Інтерну кафедри педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій

Порядок зарахування на навчання на післядипломному етапі регламентовано наступними Наказами МОЗ України:

  • Наказ №81 від 23.02.2005 р. «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників ВНЗ».
  • Наказ №291 від 19.09.1996 р. «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів».
  • Наказ №351_д «Про створення державних атестаційних комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) – інтернів».
  • Наказ № 476-д «Про присвоєння звання лікаря (провізора) – спеціаліста та видачу сертифікату лікаря (провізора) – спеціаліста».
  • Наказ №981 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49».
  • Наказ №359 від 19.12.1997 р. «Про подальше удосконалення атестації лікарів».
  • Наказ №484 «Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».
  • Наказ №346 від 07.12.1998 р. «Про затвердження переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у ВНЗ». З додатком №447 від 23.09.2003 р., №230 від 24.04.2008 р.Наказ №166 від 22.07.1993 р. «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)».
  • Наказ №48 від 17.03.1993 р. «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності».
  • Наказ №73 від 18.05.1994 р. «Про затвердження положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».