Department of oncology and radiology

Історія кафедри бере початок з 1975 року, коли в Донецькому Державному Медичному Інституті був заснован курс онкології, який був розширений до кафедри Онкології та Радіології, під керівництвом академіка  Бондаря Григорія Васильовича.

На базі кафедри проводились дослідження, спрямовані на підвищення ефективності методів медичної реабілітації хворих, удосконалення хірургічних методик і способів послеопреаційних і постпроменевих ускладнень.

Серйозну увагу було приділено проблемі підвищення ефективності променевої терапії та медикаментозного лікування хворих з пухлинами. Розроблялися методики регіонарної внтуріартеріальної та ендолімфатичної терапії, що дозволяє успішно лікувати хворих з розповсюдженими новоутвореннями органів черевної порожнини та молочної залози.

Досліджувалась питомна вага імунної системи при прогресуванні злоякісних новоутворень, молекулярні чинники пов’язані з пухлинним ростом, та ефективністю різних хіміотерапевтичних препаратів.


Сфери наукових інтересів кафедри:

  • Кайряк Ольга Василівна – хіміотерапія, імунологія злоякісних новоутворень, молекулярна онклогія.
  • Васильєв Владислав Володимирович –  комбіноване лікування молочної залози, пухлини м’яких тканин, пухлини шкіри.
  • Бондар Володимир Григорович – реконструктивна хірургія шлунково-кишкового тракту, комбіноване лікування злоякісних новоутворень.

Співробітниками кафедри утворений Студентський науковий гурток з Онкології


Співробітники кафедри:

Завідуючий кафедрою – професор кафедри, доктор медичних наук, професор, лікар-онколог вищої категорії Бондар Володимир Григорович

Доцент кафедри – кандидат медичних наук, лікар-радіолог вищої категорії Тригубчак Дмитро Іванович

Асистенти кафедриВасильєв Владислав Володимирович та кандидат медичниих наук Кайряк Ольга Василівна, Гавриленко Тетяна Валеріївна

Старший лаборантМінасян Ліана Азатівна


Контакти:

КЛПУ “Міський онкологічний диспансер м. Краматорська. Вул Олекси Тихого 31

Контактний телефон  – +3(8050) 099-048-57-77

email – oncoxray@gmail.com