Інтерну кафедри педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій

Порядок зарахування на навчання на післядипломному етапі регламентовано наступними Наказами МОЗ України: Наказ №81 від 23.02.2005 р. «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі

Календарно-тематичні плани

КТП 3 курс МС Пропедевтика педіатрії 2019-2020 КТП 3 курс Пропедевтика педіатрії 2019-2020 КТП 4 курс Педіатрія 2019-2020 КТП 4 курс Стомат 2019-2020 КТП 5

Критерії оцінювання підсумкового модульного контролю (ПМК)

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення усіх тем модуля на останньому практичному занятті. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт,

Перелік контрольних запитань для підготовки до державного іспиту

Перелік контрольних запитань для підготовки до державного іспиту Перелік Контрольних запитань для підготовки до практично-оріентованого державного іспиту з Дитячих хвороб з дитячими інфекційними захворюваннями за