Кафедра дерматовенерології та косметології

Історія кафедри

prof. f.i.shyryayevЗ 1934 по 1937 роки кафедрою шкірних та венеричних хвороб завідував професор Ф.І.Ширяєв, наукові праці якого були присвячені питанням клініки та лікування гонококової інфекції. В 1937-1951 рр. завідуючим кафедри був професор Б.Я.Каплун, яким були описані застосування та побічні явища сальварсанових препаратів при лікування сифілітичної інфекції. В 1951-1961 рр. кафедрою завідував професор А.А.Кройчик, наукові праці та дослідження якого були присвячені вивченню етіології, патогенезу, клініки, лікування, профілактики псоріазу та грибкових захворювань шкіри.prof. b.ya.kaplun

В 1961-1976 рр. завідуючим кафедрою був Микола Олександрович Торсуєв, відомий дерматовенеролог та лепролог, заслужений діяч науки, д.м.н., професор. Всебічне вивчення лепри принесло М.О.Торсуєву загальне визнання в усьому світі та обрання його членом Комітету експертів ВОЗ з лепри ООН, членом редакційної ради міжнародного журналу з лепри, членом-кор Аргентинської асоціації дерматологів і лабораторії з вивчення лепри. Великою заслугою М.О.Торсуєва є організація в 1947 році Ростовського-на-Дону експериментального клінічного лепрозорія, головним лікарем якого М.О.Торсуєв був зі дня заснування. Під його керівництвом лепрозорій став науково-дослідницьким центром з вивчення лепри в усьому світі. М.О.Торсуєвим були опуліковані    монографії: «Распознавание и дифференциальная диагностика лепры», «Краткий справочник по борьбе с лепрой», «Лепра», видані бібліографії наукових робіт авторів з лепри, проводився щорічний випуск збірок наукових робіт з лепрології та дерматології. Більш ніж 20 наукових спілок вибрали М.А.Торсуєва почесним членом.

prof. m.o.torsuyevНаукові дослідження М.О.Торсуєва були присвячені гістоморфологічним змінам нервового апарату шкіри, професійним захворюванням шкіри. Вперше ним були описані варіант хвороби Сеттона з ангіомою в центрі лейкодерми, кератоакантома, синдром Сенира-Ашера, шанкриформна піодермія, написана ціла низка книг: «П.В.Никольский», монографія з С.Е.Горбовицьким «Т.П.Павлов (1860-1932) и его школа (к 100-летию со дня рождения)». У співавторстві з О.С.Зеніним був видан підручник українською мовою «Шкірні та венеричні хвороби» (1967), у співавторстві з І.І.Потоцьким «Кожные и венерические болезни» (1978). Під керівництвом М.О.Торсуєва було захищено 16 докторських та 56 кандидатських дисертацій. За запрошенням керівництва Донецького медичного інституту після відходу на пенсію професора А.А.Кройчика, М.О.Торсуєв приїхав в м.Донецьк та з 10 серпня 1961 року очолив кафедру шкірних та венеричних захворювань. М.О.Торсуєв опублікував 516 наукових робіт, з них 9 монографій та 48 статей за кордоном. За видатні заслуги в розвитку медичної науки та підготування кадрів М.О.Торсуєву було присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки. За період роботи він був нагороджен медалями, почесними грамотами. В серпні 1976 року М.О.Торсуєв передав кафедру професору М.Н.Бухаровичу, який з 1965 року працював під його керівництвом та був його учнем, а сам залишився працювати на посаді професора-консультанта.

5
Проф. М.Н.Бухарович

В 1976-1987 роках кафедрою шкірних та венеричних хвороб завідував професор М.Н.Бухарович. Автор більш ніж 370 друкарських наукових робіт, 4 монографій, 18 публікацій в зарубіжній пресі, 22 винаходів, раціоналізаторських пропозицій, методичних рекомендацій. Основні наукові праці професора М.Н.Бухаровича були присвячені питанням сифілісу, гонорології, алергодерматозів, псоріатичної хвороби, бальнеотерапіїї шкірних хвороб, сучасним аспектам педагогіки вищої школи. Під керівництвом М.Н.Бухаровича були підготовлені один доктор та 10 кандидатів медичних наук. Він нагороджен 3 медалями, відзнакою відмінника охорони здоров’я та вищої школи.Проф. В.М.Романенко

Проф. В.М.РоманенкоВ 1985-1995 роках завідуючим кафедри дерматології та венерології факультета удосконалення лікарів був професор В.М.Романенко, яким було написано 5 монографій, у тому числі «Хронические буллезные дерматозы» в співавторстві з М.О.Торсуєвим і Н.Д.Шеклаковим, присвячених етіології, патогенезу, клініці, терапії хронічних дерматозів і сіфіліса, педагогіці вищої школи.

З 1995 року В.М.Романенко був завідуючим студентської кафедри шкірних та венеричних хвороб Донецького медичного університету.

Проф. В.М.Ковальов

Проф. В.М.КовальовВ 1987-1995 роках завідуючим студентської кафедри шкірних та венеричних хвороб був професор В.М.Ковальов, який вивчав питання етіології, патогенезу, клініки та лікування хронічних дерматозів, сифіліса.

Професор В.М.Ковальов видав монографію «Вугрова хвороба».

Проф. Рушан Фатіхович Айзятулов
Проф. Рушан Фатіхович Айзятулов

З 1995 року завідуючим кафедрою шкірних та венеричних хвороб факультета післядипломної освіти ДонДМУ імені М.Горького став професор Рушан Фатіхович Айзятулов. Основні наукові дослідження присвячені питанням етіологіїї, патогенезу, лікування алергічних васкулітів шкіри та хронічних дерматозів; епідеміології, патогенезу, клініки, лікування та профілактики мікозів ступнів у гірників вугільних шахт; терапії та профілактиці хвороб, які передаються статевим шляхом; проблемам деонтології та педагогіки вищої школи. Айзятулов Р.Ф. вперше організував в 1995 році і проводить виїзні цикли тематичного удосконалення та передатестаційні цикли для лікарів України. З 2001 року Р.Ф.Айзятулов є організатором щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю, які включені в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій…». З 1 вересня 2005 року була проведена реорганізація кафедри та створені 2 кафедри. Кафедра дерматовенерології, де вчаться студенти всіх факультетів та лікарі дерматовенерологи (зав. проф. Р.Ф.Айзятулов) і кафедра дерматовенерології та косметології (зав. проф. Т.В.Проценко).

На кафедрі дерматовенерології (завідуючий професор Айзятулов Р.Ф.) працювали 16 викладачів (7 докторів медичних наук та 9 кандидатів медичних наук). Р.Ф.Айзятулов є віце-президент Української асоціації лікарів дерматовенерологів і косметологів, член редколегії багатьох наукових журналів, дійсний член Європейської академії дерматології та венерології і Нью-Йоркської академії наук. Указом Президента України від 20 серпня 2007 року № 715 йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України». За заслуги перед українським народом 23 серпня 2011 року Р.Ф.Айзятулов був нагороджений Грамотою Верховної Ради України, грамотами МОЗ України. Р.Ф.Айзятулов є засновником в 2000 році і головним редактором науково-практичного журналу «Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О.Торсуєва », який внесено до переліку фахових видань медичних наук.

З 13 листопада 2014 року Донецький національний медичний університет був переміщений з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на адресу: вул.Привокзальна 27, м.Лиман 84404, Україна. Клінічна база кафедри дерматовенерології та косметології розташована на адресу: вул.Вокзальна 16, м.Слов’янськ 84109, Донецька область, Україна, КЛПУ мiський шкiрно-венерологичнiй диспансер м.Слов’янська, а філії кафедри в Краматорську (мiський шкiрно-венерологичнiй диспансер), Маріуполі (мiський шкiрно-венерологичнiй диспансер), Кропивницький (мiський шкiрно-венерологичнiй диспансер).[/vc_column_text][vc_column_text]На теперішній час на кафедрі дерматовенерології та косметології на викладацьких посадах працюють: завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Айзятулов Рушан Фатіхович; учбовий доцент, кандидат медичних наук, доцент Полях Яна Олексіївна; доцент, кандидат медичних наук, Центило Сергій Віталійович.

9
Полях Яна Олексіївна

Полях Яна Олексіївна закінчила з відзнакою Донецький державний медичний інститут імені М.Горького у 1994 р. У 1994-1996 рр. навчалася в інтернатурі на кафедрі шкірних та венеричних хвороб факультету удосконалення лікарів м.Донецька. З 1996р. працювала старшим лаборантом на кафедрі шкірних та венеричних хвороб. З 2004р. була прийнята на посаду асистента кафедри шкірних та венеричних хвороб. Я.А.Полях є лікарем вищої кваліфікаційної категорії. Основні наукові дослідження присвячені вивченню етіології та патогенезу рожевих вугрів. Я.О.Полях в 2014р. захистила кандидатську дисертацію «Роль метаболічних порушень в патогенезі рожевих вугрів і нові підходи до терапії» в м.Київ. Автор понад 100 наукових робіт. Є членом редакційної ради журналу «Журнал дерматології та косметології ім.М.О.Торсуева».

Центіло Сергій Віталійович
Центіло Сергій Віталійович

Центіло Сергій Віталійович закінчив з відзнакою ДонДМІ у 1986 р. В 1986-1987рр. проходив інтернатуру «Дерматовенерологія» на кафедрі шкірних та венеричних хвороб ФУЛ ДонДМУ. З 1987 по 1990рр. працював районним лікарем дерматовенерологом ЦРЛ пос.Тельманово Донецької області. У 1990-1992рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі шкірних та венеричних хвороб ФУЛ ДонДМУ. З 1992р. працював на кафедрі шкірних та венеричних хвороб на посаді старшого лаборанта, потім асистента. С.В.Центіло захистив кандидатську дисертацію «Клініко-імунологічні особливості урогенітального хламідіозу и его лікування в екологічно несприятливого промисловому регіоні» в 2003р. З 2012р. – доцент кафедри дерматовенерології ДонДМІ. Автор понад 70 наукових робіт, присвячених лікуванню і профілактиці хвороб, що передаються статевим шляхом; важким дерматозів і питань педагогіки вищої школи.


На кафедрі дерматовенерології та косметології ДНМУ проводяться:

Спеціалізація “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ”

тривалістю 5 (п´ять) місяців для лікарів, які закінчили інтернатуру зі

спеціальністю “Лікувальна справа”.

Спеціалізація “ДИТЯЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ”

тривалістю 3 (три) місяці для лікарів, які закінчили інтернатуру зі

спеціальністю “Педіатрія”.

Спеціалізація “ДИТЯЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ”

тривалістю 1 (один) місяць для лікарів, які закінчили інтернатуру зі

спеціальністю “Лікувальна справа”.

Стажування «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ»

тривалістю 1 (один) місяць

Курси тематичного удосконалення

тривалістю 2 (два) тижні


Адреса

Завідувач кафедри, Заслужений діяч науки і техніки України,

д.м.н., професор Айзятулов Рушан Фатіхович

Учбовий доцент, кандидат медичних наук, Полях Яна Олексіївна

тел.моб.: +38 (095) 392 80 27

E-mail: Yanapolyakh@gmail.com

Співробітник кафедри : Соколова Крістіна Костянтинівна

+380954611016+380958929635,

E-mail: kristushavardanian@gmail.com

Вул.Вокзальна 16, м.Слов’янськ 84109, Донецька область, УКРАЇНА

КЛПУ Мiський шкiрно-венерологичнiй диспансер м.Слов’янська


Контактна інформація

Соколова Крістіна Костянтинівна +380954611016, +380958929635,

E-mail: kristushavardanian@gmail.com

Call Now Button