Department of Linguistics and Humanities №3

Історія кафедри

Кафедру мовних та гуманітарних дисциплін №3 було створено за наказом ректора ДНМУ 2 вересня 2018 року.


Склад кафедри

Завідуюча кафедрою: к.філол.н, доцент Сидоренко Олена Миколаївна.

Професора кафедри: д.істор.н, професор Пономарьова Ірина Семенівна.

Доцент кафедри: к.філол.н., доцент Петренко Оксана Василівна

Старший викладач кафедри: Кожухова Галина Оревівна.

Зовнішні сумісники, доценти: к.філол.н., доцент Мороз Оксана Анатоліївна

Лаборанти кафедриЖаков Микола Сергійович, Кислицький Іван Олександрович


Завідуюча кафедри

Сидоренко Олена Миколаївна

Сидоренко Олена Миколаївна у 1995 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова, російська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови, російської мови та літератури (диплом ЛР ВЕ № 002132).

З 1995 р. по 2004 р. працювала вчителем англійської мови у приватній школі «Лінгва – ХХІ століття» у місті Маріуполі.

З 2004 р. по 12 березня 2018 р. працювала в державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» на кафедрі іноземних мов з 2004 р. – викладачем, з 2008 – старшим викладачем, з 2013 – доцентом.

З 2007 р. по 2011 р. Сидоренко О.М. навчалась в аспірантурі Донецького національного університету на кафедрі загального мовознавства та історії мови без відрива від виробництва. Тема дисертаційного дослідження «Номінаційні процеси в полілінгвальній ергонімії Донеччини». В 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство (диплом ДК № 014108).

В 2014 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 040146).

З 2012 р. по 2014 р. виконувала обов’язки заступника декана з виховної роботи гуманітарного факультету ДВНЗ «ПДТУ»; з 2013р. по 2018 р. – заступник завідувача кафедри іноземних мов; з 2014 р. по 2018 р. – вчений секретар вченої ради факультету інженерної та мовної підготовки іноземних громадян ДВНЗ «ПДТУ».

Презентувала лекції з міжкультурної комунікації в університеті м. Лідс (Великобританія, 2013)

 Член британської асоціації славістів BASEES.

В 2015 р. отримала грант на участь в літній школі Німецько-польського  інституту (місто Дармштадт, Німеччина).

 В 2017 р. ініціювала приєднання та керувала проектом «Англійська мова для університетів» Британської Ради в Україні, підвищила кваліфікацію в зимовій (лютий 2017), літній (липень 2017), весняній (березень 2018) школах педагогічної майстерності Британської Ради в Україні.

Сидоренко О.М. є автором 70 наукових праць, з яких 28 – наукові статті у фахових виданнях переліку ВАК України, 3 – у закордонних виданнях, 1 – колективна монографія, тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Сидоренко Олена Миколаївна працює у ДНМУ з січня 2018 року.  За цей час  викладала дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Латинська мова» на англійській мові для іноземців. Розробляє необхідне методичне забезпечення для викладання дисциплін, а також базу тестових завдань, систематизує та вдосконалює їх.


Напрями діяльності

Кафедра здійснює викладання наступних дисциплін:

  • іноземна мова (англійська);
  • іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська);
  • українська мова за професійним спрямуванням;
  • латинська мова та медична термінологія;
  • філософія;
  • історія України та української культури;
  • українознавство;
  • медичне право України

Графік консультації викладачів


Контактна інформація

Адреса кафедри:

87534, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, будинок 28, навчальний корпус №2

mgd3mariupol@gmail.com

Call Now Button