Department of Epidemiology and Infectious Diseases

Історія

Кафедра інфекційних хвороб в Донецькому (колишньому Сталінському ) медичному інституті була створена в 1935 році. Її організатором був професор І.Д.Іонін, який пізніше, з 1940р., завідував аналогічною кафедрою в 2-му Московському медичному інституті, а в період Великої Вітчизняної війни в званні генерал-майора медичної служби був головним епідеміологом і інфекціоністом Радянської Армії. У наступні роки кафедрою завідували асистент Жупаненко І.Ф.  (1944-1945 р.р.), доцент Ерез С.Л.,  професор Крюкова З.В.  (1963-1984 р.р.), професор Бондарєв Л.С.  (1984-2000 р.р.).  У період з 2001-2014рр. кафедрою керував професор Зайцев І. А. З 2014р по теперішній час  очолює кафедру «епідеміології, інфекційних хвороб і лабораторної діагностики» ДНМУ м. Краматорськ  к. мед. наук., доцент  Слюсар Л.І.

У роки Великої Вітчизняної війни співробітники кафедри інфекційних хвороб брали участь у бойових діях в рядах Радянської Армії ( проф. І.Д. Іонін, д.м.н. П.П.Мельніков, ас. В.С.Шуренок). В.С. Шуренок служила начальником відділення польового інфекційного госпіталю для хворих особливо небезпечними інфекціями, і була нагороджена орденом Вітчизняної війни II ступеня та медаллю «За перемогу над Німеччиною».  У 1947 р Шуренок В.С.  було присвоєно звання «Заслужений лікар Української РСР». У довоєнні і особливо перші післявоєнні роки основні зусилля співробітників кафедри були спрямовані на організацію навчального процесу, а також на проведення протиепідемічної та лікувальної роботи в області.  У цей період в регіоні спостерігалися епідемічні спалахи: дифтерії, скарлатини, дизентерії Григор’єва-Шига і Флекснера, черевного і висипного тифу, інших інфекційних захворювань.

 У наступні 70-90 роки співробітники кафедри брали активну участь в організації лікувальних та протиепідемічних заходів при виникненні в Донецькій області епідемічних спалахів грипу, менінгококовой інфекції, холери, дифтерії. (проф. З.В. Крюкова, проф. Л.С. Бондарєв, доц. І.О. Зайцев, ас. Л.П. Растунцев, ас. Г.К.Парапіснский та ін.). У ряді випадків, відповідно до завдань Міністерства охорони здоров’я України, співробітники кафедри виконували лікувальну роботу за межами регіону (доцент Зайцев І. А.).  До 1954 року на кафедрі здійснювалося викладання інфекційних хвороб та епідеміології.  Співробітники кафедри разом з лікарями-ординаторами виконали значний обсяг роботи з консультування хворих в районах області, забезпечили підвищення кваліфікації практикуючих лікарів, здійснили впровадження передових методів діагностики і лікування. У міру розширення медичного інституту, в 1954 році кафедра епідеміології виділилася в самостійну структуру, а чисельний склад викладачів кафедри інфекційних хвороб збільшився з 5 до 14. Була значно поліпшена і розширена клінічна база кафедри.  У 1972 р.  зданий в експлуатацію спеціалізований 360-ліжковий корпус, в якому розмістилися клініка дорослих і дитячих інфекційних хвороб, лабораторії та субординаторам і лікарям-інтернам, кафедра постійно приділялє увагу оптимізації навчального процесу.  З 1971р.  здійснюється викладання курсу тропічних хвороб.  Впроваджуючи в педпроцес цей курс, кафедра створила і накопичила необхідні посібники, методичні матеріали, препарати і слайди, викладачі пройшли спеціалізоване навчання, а доцент Туйнов В.А. набув досвіду роботи в тропіках. У 1980 р було видано «Завдання для позааудиторної підготовки з циклу тропічних хвороб», а в 2001 році – посібник до практичних занять «Інфекційні та паразитарні хвороби тропіків». Протягом всього часу існування кафедри велика увага приділялася науковій роботі, інтенсивність якої особливо зросла під час її керівництва доцентом І.Р. Дробінська. Зокрема, помітним внеском в практику охорони здоров’я були дисертаційні роботи, присвячені розробці протирецидивного лікування бруцельозу (З.Я. Кремньова і Л.А. Харченко), диференційної діагностики черевного тифу і паратифів (В.С. Шуренок, М.А. Голоденко,  Л.Н. Панічкіна), вивченню патогенезу геморагічного синдрому при ряді інфекційних хвороб (З.В. Крюкова, П.П. Мельников, С.Я. Животовська). По суті кажучи, це були одні з перших досліджень, присвячених вивченню механізму виникнення геморагічного синдрому в інфекційній патології.  І.Р. Дробінська була опублікована монографія «бациллоносійство і боротьба з ним» (1953р.), а також серія робіт, присвячених проблемі туляремії і Кримської геморагічної лихоманки доцент (Дробінський І.Р.). Вперше в Донецькій області було виявлено і вивчено невідоме до того захворювання «гамазовий риккетціоз».  Пізніше була опублікована монографія, присвячена опису цього риккетціоза (гамазовий риккетціоз. – Кишинів, 1962). Пройшовши шлях від асистента до професора і завідувача кафедрою, Крюкова З.В.  опублікувала близько 200 робіт, присвячених різним розділам інфекційної патології. У цих роботах були відображені актуальні проблеми кишкових інфекцій, черевного тифу, менінгококової інфекції, а в 1962 р Крюкова З.В.  захистила докторську дисертацію «Спорадичний висипний тиф».  На жаль, матеріали, які увійшли в цю наукову роботу були засекречені, захист проходила на закритій Раді, в зв’язку з чим, велика частина клінічних спостережень не була представлена ​​у відкритій періодичної преси. Під керівництвом професора Крюкової З. В.  виконані одна докторська та 14 кандидатських дисертацій, велика частина яких присвячена вивченню патогенезу різних інфекційних хвороб на основі дослідження стану неспецифічної резистентності. Крім того, під керівництвом акад.  А.А.Смородінцева і проф.  З. В.  Крюкової була виконана дисертаційна робота Н.М. Бєляєвої, присвячена вивченню реактогенності і імунологічної ефективності протикорової вакцини. Це дослідження послужило основою організації вакцинації проти кору в колишньому Радянському Союзі. У наступні роки Н.М.Бєляєва – професор кафедри інфекційних хвороб Центрального інституту удосконалення м.Москва. У 1973 р була захищена докторська дисертація Бондарєв Л.С.  «Порівняльна характеристика вірусних гепатитів та обтураційній жовтяниці, викликаної злоякісними новоутвореннями панкреатодуаденальної зони».  В подальшому професор Бондарєв Л.С.  став наступником З.В. Крюковой і керував кафедрою інфекційних хвороб Донецького медінституту до 2000 року.  Професор Бондарєв Л.С.  заклав основу сучасних наукових напрямків, що розвиваються кафедрою, та виховав більшу частину працюючих в даний час на кафедрі співробітників. У міру створення нових методів дослідження в наукових дослідженнях, робота колективу кафедри була спрямована на подальше вивчення ряду нозологічних форм.  Підсумком цих досліджень були виконані під керівництвом проф.  Л.С. Бондарева дисертаційні роботи, присвячені проблемі бешихи (Е.А. Чебаліна і В.Н. Жидких), єрсиніозов (Ю.В. Лугова), вірусних гепатитів (Г.Т. Сохина), менінгітів (І.А  . Зайцев, Ю.А. Сотник, А.А. Заплотная), лептоспірозу (Кассіє Гетахун), трихінельоз (О.Б. Клиса), дифтерії (Н.М.Клиса).   

Результати всіх цих досліджень впроваджені в практику роботи інфекційних стаціонарів.  Співробітниками кафедри особлива увага приділялася розпізнаванню, вивчення і розробки лікування життєво-небезпечних станів.  У зв’язку з цим були опубліковані журнальні статті, посібник для лікарів «Невідкладна терапія інфекційних хвороб» ( З.В. Крюкова, Л.С. Бондарев, Р.І. Новікова), монографії «Менінгококова інфекція» ( Ю.С. Варенко,  Л.С. Бондарев, 1983), «Ботулізм» (Л.С. Бондарев, Л.С. Варенко, 1990р ). Були розроблені і введені в практику нові методи діагностики і корекції лікування набряку-набухання головного мозку при менінгітах (І.А.Зайцев). З першої половини 80-х років в Донецькій області помітно зросла захворюваність на єрсиніоз. Спостерігалися спалахи кишкового єрсиніозу та псевдотуберкульозу. Співробітниками клініки проводилося цілеспрямоване вивчення цих захворювань (О.Н. Домашенко, Л.С. Бондарев). За результатами дослідження патогенезу та особливостей епідеміології єрсиніозів були опубліковані роботи, в яких представлені варіанти клінічних проявів, особливості диференціальної діагностики та надано рекомендації щодо їх лікування. Опубліковані дані про диференційну діагностику єрсініозов з мононуклеарной реакцією крові, єрсініозов з менінгеальним синдромом, септичні варіанти захворювань і ін. Підсумком цих досліджень стала докторська дисертація «Генералізовані форми єрсиніозу і псевдотуберкульозу: клініка – патогенетичні та епідеміологічні особливості, оптимізація лікування» (виконана О.Н. Домашенко; захищена в 2009 р, м. Київ). В останні роки в журнальних статтях узагальнено досвід діагностики та лікування церебральних форм ентеровірусної інфекції.  З 2001 року кафедрою керує професор Зайцев І.А., їм захищена докторська дисертація, присвячена вивченню патогенезу і комплексної терапії внутрішньочерепної гіпертензії при менінгітах.  В даний час пріоритетними напрямками роботи кафедри є вивчення проблем інфекційних захворювань печінки, інфекцій центральної нервової системи і TORCH-інфекцій.  На базі клініки організовано обласний центр консультативної та лікувально-діагностичної допомоги хворим на вірусні гепатити. Впроваджені сучасні методи діагностики вірусних гепатитів (ІФА, ПЛР), включаючи кількісне визначення вірусних ДНК і РНК, генотипування вірусу гепатиту С, а також гістологічне дослідження біоптатів печінки.  Як і раніше, велика увага приділяється проблемі нейроінфекцій, що знайшло відображення в п’яти дисертаційних роботах, численних публікаціях в періодичній медичній пресі, в ряді методрекомендацій, включених до галузевого реєстру нововведень України.  У зв’язку з різким збільшенням числа хворих з набутим імунодефіцитом і інфекцій TORCH-комплексу, разом з кафедрою акушерства і гінекології налагоджені діагностика і лікування цієї патології, проводяться семінари та конференції, присвячені даній темі. Традиційними стали спільні засідання наукового товариства інфекціоністів з гастроентерологами, акушерами, невропатологами.  На засіданнях регулярно заслуховуються повідомлення епідеміологів і паразитологів. В даний час зусилля співробітників кафедри зосереджені на удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги хворим з інфекційними захворюваннями, на розширенні бази кафедри, на матеріально-технічне переоснащення клініки. З урахуванням сучасної епідеміологічної ситуації та зростанням захворюваності окремими інфекціями, з метою оптимізації навчального процесу були істотно змінені робочі програми.  Зокрема, більше часу відведено викладання цитомегаловірусної та герпетичної інфекцій, кліщового бореліозу, ентеровірусних захворювань, які придбали поширення в останні роки.  В процесі навчання субординаторов і, особливо інтернів, більше, ніж в попередні роки, приділяється увага вибору раціональної антибактеріальної терапії.  На кафедрі планується організація післядипломної освіти терапевтів, сімейних лікарів та невропатологів.

Кафедра епідеміології організована в лютому 1958 року в зв’язку зі створенням санітарно-гігієнічного факультету.  До цього періоду викладання епідеміології велося тільки на лікувальному факультеті і здійснювалося силами співробітників кафедри інфекційних хвороб.  Протягом весняного семестру 1957-1958 навчального року кафедра самостійного приміщення не мала, а викладання епідеміології велося на кафедрі мікробіології.  З 1959 навчального року кафедра отримує окреме приміщення у другому навчальному корпусі і починає проводити регулярне навчання студентів санітарно-гігієнічного, а потім і інших факультетів.  З 1972 року кафедра перейшла в спеціально побудований гігієнічний корпус.  Навчальний блок включав 6 навчальних (тематичних) кімнат: класи з імунопрофілактики, дезінфекції, гельмінтозів, природу осередків, військової епідеміології та оптимізації навчального процесу, а також навчальний музей.  Музей був призначений для проведення ряду спеціальних занять, підготовки студентів до сесій, проведення консультацій, засідання студентського наукового гуртка, державних іспитів, семінарів для епідеміологів міста, занять лікарів ВНЗ. Науковий блок кафедри включав бактеріологічну, імунологічну, вірусологічну лабораторію.  Організатором і першим завідувачем кафедри був Дядичев Микола Романович, 1908 року народження. На викладацьку роботу в Київський медінститут прийшов в 1945 році після багатьох років служби в Радянській Армії в якості санітарного лікаря і епідеміолога.  Там же їм була захищена кандидатська дисертація.  В Донецький медінститут Дядичев Н.Р.  був направлений після закінчення дворічної докторантури при кафедрі Київського медінституту, керованої дійсним членом АМН СРСР проф.  Л.В.Громашевського.  До докторантури Дядичев Н.Р.  протягом ряду років працював доцентом цієї ж кафедри.  Учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений медалями “За бойові заслуги”, “За перемогу над Німеччиною”, “30 років Радянської Армії”.  Основні дослідження Дядічева Н.Р.  були присвячені подальшій розробці вчення про інфекцію, механізм передачі та методиці епідеміологічного аналізу інфекційної захворюваності.  В організації матеріальної та навчально-методичної бази кафедри разом з Дядічевим Н.Р.  взяв участь перший і, по суті, єдиний асистент кафедри епідеміології в 1958/59 навчальному році Денисов К.А., який після закінчення Київського медінституту з 1954 р, працював головним санітарним лікарем Краснощєківський СЕС Ворошиловградської (нині Луганської) області та з 1956 р ., навчався в заочній аспірантурі під керівництвом Л. В. Громашевського.  У 1959/60 навчальному році на кафедру прийшли ще два учня і послідовника Л.В.  Громашевського, викладачі Київського медичного інституту – доц.  Штейнбах А.Є.  і ас.  Гажієв В.В.  У зв’язку з переходом Дядічева Н.Р.  на іншу роботу з 1961/62 навчального року до 1973 р кафедрою завідувала доц.  Штейнбах Анна Юхимівна, 1919 року народження.  Закінчила Київський медінститут в 1947 році і в 1950 році – аспірантуру при кафедрі епідеміології цього ж інституту під керівництвом проф.  Л.В.  Громашевського.  З 1954 по 1959 р.р.  працювала асистентом кафедри епідеміології Київського медінституту. У 1954 р.  захистила кандидатську дисертацію.  У 1959р.  за конкурсом була зарахована на посаду доцента кафедри епідеміології Донецького медінституту. Доц.  Штейнбах А.Є.  під час ВВВ працювала (1941-1942р.р.) держсанінспектором  Туркестану, Казахської РСР, потім лікарем-епідеміологом обласної СЕС м Калінін, РРФСР (1942-1944р.р.) і 2 роки (1944-1945р.р.)  – начальник протиепідемічного управління Великолукського облздороввідділу (м. Великі Луки РРФСР).  Нагороджена медаллю “За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні”.  Штейнбах А.Є.  підготувала 5 кандидатів мед.  наук, нею опубліковано понад 70 наукових праць з актуальних питань епідеміології.  Відмінник охорони здоров’я.  Науковий керівник СНТ санітарно-гігіенічекого факультету.  З 1973р.  – навчальний доцент кафедри.  З 1973 р кафедру епідеміології очолив випускник Донецького медичного інституту Сохін Олександр Олександрович, 1938 року народження.  У 1962 році після закінчення з відзнакою санітарно-гігієнічного факультету був зарахований асистентом кафедри.  У 1966 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1972 році – докторську.  З 1968 року працював доцентом кафедри, з 1973 року очолив кафедру епідеміології.  У 1975 році затверджено в званні професора.  Сохін А.А.  – автор понад 250 наукових робіт, багатьох рацпропозицій з актуальних питань епідеміології та імунології.  Автор 3 монографій, одного підручника, 3х методологічних рекомендацій, 2х посібників з епідеміології.  Під його керівництвом виконано 2 докторські і 15 кандидатських дисертацій.  Нагороджений ювілейною медаллю “За доблесну працю” в ознаменування 100-річчя від дня народження В. І. Леніна, Почесною грамотою ВЦСПС до 50-річчя санітарної служби СРСР, переможець соцзмагання 1975, 1976р.р.  З 1970 по 1973 р.р.  – голова місцевого комітету інституту, науковий керівник СНТ інституту, голова обласного товариства епідеміологв и мікробіологов.

У зв’язку з відрядженням за кордон проф.  Сохина А.А.  з 1985 по жовтень 1996 р.р.  обов’язки зав.  кафедрою виконувала випускниця інституту – Усенко Алла Денисівна, 1939 року народження.  Після закінчення з відзнакою санітарно-гігієнічного факультету в 1963 році була зарахована асистентом кафедри епідеміології.  У 1970 році захистила кандидатську дисертацію.  З 1976 року – доцент кафедри, навчальний доцент.  Лікар вищої категорії, відмінник охорони здоров’я, переможець соцзмагання 1978 р У 1976 році занесена в книгу пошани інституту.  Автор понад 120 наукових робіт, 5 монографій, 5 посібників для студентів, лікарів, 5 методичних рекомендацій.  У 2003 році за серію наукових робіт присуджена премія Академії медичних наук за кращу роботу з профілактичної медицини за 2002 рік.  Голова обласного наукового товариства ЕМП.  З жовтня 1996 року зав.  кафедрою обраний випускник інституту Слюсар Леонід Іванович, 1955 року народження.  Закінчив медінститут санітарно-гігієнічний факультет в 1978 році.  З 1978 по 1979 р.р.  працював лікарем-епідеміологом Єнакіївської МіськСЕС, з 1979 по 1984 р.р.  – старшим лаборантом кафедри, з 1984 по 1988 р.р.  – асистентом кафедри, з 1988-1990 р.р.  – ст.  науковим співробітником.  З 1991 року – доцент кафедри, з 1991 р.  – зав.  кафедрою епідеміології та імунології ФУВ ДонМУ.  З жовтня 1996 по грудень 2001 обраний зав.  кафедрою епідеміології.  У 1984 році захистив кандидатську дисертацію.  Автор 136 друкованих праць, 4 винаходів, 30 рацпропозицій. З грудня 2001 по серпень 2003 р.р.  обов’язки зав.  кафедрою виконувала доцент Бєсєдіна Олена Іванівна.  В вересень 2003 року зав.  кафедрою обрана за конкурсом д.м.н., ст.  науковий співробітник, випускниця інституту Трунова Ольга Арнольдовна, 1954 року народження.  Закінчила з відзнакою Донецький медінститут в 1979 році за спеціальністю лікар-гігієніст, епідеміолог.  Працювала санітарним лікарем у районній СЕС Приморського краю.  З 1983 по 2003 р.р.  працювала в НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості м.Донецька (пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до зав. лабораторією).  У 1986-1989 рр.  закінчила заочну аспірантуру за спеціальністю «Алергологія та імунологія» при інституті фтизіатрії і пульмонології ім.  Ф.Г.  Яновського АМН України.  У 1989 році захистила кандидатську дисертацію.  У 1994 році їй присвоєно звання старшого наукового співробітника.  У 2001 р році захистила докторську дисертацію.  Автор 97 наукових робіт, 1 винаходу, 2х рацпропозицій.  Під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.  Стверджуючи і розвиваючи вчення Л.В.Громашевського, кафедра епідеміології у співпраці з низкою дослідницьких інститутів і практичними органами охорони здоров’я проводить наукову, навчально-методичну та організаційну роботу з актуальних питань теорії епідеміології та розробці стратегії і тактики боротьби з інфекційними хворобами в Донбасі і за його  межами.  Результати наукових досліджень, що проводяться колективом кафедри, відрізнялися науковою новизною і практичною значущістю, мали велике суспільне визнання.  За ці роки виконано і захищено 3 докторські та 21 кандидатських дисертацій, в т.ч.  5 дисертацій – практичними лікарями (Кучерявенко B.C., Свіччине В.Н., Радомська Ф.С., Гражданов Н.П., Беломеря Т.А.).  Протягом ряду років проводяться наукові дослідження за трьома основними напрямками: раціоналізація календаря щеплень у дитячому віці, крайова епідеміологія кишкових інфекцій та інфекцій зовнішніх покривів (лептоспіроз, правець) і питання педагогіки.  За час існування кафедри співробітниками виконано і опубліковано понад 950 наукових робіт, отримано понад 40 свідоцтв на винахід, більше 90 рацпропозицій, деклараційний патент на виготовлення вакцинальних алергенів, патент на Бакпрепарати.  Підготовлено та опубліковані посібник “Практичні заняття з епідеміології для студентів лікувального та педіатричного факультетів« Завдання для позааудиторної підготовки з епідеміології студентів санітарно-гігієнічного факультету “;  професором Сохіних А. А. опубліковано монографію “Методичні проблеми інфекційної патології і імунології”, три методологічні рекомендації для викладачів медінституту: “Методологічний аналіз деяких теоретичних проблем інфекційної патології”, “Методологічні основи викладання епідеміології”, “Методологічні засоби імунології”, монографія “Імунологічна  реактивність і вакцинація дітей раннього віку “, К., 1981 р., посібник” Прикладна імунологія (співавтор Лебединський А.П.). “, К., 1984 р, підручник” Інфекційні хвороби палких країн (співавтор Гажиєв В.В.). Доц.  Усенко А.Д.  опубліковано керівництво для лікарів (три видання, 1992,1994, 1998) “ВІЛ-інфекція (СНІД). Актуальні питання клініки, діагностики, епідеміології та профілактики”, 3 монографії “Гострі кишкові інфекції.”, 2002 р, “Selected Issues of  Human Nutricion. “, 2002 р,” Сальмонельоз. Епідеміологія і профілактика. “, 2003р., 2 методичних посібника з ВІЛ-інфекції, одне – з гострих кишкових інфекцій;  доц.  Гажієвим В.В., монографія “Зоонозні інфекції в Донецькій області.”, 2003р.  Зусилля колективу кафедри зосереджені на розробці актуальних питань теоретичної і прикладної епідеміології та імунології, кардинальних епідеміологічних проблем вдосконалення профілактичного і протиепідемічного обслуговування населення. Колектив кафедри багато уваги приділяв виконанню комплексних наукових досліджень з співробітниками провідних НДІ країни (колишній СРСР), республіки (НІІЕ МОЗ СРСР, ЦНІІВС ім. І.І. Мечнікова, ГИСК ім. Л.А.Тарасевіча, КНІІЕІБ і ін.), ВНЗ  , вченими тощо. Кафедра вела і веде викладання на всіх факультетах.  З 1979 р на кафедрі організовано підвищення кваліфікації лікарів, спочатку по циклу “Вибрані питання епідеміології”, а потім передатестаційні цикли для лікарів-епідеміологів, бактеріологів (спільно з кафедрою мікробіології), імунологів, тематичне удосконалення з імунології, а потім з 1995 р  – інтернатура.  Крім того, по окремих тем кафедра веде заняття з інтернами, лікарями суміжних спеціальностей.  Кафедра постійно вдосконалює підготовку по епідеміології іноземних студентів з країн з жарким кліматом.  Створено посібник “Хвороби жарких країн”, 1982 р схвалене Держуправлінням навчальними закладами МОЗ колишнього СРСР як навчальний посібник для студентів медичних інститутів.  Кафедра вела спеціальний цикл занять з тропічної медицини.  З 1959 року на кафедрі працює студентський науковий гурток (СНГ).  Наукові дослідження більшості студентів-членів СНГ велися в плані основної наукової тематики кафедри.  Довгі роки керував СНГ доц.  Денисов К.А., потім Лебединський А.П., Слюсар Л.І.  Відрадно відзначити, що в науковому гуртку працювали студенти всіх факультетів інституту, в тому числі і міжнародного, а не тільки санітарно-гігієнічного факультету.  Результати наукових досліджень студентів доповідалися на всесоюзних, республіканських, внутрівузівських конференціях, днях науки.  Багато з них нагороджувалися дипломами – і займали призові місця.  Опубліковані десятки наукових робіт студентів як самостійно, так і в співавторстві зі співробітниками кафедри.  Багато членів РНК в подальшому стали докторами медичних наук (Сохін А.А., Луньова А.Г., Дьоміна Т.М., Прилуцький О.С.), кандидатами медичних наук (старости СНГ – Лагунов Ю.В., Третьяков І  .В., Дуднік І.М., а також Лебединський А.П., Кучерявенко BC, Беломеря Т.А., Кучеренко Н.П., Агафонова В.В., Черняєва Т.С., Ісакова Т.Н.  і ін.), викладачами кафедр медінституту, співробітниками НДІ.  Всі роки кафедра працює в тісній співпраці з практичними органами охорони здоров’я у виконанні наукової тематики, практичної діяльності, по суті, являє єдиний науково-практичний комплекс, як в науковому плані, так і в рішенні безпосередньо практичних завдань протиепідемічного забезпечення жителів Донбасу.  Колектив кафедри бере активну участь в пропаганді медичних, гігієнічних знань, підвищенні санітарної культури населення.

Зараз кафедра ДНМУ «епідеміології та інфекційних хвороб» об‘єднана, розташована м. Краматорськ, очолює к. мед. наук., доцент Л.І Слюсар.

Основні напрямки роботи кафедри

На базі кафедри було створено Донецьке обласне науково-медичне товариство інфекціоністів. Основною метою діяльності товариства було підвищення рівня науково-медичної підготовки практикуючих лікарів Донецької області. Основними напрямками наукової діяльності кафедри були:вірусні гепатити, інфекції центральної нервової системи і TORCH-інфекції. При кафедрі був організований перший в Україні Центр Консультативної і Лікувально-діагностичної допомоги хворим вірусними гепатитами. Зараз співробітники кафедри займаються лікуванням хворих у клініці на базі КМЛ№1, консультативно-науковою діяльністю у всіх відділеннях лікарні.

Call Now Button