Department of Internal Medicine №4

Кафедра внутрішньої медицини №4


Штатний розпис кафедри внутрішньої медицини №4

 • В.о. завідувача кафедри к.мед.н. О.П. Костенко
 • Бориско Ольга Василівна
 • Курята Ірина Георгіївна
 • Беденко Ольга Вікторівна
 • Абуватфа Самі Ібрагімович
 • Сташок Владислав Анатолійович
 • Мухіна Тетяна Сергіївна
 • Костенко Олександр Петрович
 • Кизима Людмила Михайлівна

План методичної роботи

 • розробка та обговорення навчальних та тематичних планів, програм навчальних дисциплін та інших документів, планування навчальної діяльності;
 • розробка та обговорення методик викладання навчальних дисциплін, текстів лекцій, а також методик організації проведення різних видів занять, тощо;
 • обговорення проблем поліпшення освітнього процесу в умовах пандемії COVID – 19, методики використання комп’ютерних технологій, в т.ч. платформ Zoom, Google Meet;
 • вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду методичної діяльності в закладах ІV рівня акредитації .
 • підготовка навчальних посібників і навчально-методичної літератури, які використовується для підготовки студентів університету, підвищення кваліфікації викладачів.
 • тощо.

В.о. завідувача кафедри

внутрішньої медицини № 4,

к.мед.н.  О.П. Костенко


Науково-дослідна робота кафедри

науково дослідна робота (1)

Календарно-тематичні плани


Робочі програми

Call Now Button