Наказ № 226 від 23.05.2023р. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

nakaz№226vid23.05.2023r.proogoloshennyakonkursunazamishhennyavakantnyhposadnaukovo pedagogichnyhpraczivnykiv pdf
Call Now Button