Акредітація освітніх програм

Графік проведення акредитаційних експертиз у 2020-2021 н.р.

ОПП Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування:

ОПП 226 Фармація:

  • Відомість про самооцінювання освітньої програми:
  • Наказ про призначення експертів:
  • Програма візиту єкспертної групи:
  • ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми