Elective disciplines of the Department of Pharmacy and Pharmacology

Виборчі дисципліни (дисципліни за вибором, елективні дисципліни)- це дисципліни, що вільно обираються здобувачем вищої освіти і дозволяють реалізувати індивідуальний підхід до освітньої траєкторії особистості. Вони передбачені відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.

Процедура обрання виборчих дисциплін у ДНМУ регламентується відповідним Положенням. Для роз’яснення процедури, написання заяв на обрання дисциплін за вибором кожному здобувачеві вищої освіти слід звертатися до деканату свого факультету.

Кафедра фармації та фармакології викладає вибіркові дисципліни для спеціальності «Фармація, промислова фармація», які стосуються фахових аспектів практичної діяльності майбутніх працівників фармацевтичної галузі.

Виборчі дисципліни, які викладаються на кафедрі фармації та фармакології

Спеціальності «Фармація, промислова фармація»

1 курс

Етичні проблеми у фармації

Ознайомча практика «Вступ до фаху»

Ознайомча практика з ОЕФ

Пропедевтична практика з АТЛ

Теорія пізнання у фармації

2 курс

Основи хімічної метрології

Сучасні методи дослідження біологічних систем

Основи клінічної фармації

Методи обстеження хворих

Броматологія та нутриціологія

Склад, дія та особливості використання харчових добавок

Гомеопатичні засоби

Побічна дія ліків

3 курс

Основи гомеопатії

Фітотерапія

Фармакологічні аспекти токсикоманії та наркоманії

Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків

Токсикологія ліків

Медична ботаніка

Прикладні аспекти фундаментальної медицини

Сорбенти медичного призначення

Фармакопейні методи аналізу

Основи раціонального використання ліків

Фармацевтична броматологія

4 курс

Раціональне використання лікарських засобів

Побічна дія ліків

Броматологія та нутриціологія

Патентознавство

Клінічна фармакокінетика

5 курс

Патентознавство у фармації

Клінічна фармакокінетика

Маркетингові комунікації у фармації

Основи поведінки споживача у фармації

Державне управління та регулювання у фармацевтичній галузі

Організація якісного управління у фармації

Удосконалення технології ліків

Інструментальні методи контролю якості ЛЗ

Виробнича практика за спеціалізацією

Call Now Button