Положення про атестацію здобувачів вищої освіти иа работу екзаменаційної комісії зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування у ДНМУ

Наказ №390 Про введення в дію “Положення про атестацію здобувачів вищої освіти иа работу екзаменаційної комісії зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування у ДНМУ”

Положення про проектну групу освітньої діяльності. Групу забезпечення зі спеціальності та гаранта освітньої програми у ДНМУ

Наказ № 328 Про введення в дію «Положення про проектну групу освітньої діяльності. Групу забезпечення зі спеціальності та гаранта освітньої програми у ДНМУ»

Положення до наказу № 208 Про оптимізацію роботи Оперативного штабу ДНМУ по забезпеченню дотримання протиепідемічних заходів та контролю захворюваності на інфекціні хвороби та попередження поширення коронавірусної інфекції COVID-19 серед працівників та осіб, яки навчаються

Наказ № 208 Про оптимізацію роботи Оперативного штабу ДНМУ по забезпеченню дотримання протиепідемічних заходів та контролю захворюваності на інфекціні хвороби та попередження поширення коронавірусної інфекції

Положення про надання платних освітніх та інших послуг, які можуть надаватись Донецьким національним медичним університетом

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Донецький національний медичний університет ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Донецького національного медичного університету ______________ /_____________/ «____» ________________ 2019 р. Положення про надання платних освітніх

Положення про порядок перевірки у донецькому національному медичному університеті текстових документів – магістерських, кандидатських і докторських дисертаційних робіт, звітів за науково-жослідними роботами, наукових публікацій, навчальної літератури, навчально-методичних видань та засобів навчання на наявність плагіату