Наказ №390 Про введення в дію “Положення про атестацію здобувачів вищої освіти иа работу екзаменаційної комісії зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування у ДНМУ”

Положення до наказу №390 Про введення в дію “Положення про атестацію здобувачів вищої освіти иа работу екзаменаційної комісії зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Наказ 336 Про проведення в дію “Положення про виробничу практику зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування у ДНМУ”

Положення до наказу 336 Про проведення в дію “Положення про виробничу практику зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування у ДНМУ”

Наказ № 328 Про введення в дію «Положення про проектну групу освітньої діяльності. Групу забезпечення зі спеціальності та гаранта освітньої програми у ДНМУ»

Положення до наказу № 328 Про введення в дію «Положення про проектну групу освітньої діяльності. Групу забезпечення зі спеціальності та гаранта освітньої програми у ДНМУ»