2022
2022
1
stan studentom dnmu
4
3
spadkoyemnist znan 1
2022
Дивитися далі
244652847_2946227038963764_2087367303434867461_n
Спадкоємність знань

Базис навчання - це передача інформаційного
досвіду прийдешнім поколінням

IMG_8341
Стань студентом ДНМУ!

За роки існування в нашому університеті підготовлено тисячі лікарів за спеціальностями медицина, педіатрія, стоматологія та фахівців галузі фармації

IMG_4859
Клінічний практис

Неймовірна майстерність в поєднанні з багаторічним досвідом лікувальної діяльності є вагомою підставою вдалою навчальної роботи

Спадкоємність знань
Інноваційні можливості

Новітні методи взаємодії з
матеріалом на всіх етапах навчального процесу

Slide
Єдність духу

ДНМУ - це велика та дружня родина, де кожен є важливою ланкою для подальшого розвитку та процвітання університету

Наука

НаукаНаукова діяльність була й залишається підґрунтям якісної підготовки висококваліфікованих фахівців на додипломному та післядипломному етапах навчання, розв’язання актуальних завдань медичної теорії та практики, ідентифікації і визнання ДНМУ науковою спільнотою на теренах нашої країни та за її межами.

Освіта

ОбразованиеОсвітній процес в університеті організується на твердих принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від впливу будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій, що надає можливості для постійного його вдосконалення.

Самоврядування

СамоуправлениеСтудентське самоврядування гарантує захист прав та інтересів студентів, забезпечує їх участь в управлінні вищим навчальним закладом, а також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяє соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти.

Стажування

СтажировкаБезмежні неймовірно яскраві можливості міжнародного обміну та співпраця з чисельною кількістю різноманітних національних і міжнародних освітніх програм, надають студентам та викладачам можливість для вдосконалення своїх здібностей.

Акредитація

АккредитацияДонецький національний медичний університет організовує свою працю на підставі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Мінистерства Освіти і Науки України, згідно наказу № 156-л від 19.07.17 (ідентифікаційний код – 02010698).

Лікувальна робота

Лечебная работа ДонНМУІнформативний та багатоплановий консультативний прийом співробітниками кафедр університету на базі спеціалізованих відділень забезпечує високий кваліфікаційний рівень надання медичних послуг.

Новини

Call Now Button