Паспорт спеціальності 14.01.07 – онкологія

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

  Постанова президії

      ВАК України

    10.04.2002  N 19-09/4

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

14.01.07 – онкологія

 

  1. Формула спеціальності:

Медико-біологічна проблема; наука про пухлини, яка вивчає причини їх виникнення, взаємовідносини з організмом, механізми розвитку, проблеми профілактики, діагностики та лікування.

 

  1. Напрямки досліджень:

2.1. Етіологія та патогенез злоякісних новоутворень (хімічний, радіаційний та вірусний канцерогенез, сигнальна трансдукція, клітинні рецептори, пошкодження ДНК і РНК клітин та синтезу білків, порушення метаболізму, гормонального балансу та нейрогуморальної регуляції організму).

2.2. Значення генетичних факторів у розвитку, діагностиці та корекції злоякісного росту, медико-генетичні дослідження “пухлинних” сімей.

2.3. Значення протипухлинної резистентності організму для розвитку та попередження злоякісних новоутворень, імунітет і цитокіни.

2.4. Епідеміологія злоякісних новоутворень, екологічні проблеми онкології. Профілактика злоякісних новоутворень, молекулярні підходи, біомаркери та хіміопревентивні засоби; дієта та пухлини.

2.5. Розроблення методів ранньої діагностики пухлин і лейкозу, імунологічні та молекулярні маркери злоякісних пухлин.

2.6. Методи лікування онкологічних хворих: хірургічні, променеві, гормональні, хіміотерапевтичні, імунотерапевтичні, ад’ювантні та модифікуючі; молекулярні мішені протипухлинних засобів, методи генної терапії; протипухлинні вакцини; резистентність пухлин до лікування.

2.7. Пухлинна хвороба: операбельні та неоперабельні пухлини, пухлини не з’ясованої первинної локалізації, рецидивні пухлини, роль мікрооточення, механізми метастазування.

2.8. Клінічні проблеми онкології: дитяча онкологія, онкогематологія, лікування онкологічних хворих похилого віку, анестезіологія та реанімація, біль в онкологічних хворих, якість життя онкологічних хворих, статистичні дослідження, інформаційне забезпечення клінічних досліджень.

2.9. Реабілітація  онкологічних хворих: біологічні маркери безрецидивного періоду, психосоматичні та соціальні аспекти.

 

  1. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

медичні науки