Наказ №105 від 26.03.2021 Про оцінювання діяльності здобувачів вчених звань у ДНМУ в умовах карантину і обмеження освітньої діяльності