   _____________________      

                                                                             М.П. (підпис)                       (ініціали, прізвище)

 

      Додаток 2

до документації конкурсних торгів

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ

ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Загальні вимоги:

1. Все обладнання медичного призначення, що пропонується, повинно бути зареєстроване в Міністерстві охорони здоров’я України (надати копію свідоцтва про державну реєстрацію з додатками до цього свідоцтва або копію іншого документу, що підтверджує цей факт).

2. Надати підтвердження відповідності з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів обладнання медико-технічним вимогам документації конкурсних торгів у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською або російською мовою (технічна документація).

3. Надати оригінал  гарантійного листа від Учасника, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.

4. Обладнання повинно мати сервісну підтримку в Україні (надати гарантійний лист).

5. Гарантійний термін - не менше 12 місяців (надати гарантійний лист).

 

Лот №1. 32.50.11-30.00

Бормашини, поєднані чи не поєднані з іншим стоматологічним устаткованням на спільній основі

 

Медико-технічні вимоги до портативної стоматологічної установки (3 од.)

 

Технічна вимога замовника

Відповідність та фактичне значення (посилання на № стор. технічної документації)

1

Кількість електродвигунів бормашини: один.

 

2

Плавне регулювання швидкості обертів.

 

3

Максимальна кількість обертів: не менше 33000 об/хв.

 

4

Номінальний момент на валу двигуна: не менше 50 мН/м (500 г/см).

 

5

Електронна стабілізація обертів під навантаженням.

 

6

Керування напрямом обертання.

 

7

Режим работи: включення не менше 6 хв. з наступною  паузою не більше 4 хв.

 

8

Світлова індикація режиму роботи.

 

9

Наявність педалі керування.

 

10

Параметри живлення: 220 В ± 10% / 50 Гц ± 1 Гц.

 

11

Потужність споживання: не більше 110 Вт.

 

12

Вага: не більше 5 кг.

 

 

Медико-технічні вимоги до стоматологічної установки (4 компл.)

 

Технічна вимога замовника

Відповідність та фактичне значення (посилання на № стор. технічної документації)

1

Крісло пацієнта з електромеханічною системою підйому і опускання сидіння і спинки крісла за допомогою педалі управління, а також з панелей лікаря та асистента.

 

2

Крісло пацієнта повинно мати безшовну обшивку.

 

3

Крісло пацієнта повинно мати анатомічний підголівник з регулюванням по висоті.

 

4

Інструментальний столик лікаря з можливістю встановлення до 5 інструментів.

 

5

Наявність на інструментальному столику лікаря не менше двох турбінних з’єднання Midwest.

 

6

Наявність на інструментальному столику лікаря з’єднання під пневматичний мікромотор.

 

7

Нижня або верхня подача інструментів.

 

8

Наявність на інструментальному столику лікаря регуляторів тиску води та повітря в інструментах.

 

9

Наявність на інструментальному столику лікаря вбудованого датчика тиску повітря в інструментах.

 

10

Наявність на інструментальному столику лікаря пустера на 3-и функції (вода, повітря, спрей).

 

11

Наявність на інструментальному столику лікаря керування кріслом пацієнта (вверх, вниз, вправо, вліво).

 

12

Наявність на інструментальному столику лікаря функції повернення крісла в “0” положення.

 

13

Наявність на інструментальному столику лікаря керування змивом плювальниці.

 

14

Наявність на інструментальному столику лікаря керування наповнення склянки водою.

 

15

Наявність на інструментальному столику лікаря керування підігрівом води.

 

16

Наявність пневморегулювання столика лікаря.

 

17

Наявність на інструментальному столику лікаря столика для матеріалів.

 

18

Наявність негатоскопу з інтенсивністю освітлення не менше 20 000 Люкс.

 

19

Наявність моноблоку з кріпленням до крісла пацієнта (моноблок піднімається разом з кріслом.

 

20

Наявність у складі моноблоку скляної плювальниці.

 

21

Наявність у складі моноблоку функції автоматичного наповнення склянки водою, що регулюється з панелі лікаря або асистента з програмуванням обєму наповнення.

 

22

Наявність у складі моноблоку функції змиву плювальниці, що регулюється з панелі лікаря або асистента.

 

23

Наявність у складі моноблоку функції системи чистої води

 

24

Наявність у складі моноблоку функції системи підігріву води, що регулюється з панелі лікаря або асистента.

 

25

Наявність у складі моноблоку функції регулювання тиску повітря.

 

26

Наявність інструментального столика асистента.

 

27

Наявність на інструментальному столику ежекторного слиновідсмоктувача.

 

28

Наявність на інструментальному столику ежекторного повітряного пилевідсмоктувача.

 

29

Наявність на інструментальному столику пустера на 3-и функції (вода, повітря, спрей).

 

30

Наявність на інструментальному столику керування змивом плювальниці.

 

31

Наявність на інструментальному столику керування наповнення склянки водою

 

32

Наявність на інструментальному столику керування підігрівом води.

 

33

Наявність на інструментальному столику керування кріслом пацієнта.

 

34

Наявність галогенового світильника з перемикачем на дві фіксовані інтенсивності світла: 10 000 Люкс (±200 Люкс) та 20 000 Люкс (±200 Люкс).

 

35

Наявність зручної багатофункціональної педалі для управління інструментами, подачі й вимкнення води в інструментах та керування кріслом пацієнта.

 

36

Наявність стоматологічного повітряного компресора безолійного типу.

 

37

Потужність компресора не менше 53 кВт.

 

38

Продуктивність компресора не менше 112 л/хв

 

39

Повітряний потік компресора при тиску 4 Бар не менше 58 л/хв.

 

40

Шумність компресора  52 дБ (±2дБ).

 

41

Максимальний тиск компресора не менше 8 Бар.

 

42

Вага компресора не більше 25 кг.

 

43

Емність ресивера не менше 25 л.

 

44

Наявність стільця лікаря з пневморегулюванням, колесами та спинкою.

 

 

Лот 2. 32.50.11-50.00

Інструменти та прилади, інші, призначені для використовування в стоматології (крім бормашин)

 

Медико-технічні вимоги до кутового наконечника (7 од.)

 

Технічна вимога замовника

Відповідність та фактичне значення (посилання на № стор. технічної документації)

1

Наконечник стоматологічний кутовий мікромоторний.

 

2

Область застосування - терапевтична та ортопедична стоматологія.

 

3

Фіксація бору за допомогою поворотної засувки.

 

4

Передача обертів 1:1.

 

5

Максимальна частота обертів не менше 20000 об/хв.

 

6

Можливість використання розпилювальної насадки.

 

 

Медико-технічні вимоги до наконечника турбінного без оптики (5 од.)

 

Технічна вимога замовника

Відповідність та фактичне значення (посилання на № стор. технічної документації)

1

Наявність керамічних підшипників.

 

2

Наявність спеціального кнопкового кріплення бору.

 

3

Наявність універсальної  системи автоматичної очистки головки.

 

4

Наявність універсальної  системи безшумної очистки головки.

 

5

Наявність двохканального спрею.

 

6

Максимальна швидкість обертів не менше 350000 об/хв.

 

7

Наявність спеціального роз’єму Midwest 4.

 

 

Медико-технічні вимоги до турбінного наконечника (2 од.)

 

Технічна вимога замовника

Відповідність та фактичне значення (посилання на № стор. технічної документації)

1

Наявність керамічних підшипників.

 

2

Наявність спеціального кнопкового кріплення бору.

 

3

Наявність системи автоматичної очистки головки.

 

4

Наявність трьох точкового спрею.

 

5

Максимальна швидкість обертів не менше 450000 об/хв.

 

6

Наявність спеціального роз’єму Midwest 4.

 

Медико-технічні вимоги до пневматичного мікромотору (4 од.)

 

Технічна вимога замовника

Відповідність та фактичне значення (посилання на № стор. технічної документації)

1

Наявність реверсу.

 

2

Внутрішнє підведення води.

 

3

Наявність спеціального захисного клапану «анти-снід».

 

4

Максимальна швидкість обертів не менше 22 000 об/хв.

 

5

Наявність спеціального роз’єму Midwest 4.

 

 

Медико-технічні вимоги до ендодонтичного мікромотору (2 од.)

 

Технічна вимога замовника

Відповідність та фактичне значення (посилання на № стор. технічної документації)

1

Частота обертання, обертів/хв, не менше 100 - 13 000.

 

2

Використання шпиндельних головок у розмірностях, не гірше 20:1, 4:1, 1:1.

 

3

Регулювання крутного моменту в залежності від передаточного числа головки,  Н/см, не менше 0,1 - 6,5.

 

4

Параметри номінального входу адаптера змінного струму, не гірше 120В/ 230В при 50/ 60 Гц.

 

5

Наявність акумуляторної батареї.

 

6

Габаритні розміри (в*ш*г), мм, не більше 124*92*148.

 

7

Вага блоку, г, не більше 456.

 

8

Вага мікродвигуна та кабеля, г, не більше 92.

 

9

Час зарядки, год, не більше 5.

 

10

Час безперервного використання в залежності від робочого навантаження, год, не менше 2.

 

 

Медико-технічні вимоги до фотополімерної лампи (2 од.)

 

Технічна вимога замовника

Відповідність та фактичне значення (посилання на № стор. технічної документації)

1

Кількість режимів роботи, не менше 3-х (звичайний, імпульсний, мякий старт).

 

2

Живлення від акумулятора та від джерела змінного струму.

 

3

Наявність ємнісного акумулятора.

 

4

З’ємний акумулятор.

 

5

Потужність  LED лампи, Вт, не менше 5.

 

6

Наявність LED дисплея.

 

7

Наявність режиму авто відключення для економії акумулятора.

 

8

Довжина хвилі, нм, не гірше 430-485.

 

9

Потужність, мВт/см, не менше 1200.

 

10

Наявнівсть зарядної станції (тестера потужності лампи) на підставці.

 

 

Медико-технічні вимоги до ультразвукового скалера (2 од.)

 

Технічна вимога замовника

Відповідність та фактичне значення (посилання на № стор. технічної документації)

1

Параметри мережі електроживлення, не гірше 220-230В, 50-60Гц, 150мА.

 

2

Регульована вихідна потужність, Вт, не гірше 3-20.

 

3

Робоча частота, кГц, не менше 30.

 

4

Допустиме відхилення робочої частоти, кГц, не гірше ±3.

 

5

Автоматичне регулювання частоти.

 

6

Тиск води, МПа, не гірше 0,01-0,5.

 

7

Вага основного блоку, кг, не більше 0,85.

 

8

Вага блоку живлення, кг, не більше 1,2.

 

9

Габаритні розміри, мм, не більше 205*135*74.

 

10

Управління за допомогою педалі.

 

11

Насадки , що підлягають автоклавуванню.

 

12

П’єзокерамічна ручка.

 

13

Незємне зєднання наконечника.

 

 

 

Лот №3. 32.50.12-00.00

Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні

 

Медико-технічні вимоги до стерилізатора повітряного (1 од.)

 

Технічна вимога замовника

Відповідність та фактичне значення (посилання на № стор. технічної документації)

1

Призначення - для стерилізації виробів медичного призначення шляхом дії горячим повітрям відповідної температури протягом відповідного часу.

 

2

Обєм камери - не менше 20л.

 

3

Розмір стерилізаційної камери - не більше 220*300*300мм.

 

4

Підтримуємий режим роботи, град.С/хв. - 85/30, 120/45, 160/150, 180/160, з можливістю встановлювати інші режими в діапазоні - від 50 до 200 град.С, від 1 до 999хв.

 

5

Час нагріву до 200 град.С - не більше 20хв.

 

6

Відхилення температури по обєму стерилізаційної камери від заданого значення, град.С, не більше 3.

 

7

Максимальна потужність споживання - не більше 1,2кВт.

 

8

Живлення 220В, 50Гц.

 

9

Габаритні розміри - не більше 550*420*440мм.

 

10

Вага - не більше 20кг.

 

 

Медико-технічні вимоги до стрилізатора парового (1 од.)

 

Технічна вимога замовника

Відповідність та фактичне значення (посилання на № стор. технічної документації)

1

Призначення - для стерилізації виробів медичного призначення виготовлених з металу, термостійкої резини та текстилю шляхом дії пару.

 

2

Обєм камери - не менше 20л.

 

3

Розмір стерилізаційної камери - не більше 220*570мм.

 

4

Обєм дистильованої води в бачку - не менше 2л.

 

5

Підтримуємий режим роботи, град.С/хв. - 121/20, 126/10, 132/20, 134/5.

 

6

Час нагріву до 134 град.С - не більше 25хв.

 

7

Температура аварійного відключення - не вище 145 град.С.

 

8

Відхилення температури по обєму стерилізаційної камери від заданого значення, град.С - не більше 3.

 

9

Максимальна потужність споживання – не більше 1,2кВт.

 

10

Живлення 220В, 50Гц.

 

11

Габаритні розміри - не більше 510*380*710мм.

 

12

Вага - не більше 45кг.

 

13

В комплект поставки повино входити:касетотримач, 1шт,

-          касети, 6шт.

 

Лот №4. 32.50.13-79.00

Інструменти та прилади, інші

 

Медико-технічні вимоги до апарату високочастотного електрохірургічного (3од.)

 

Технічна вимога замовника

Відповідність та фактичне значення (посилання на № стор. технічної документації)

 

Параметри

 

1

Потужність приладу не менш ніж 300 Вт.

 

2

Потужність у режимі CUT не менш ніж 300 Вт.

 

3

Потужність у режимі COAG не менш ніж 200 Вт.

 

4

Робоча частота – 440±10 кГц.

 

5

Наявність режимів чистого і змішаного різання в монополярному режимі.

 

6

Наявність режимів монополярної і біполярної коагуляції.

 

7

Наявність постійної індикації  включення напруги живлення, видів і режимів роботи, рівня вихідній потужності.

 

8

Наявність захисту від розряду дефібрилятора.

 

9

Наявність звукового частотно-тембрового супроводу зміни рівня вихідній потужності, режимів роботи та включення вихідного ВЧ-сруму.

 

10

Система безпечного використання нейтрального електроду - світловий та звуковий сигнал при розриві кабелю нейтрального електроду.

 

11

Можливість зміни інструментів під час роботи без вимикання системи та перевантаження.

 

12

Всі інструменті та приладдя повинно бути багаторазового використовування та бути стійкими до стерилізації.

 

13

Напруга живлення апарату - напруга мережі змінного струму 220±22 В з частотою 50±1 Гц.

 

 

Комплектація

 

1

Блок керування з світлодіодним індикатором  для відображення параметрів, 1шт.

 

2

Двопедальноий ножний перемикач, 1шт.

 

3

Нейтральний електрод, загальною площею не менше 300 см3 зі з`еднувальним кабелем, довжиною не менше 3м., 1шт.

 

4

Монополярний кабель, 1шт.

 

5

Електрод-ніж прямий по Кіршнеру (або аналог), 1шт.

 

6

Електрод-ніж, вигнутий, по Магенау, 1шт.

 

7

Електрод проволочна петля, 10мм, 1шт.

 

8

Електрод проволочна петля, 6мм, 1шт.

 

9

Електрод-плаский, круглий, 6мм, 1шт.

 

10

Електрод-кулька, прямий, 2мм, 1шт.

 

11

Електрод-голка, 1шт.

 

12

З’єднувальний кабель для біполярних пінцетів, 1шт.

 

13

Біполярний пінцет для коагуляції прямий з робочими браншами 1 мм, 1шт.

 

 

За кожною характеристикою по кожній позиції  учасник у 3-ому стовбці  пише «так»,  якщо запропоноване обладнання повністю відповідає вимогам замовника. Якщо не відповідає - пише «ні» і вказує характеристики запропонованого обладнання.


 Додаток 3

до документації конкурсних торгів

ПРОЕКТ

ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

комп’ютерної та оргтехніки в асортименті.

м. ____________                                                                                                 _________ 20____ р.

 

Донецький національний медичний університет імені М. Горького в особі ректора Юрія Васильовича Думанського, що діє на підставі Статуту від 10.11.2014 року, надалі „Покупець”, з однієї сторони, і____________________________, що є резидентом України та має статус платника

             (найменування учасника-переможця)

податку на прибуток____________________, в особі ____________________________________, що                                                                                         (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

діє на підставі ______________________________________, надалі Постачальник ”,

     (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

з іншої сторони, разом іменовані надалі „Сторони”, приймаючи до уваги, що „Сторони” правомочні відповідно до установчих документів і чинного законодавства України підписувати та виконувати даний Договір, керуючись чинним законодавством України, що регулює закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

     1.1. Постачальник зобов'язується у 2015 році поставити Покупцеві товар,  зазначений в специфікації/-ях (далі –Товар), що додається до Договору і є його невід'ємною/-ими частиною/-ами (далі – Специфікація/-ії), а Покупець - прийняти і оплатити такий Товар.

     1.2. Найменування / асортимент Товару, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю товару та загальна вартість Договору вказується у Специфікації/-ях.

     1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть  бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4.  Постачальник підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

 

2. Якість Товару

     2.1. Постачальник повинен  поставити   Покупцю  Товар,  передбачений цим Договором,  якість  якого  підтверджується наявністю сертифіката якості та/або паспортом виробника, технічним або іншим умовам, які пред’являються до Товару даного виду.

2.2. Постачальник гарантує якість і надійність Товару, що постачається, протягом гарантійного строку. Гарантійний строк Товару не може бути меншим від гарантійного строку заводу-виробника.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна договору становить ________________________________________________ та   включаює ПДВ (__________)

3.2 Умови договору не повинні змінюватися після  підписання договору до  повного виконання   зобов'язань    Сторонами,   крім   випадків  зменшення Сторонами договору ціни договору, та інших випадків, передбачених ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

 

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

3.3. Постачальник гарантує незмінність ціни на поставлений товар з моменту відправлення коштів на поточний рахунок Постачальника до моменту поставки товару Покупцю.

3.4. У випадку зміни (збільшення або зменшення) курсу іноземної валюти (долар США) на два або більше відсотків відносно курсу, який встановлений міжбанком на дату акцепту (___________ рік), Сторони мають право застосувати наступний порядок корегування ціни за одиницю товару залежно від зміни курсу іноземної валюти в рамках ціни договору:

                    Ц=(К1/К2)*Цт

- К1- курс гривні до долара, встановлений міжбанком на дату проведення платежу замовника банком;

- К2 - курс гривні до долара, встановлений міжбанком на дату акцепту (_____ на  ______рік);

- Цт – акцептована ціна пропозиції конкурсних торгів.       

3.5. Зміна курсу іноземної валюти підтверджується даними Національного Банку України, які розміщуються на офіційному сайті НБУ.

3.6. Ціна за одиницю продукції, що розраховується у порядку та на умовах визначених за вищенаведеною формулою, погоджується Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до договору.

3.7. Покупець бере бюджетні зобов’язання та здійснює платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом у відповідності до норм Статті 48 Бюджетного кодеку України.

 

4. Порядок здійснення оплати

          4.1. Розрахунки проводяться шляхом  60% попередньої оплати Покупцем за Товар протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору,  яка  здійснюється на підставі специфікації та накладної, наданої Постачальником. Решту суми, що становить 40%, Покупець сплачує протягом 30 календарних днів, з моменту отримання товару, що підтверджується видатковими накладними.

  4.2. При невиконанні обов’язків поставки товару згідно п.4.1., Постачальник повинен повернути сплачену суму попередньої оплати  Покупцю.

 

5. Поставка Товару

5.1. Строк поставки Товару: до 31 грудня 2015 року

5.2. Умови поставки товару: поставка товару за рахунок Постачальника.

5.3. Датою поставки Товару є дата підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця з дати підписання видаткової накладної.

5.4. Місце поставки: 84300, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 39.

 

6. Права та обов'язки Сторін

     6.1. Покупець зобов'язаний:

- Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

- Приймати  поставлений  Товар, у разі відсутності зауважень,  згідно з актом приймання-передачі Товару або видатковою накладною.

     6.2. Покупець має право:

- Достроково розірвати цей Договір у разі  невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його за 30 днів до дати розірання Договору.

- Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

- Зменшувати обсяг закупівлі  Товару  та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

- Не здійснювати оплату Постачальнику у разі  неналежного  оформлення документів,  необхідних для здійснення оплати (відсутність печатки (за наявності), підписів тощо).

  

  6.3. Постачальник зобов'язаний:

Забезпечити  поставку  Товару   у строки, встановлені цим Договором.

Забезпечити  поставку  Товару,    якість  якого  відповідає  умовам,  установленим розділом II цього Договору.

     6.4. Постачальник має право:

Своєчасно та в  повному  обсязі  отримувати  плату  за поставлений Товар.

На дострокову поставку Товару  за письмовим погодженням Покупця.

     У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник  має право   достроково  розірвати  цей  Договір,  повідомивши  про  це Покупця за 30 днів до дати розірання Договору.

 

7. Відповідальність Сторін

7.1. У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх зобов'язань  за   Договором   Сторони   несуть   відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

      7.2. Товар, що не відповідає комплекту/комплектності та/або  кількості, або/та якості може прийматися Покупцем або вантажоотримувачем на відповідальне зберігання за рахунок Постачальника, до його заміни та/або доукомплектації. Постачальник зобов'язаний розпорядитися Товаром, прийнятим на відповідальне зберігання протягом 10 днів. Якщо  Постачальник у цей строк не розпорядиться Товаром, Покупець має право реалізувати Товар для відшкодування понесених своїх збитків.

      7.3. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені дефекти або невідповідність якості Товару, обумовленої Договором, Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти Товару за його  місцезнаходженням або замінити  неякісний Товар на Товар належної якості в узгоджені Сторонами строки,  але не більше 20 календарних днів з дня отримання повідомлення від вантажоотримувача чи Покупця про дефекти або невідповідність якості Товару.

      7.4. За постачання Товару неналежної якості або некомплектного Товару, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % від вартості Товару неналежної якості  або некомплектного Товару.

      7.5. У випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про дату відвантаження Товару Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 1% від вартості Товару, про відвантаження якого було неповідомлено або не своєчасно повідомлено.

      7.6. У випадку невиконання Постачальником взятих на себе зобов’язань по даному Договору, Постачальник зобов’язаний відшкодувати Покупцю всі збитки, що завдані йому таким невиконанням, у тому числі за простій транспорту, що виник через відсутність необхідних для приймання Товару документів.

 

8. Обставини непереборної сили

     8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або  неналежне  виконання  зобов'язань  за  цим  Договором  у разі виникнення обставин непереборної сили,  які не  існували  під  час укладання   Договору   та   виникли  поза  волею  Сторін  (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

     8.2. Сторона,  що не  може  виконувати  зобов'язання  за  цим Договором  унаслідок  дії  обставин непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж  протягом  7  днів  з  моменту  їх   виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

     8.3. Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або органом, на який покладені обов'язки по ліквідації таких обставин.

     8.4. У  разі  коли  строк  дії  обставин  непереборної   сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленному порядку має право розірвати цей Договір.

     8.5. У разі попередньої оплати Постачальник  повертає  Покупцю  кошти  протягом  трьох  днів  з  дня розірвання цього Договору.

 9. Вирішення спорів

      9.1. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов'язуються   вирішувати  їх  шляхом  взаємних  переговорів  та консультацій.

      9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори  (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 10. Строк дії Договору

     10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення його печатками (за наявності) сторін і діє до 31 грудня 2015 року , а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання зобов’язань.

 11. Інші умови

     11.1. Всі доповнення, специфікації і додатки до Договору є його невід'ємними частинами, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноважними представниками Сторін та скріплені їх печатками.

     11.2. Постачальник не має права передавати свої права та обов`язки  за Договором третім особам без письмової згоди Покупця.

     11.3. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

     11.4. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у строк не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.

     11.5. У разі зміни  місцезнаходження, банківських реквізитів, статусу платників податків  Сторони, така Сторона зобов`язана письмово повідомити іншу Сторону протягом 3-х днів  про такі зміни. 

     11.6. Договір складений українською мовою в двох  примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю), які мають однакову юридичну силу.

 12. Місцезнаходження та банківські

реквізити Сторін

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

 

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

 

Адреса юридична: м. Красний Лиман, вул. Кірова, 27, 84404

Адреса поштова: м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 39, 84300

р ____________________в ___________________ 

МФО 84300

код ЄДРПОУ 02010698

ІПН 020106905632

 

 

від Постачальника:

від Покупця:

           ____________________ М.П.

          ________________________ М.П.

 

                                                                                                                                 Додаток №________

до Договору №__________ від __________

СПЕЦИФІКАЦІЯ №_____

від «___» ______________ 20__ р.

п/п

Найменування Товару

 

УКТ ЗЕД*

Одиниця виміру

Кіль

кість

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

ПДВ,

(грн.)

Загальна вартість без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість із ПДВ,

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКТ ЗЕД* вказується якщо товар імпортного походження

  1. 1.Загальна вартість Товару, що поставляється по цій Специфікації, складає  ___________(______________________________________________________________) гривень, у т.ч. ПДВ________ .

2. Ця Специфікація  є невід’ємною частиною вищевказаного Договору.

3. Ця Специфікація складена в 2-х (двох) примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю).

ПІДПИСИ СТОРІН:

Постачальник:

 Покупець:

 

 

 

*Якщо учасник подає пропозиції за декількома лотами то до проекту договора додається специфікація за кожним лотом окремими додатками.

     Додаток 4

до документації конкурсних торгів

 

Вимоги до розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів.

 

1. Ціни вказуються із врахуванням податку на додану вартість та вартості інших витрат, необхідних для виконання договору на умовах, визначених цією документацією конкурсних торгів.

2. Учасник зазначає ціну пропозиції з урахуванням всіх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здійснення його поставки у відповідності до умов цієї документації конкурсних торгів, в тому числі транспортні витрати, витрати на страхування, витрати митних процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при імпорті товару та які необхідні для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здійснення його поставки. Вартість митних процедур в країні імпорту покладається на Учасника.

3. Учасник повинен чітко зазначити асортимент (який вимагається інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) предмету закупівлі із зазначенням окремо ціни кожної одиниці по асортименту, а також, в разі наявності, складові частини (комплектація) предмету закупівлі.

4. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів та ліцензій для постачання товару та самостійно несе всі витрати, пов’язані з їх отриманням.

5. Якщо ціна пропозиції конкурсних торгів не включає будь-яких витрат Учасника, про які зазначається в цій документації конкурсних торгів, такі витрати покладаються на Учасника.

6. Загальна вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

7. Усі витрати, що Переможець торгів передбачає нести, виконуючи усі умови договору, враховані в загальній ціні Пропозиції. Невраховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.

8. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються Замовником (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

 

 

 

 

 

Додаток 5

до документації конкурсних торгів

 

Лист – згода

 

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.10 №2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, свідоцтво платника податку, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифіковані дані:номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процесі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

 

Дата___________

Керівник __________________________________________________

підпис

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top