Department of Pathological Anatomy, Forensic Medicine and Histology

Герасименко Олександр ІвановичНовітня історія кафедри починається після переїзду Донецького національного медичного університету до міста Краматорськ наприкінці 2014 року. В січні 2015 року була створена кафедра патологічної анатомії, судової медицини та гістології, об’єднавши 3 дисципліни, яку очолив професор Герасименко Олександр Іванович. Кафедра розпочинала свою роботу майже з нуля – бібліотека університету, музей мікропрепаратів та макропрепаратів, медико-криміналістичний музей, наукові та навчальні мікроскопи та інші матеріально-технічні ресурси були вимушено залишені у Донецьку.

Колектив кафедри розпочинав навчальний процес в складних умовах. Результатом щоденних зусиль співробітників кафедри стало складання методичних рекомендацій для студентів та викладачів, написання лекційних курсів. Розпочалась робота по створенню музею мікропрепаратів кафедри. Навчальні кімнати були повністю забезпечені обладнанням для повноцінної реалізації педагогічного процесу на кафедрі.

Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та гістології м. Краматорськ.
Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та гістології м. Краматорськ. Зліва на право: ас. Герасименко Т.А., доц. Антонов А.Г., лаб. Сухий Б., зав. кафедрою доц. Сургай Н.М., лаб. Капінус Е., проф. Герасименко О.І., ас. Узбек Т.С.

В червні 2015 року кафедру очолила доцент Сургай Наталя Миколаївна. Новим викликом перед кафедрою стало відкриття університетом факультетів в містах Кропивницькому та Маріуполі.

В стислі терміни були вирішені матеріально-технічні питання – база кафедри поповнилася мікроскопами, мікропрепаратами та іншим обладнанням. На кафедру прийшли нові працівники, які з великим інтересом опановували традиційні методики академічного викладання. Вони активно приймають участь у навчально-методичній, лікувально-діагностичній та науковій роботі.

Асистенти кафедри патологічної анатомії, судової медицини та гістології м. Кропивницький.
Асистенти кафедри патологічної анатомії, судової медицини та гістології м. Кропивницький.

Зараз на кафедрі патологічної анатомії, судової медицини та гістології викладається чотири навчальні дисципліни – патоморфологія, судова медицина та медичне право, гістологія і секційний курс.  На кафедрі працюють один доктор медичних наук та професор, чотири кандидата медичних наук, три доцента і асистенти, які прагнуть підвищити та вдосконалити свій науково-педагогічний досвід. Створені та перекладені на українську та англійську мови презентації, лекції, методичні рекомендації. Створена велика кількість тестових та ситуаційних задач, що дозволяють забезпечити контроль на різноманітних етапах навчання: початковий, підсумковий та екзаменаційний контроль по всім дисциплінам кафедри. Основними напрямками наукових досліджень кафедри є онкоморфологічні дослідження, методи судово-медичної та патоморфологічної діагностики у випадках раптової смерті немовлят.

Асистенти кафедри патологічної анатомії, судової медицини та гістології м. Маріуполь
Асистенти кафедри патологічної анатомії, судової медицини та гістології м. Маріуполь

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Його члени приймають участь в науково-медичних конгресах студентів і молодих вчених, всеукраїнських олімпіадах. Співробітники кафедри ведуть консультативну роботу в лікувальних закладах Донецької та Кіровоградської області, проводяться науково-практичні конференції та семінари. На кафедрі  проходять підготовку лікарі-інтерни патологоанатоми, лікарі-інтерни судові медики та лікарі-курсанти. Співробітниками кафедри підготовлено – 19 лікарів-інтернів та 34 лікаря-курсанта, які з успіхом працюють в Донецькій та інших областях України, а деякі з них викладають на кафедрі.

Call Now Button