Student scientific circle on Therapy

СНГ з Терапії

Науковий керівник: зав. каф. внутрішньої медицини № 1 д.мед.н., професор Синяченко Олег Володимирович Куратор: д. м. н., професор Єрмолаева Майя Вячеславівна Староста гуртка: Шемігон Сергій Юрійович +380501664656 Посилання