Освітньо-професійна програма “Фармація” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” галузі знань 22 “Охорона здоров’я”

ОП Фармація
Call Now Button