Паспорт спеціальності 14.01.22 – стоматологія

ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова президії ВАК України 14.11.2001  N 18-09/9   ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 14.01.22 – стоматологія   Формула спеціальності: Галузь медичної науки, яка

Паспорт спеціальності 14.01.21 – травматологія та ортопедія

ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова президії ВАК України 14.11.2001  N 18-09/9 ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 14.01.21 – травматологія та ортопедія Формула спеціальності: Травматологія й ортопедія займається

Загальна інформація

Наказом ректора Донецького національного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України № 246 від 24 грудня 2015 року на підставі наказу Міністерства освіти і науки України

Докторантура 2016

Затверджено Вченою радою ДонНМУ протокол № 9 від 17.06.2016 р. ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у Донецькому національному медичному університеті Підготовка здобувачів ступеня доктора