Department of Dentistry №2

Кафедра стоматології №2 була створена 30.01.2015 року згідно наказу № 10⁄1 «Про внесення змін у назві кафедр» на базі кафедр стоматології дитячого віку УНІПО, стоматології УНІПО, загальної стоматології УНІПО у зв’язку з евакуацією університету за новою юридичною адресою. Кафедра проводить навчання лікарів-інтернів за спеціальністю «Стоматологія» І-го і ІІ-го років на циклах: «Терапевтична стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Стоматологія дитячого віку», «Ортодонтія», «Стоматологія надзвичайних станів»; лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» ІІ-го року навчання на циклі «Стоматологія».  На кафедрі проходять навчання слухачі на передатестаційних циклах, циклах спеціалізації, стажування та тематичного удосконалення за спеціальністю «Терапевтична стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Дитяча стоматологія», «Ортодонтія», «Стоматологія надзвичайних станів».

Кафедру очолює д.мед.н., професор Ярова Світлана Павлівна.


Педагогічний процес ведеться згідно з затвердженими МОЗ України типовими навчальними планами та програмами. Кафедра у повному обсязі забезпечена методичними вказівками та рекомендаціями для лікарів та викладачів. В навчальному процесі використовуються сучасні тренажери та комп’ютерні технології.

Співробітники кафедри надають висококваліфіковану лікувально-консультативну допомогу мешканцям Донецької області.

Навчальна та лікувальна робота проводиться на базах, яким згідно Наказу департаменту охорони здоров’я України №51 від 10.02.2015 р. «Про затвердження змін до переліку клінічних закладів охорони здоров’я Донецької області», надано статус клінічних, а саме: КМУ «Стоматологічна поліклініка №1» та «Стоматологічна поліклініка №2», ПП «Довіра Дент» м. Краматорська. Клінічні бази оснащені сучасним обладнанням та матеріалами.

Основний науковий напрямок роботи кафедри — обґрунтування та розробка патогенетичноспрямованих методів діагностики та лікування захворювань твердих тканин зубів та пародонта. Всі співробітники кафедри є співвиконавцями науково-дослідницької роботи на замовлення МОЗ України «Етіопатогенез пришийкових уражень твердих тканин зубів та принципи їх комплексної діагностики, лікування і профілактики» (2016-2018рр.).

Call Now Button