Докторантура 2016

Затверджено Вченою радою ДонНМУ протокол № 9 від 17.06.2016 р. ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у Донецькому національному медичному університеті Підготовка здобувачів ступеня доктора

Call Now Button