Наказ №17 Про оцінювання діяльності здобувачів вчених звань у ДНМУ в умовах карантину і обмеження освітньої діяльності від 12.01.2021