Наказ №144 Про оцінювання діяльності здобувачів вчених звань у ДНМУ в умовах карнатину і обмеження освітньої діяльності від 19.04.2021