Перелік контрольних запитань для підготовки до державного іспиту

Перелік контрольних запитань для підготовки до державного іспиту
Перелік
Контрольних запитань для підготовки до практично-оріентованого державного іспиту з
Дитячих хвороб з дитячими інфекційними захворюваннями
за спеціальністю: 7.110101 «лікувальна справа»,
7.110104 «педіатрія»,
7.110105 «медико-профілактична справа»
1.Педіатрія, як наука про здорову та хвору дитину.Основні етапи розвитку та становлення педіатрії. Роль видатних педіатрів України в розвитку педіатрії.
2.Профілактичний напрямок педіатрії та форми медичного обслуговування дитячого населення. Роль сімейного лікаря.
3.Принципи організації медичної допомоги дітям в Україні.
4.Етика і деонтологія в педіатрії.
5.Структура дитячої поліклініки. Штати, відділення, режим роботи. Вимоги, що пред’являють до приміщень дитячої поліклініки. Організація прийому дітей в поліклініці, надання їм спеціалізованої допомоги.
6.Структура та організація роботи дитячої лікарні. Вимоги, що пред’являють до її
приміщень.
7.Структура педіатричної дільниці. Кількість дітей з урахуванням їх віку на дільниці. Зв’язок поліклініки з іншими дитячими закладами.
8.0бсяг і форми роботи дільничого педіатра та сімейного лікаря.
9.Безперервне спостереження за дітьми в поліклініці за системою патронажу, його задачі та цілі. Строки обов’язкових оглядів здорових дітей спеціалістами.
10.Система диспансерного спостереження за хворими дітьми. Контингенти хворих, порядок їх взяття на облік, оформлення документації.
11.Робота лікарів дошкільних закладів (садки, спеціалізовані заклади санаторного типу для дітей з відхиленнями в стані здоров’я, будинки дитини). Основні задачі та напрямки роботи.
12.Диспансеризація підлітків. Роль лікаря в професійній орієнтації школярів.
13.Основні задачі та напрямки роботи лікаря в школі /загальноосвітній, школі-інтернаті/ та дитячому будинку.
14.Форми санітарно-просвітницької роботи в поліклініці. Кабінет здорової дитини.
15.Медична характеристика курортів для дітей в Україні. Показання до направлення дітей на санаторно-курортне лікування.
16.Організація медико-генетичного консультування та профілактика спадкових хвороб.
17.Вплив факторів зовнішнього середовища на стан здоров’я дитини. Поняття про екологію та екологічні хвороби.
18.Класифікація речовин, що забруднюють зовнішнє середовище. Загальні механізми токсичної дії полютантів на організм дитини. Медичні наслідки негативного впливу Чорнобильської катастрофи на дитячий організм.
19.Періоди дитячого віку, їх характеристика.
20.Особливості системи дихання у дітей різного віку. Показники зовнішнього дихання в різні вікові періоди та методи їх дослідження(спірографія, пневмотахометрія та інші).
21.Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей.
22.Анатомо-фізіологічні особливості ротової порожнини, стравоходу, шлунку та кишечнику у дітей.
23.Анатомо-фізіологічні особливості печінки та підшлункової залози у дітей. Методи досліджень.
24.Анатомо-фізіологічні особливості нирок у дітей. Кількість та склад сечі у дітей різного віку. Методи дослідження функції сечової системи.
25.Кровотворення плоду (мегалобластичний, печінковий, кістково-мозковий). Особливості гемограми та мієлограми у дітей різних вікових періодів. Типи гемоглобіну.
26.Ендокринні залози. Корелятивні співвідношення функції окремих залоз в різні періоди дитинства. Нейроендокринна регуляція росту та розвитку дітей
27.Вікові анатомо-фізіологічні особливості шкіри, підшкірножирової клітковини та придатків шкіри (волосся, брови, вії, нігті), їх значення у виникненні патології дітей.
28.Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м’язової системи у дітей. Ріст та формування скелету. Порядок та строки прорізування молочних та постійних зубів.
29.Нервово-психічний розвиток дитини. Роль умов навколишнього середовища, харчування та виховання. Методи вивчення стану центральної нервової системи у дітей.
30.Критерії оцінки фізичного та психічного (психомоторного) розвитку дітей першого року життя. Поняття про нормотрофію.
31.Особливості психомоторного розвитку дітей раннього віку. Значення режиму дня, масажу, гімнастики, загартування, правильного педагогічного виховання.
32.Особливості білкового обміну у дітей, його основні порушення. Потреба дітей у білку в різні вікові періоди.
33.Особливості вуглеводного обміну у дітей в різні вікові періоди. Вікова потреба у вуглеводах. Вміст цукру в крові.
34.Особливості жирового обміну у дітей в різні періоди дитинства та семіотика його порушень. Потреба в жирах у дітей різного віку.
35.Особливості водно-електролітного обміну у дітей. Добова потреба в рідині у дітей різного віку.
36.Вітаміни, їх значення для правильного розвитку дитини. Класифікація вітамінів. Клініка гіповітамінозів при дефіциті жиророзчинних вітамінів.
37.Гіповітамінози групи водорозчинних вітамінів у дітей. Причини. Клінічні прояви. Діагноз. Лікування. Прогноз.
38.Особливості мінерального обміну у дітей. Добова потреба дітей різного віку в кальції та вітаміні Д.
39.0бмін заліза у дітей в анте- та постнеонатальному періоді. Депо заліза у дітей перших місяців життя. Вміст заліза у грудному молоці
40.Особливості становлення імунної системи у дітей. Особливості її функціонування у дітей різного віку.
41.Види вигодовування. Строки та техніка введення прикормів.
42.Природне вигодовування. Кількісні та якісні відмінності жіночого та коров’ячого молока. Гіпогалактія, її причини, лікування та профілактика.
43.Змішане вигодовування, показання до його призначення. Правила введення докорму. Методи визначення кількості докорму.
44.Штучне вигодовування. Класифікація молочних сумішей, що використовуються при штучному та змішаному вигодовуванні. Техніка проведення та критерії оцінки його ефективності.
45.Харчування дітей старших одного року. Потреба в жирах, білках, вуглеводах та калоріях.
46.Організація харчування дітей в дитячих закладах. Раціональні столи для дітей різного віку з різними захворюваннями.
47.Парентеральне харчування. Показання, види парентерального харчування.
48 .Організація роботи відділення новонароджених пологового будинку. Структура відділення. Показання до направлення в палату інтенсивної терапії, обсерваційне відділення. Порядок виписки новонароджених та переведення в інші лікувальні заклади.
49.Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим роботи відділення новонароджених пологового будинку.
50.Первинний туалет новонародженого. Профілактика гонобле-нореї. Догляд за залишком пупкового канатику та пупкової ранки.
51.Перинатальна захворюваність та смертність. Структура та шляхи її зниження. Неонатальна смертність. Малюкова смертність.
52.Критерії доношеності та недоношеності. Визначення гестаційного віку. Шкала Баларда.
53.Причини та класифікація недоношуваності. Анатомо-фізіоло-гічні ознаки недоношеної дитини. Особливості адаптації та принципи виходжування. Особливості фізичного, нервово-психічного та моторного розвитку недоношених дітей.
54.Причини затримки внутрішньоутробного розвитку. Принципи виходжування таких дітей.
55.Поняття про перехідні стани у новонароджених. їх причини та клінічні ознаки.
56.Організація годування новонароджених у пологовому будинку. Протипоказання до годування груддю з боку матері та дитини. Значення раннього прикладання до грудей.
57.Особливості вигодовування недоношених дітей в неонатально-му періоді. Розрахунок харчування. Штучні суміші для вигодовування недоношених дітей. Потреба в білках, жирах, вуглеводах та калоріях.
58. Вплив лікарських засобів на плід та новонародженого. Особливості екскреції лікувальних речовин при лактації. Препара ти, які протипоказані новонародженим та вагітним в період лактації.
59.Поняття про ембріо- та фетопатії. їх причини та профілактика.
60.Причини внутрішньоутробної гіпоксії плоду. Механізми адапації організму плоду до гіпоксії. Методи діагностики. Наслідки.
61.Поняття про асфіксію новонародженого. її причини. Оцінка ступеня тяжкості асфіксії відповідно до шкали Апгар.
62.Первинна реанімація новонародженого в пологовому залі.
63.Внутрішньочерепні крововиливи новонародженого. Механізм утворення. Особливості у недоношених дітей. Діагностика. Лікувальна тактика.
64.Причини ушкодження центральної нервової системи у новонароджених дітей. Методи діагностики. Основні неврологічні синдроми та принципи лікування. Диспансерне спостереження.
65.Пологова травма новонароджених дітей. Причини, клінічні прояви. Принципи лікування. Профілактика.
66.Неінфекційні захворювання шкіри та підшкірної клітковини у новонароджених дітей (адіпонекроз, склерема, попрілості). Клінічні прояви. Лікування, профілактика.
67.Гнійно-запальні захворювання шкіри та підшкірної клітковини у новонароджених дітей (стафілококова пухирчатка, ексфоліативний дерматит Ріттера, некротична флегмона). Клінічні симптоми. Лікування. Профілактика.
68.Фактори ризику розвитку синдрому дихальних розладів у новонароджених. Методи антенатального прогнозування та профілак тики.
69.Поняття про пневмопатії новонароджених. Клінічна картина пневмопатій. Лікування.
70.Особливості перебігу пневмоній у новонароджених дітей. Принципи лікування та профілактики.
71.Особливості антибіотикотерапії у новонароджених дітей.
72.Особливості інфузійної терапії у новонароджених дітей.
73.Особливості перебігу гнійного менінгіту у новонароджених дітей. Етіологія. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування. Профілактика.
74.Особливості перебігу сепсису у новонароджених дітей. Діагностика. Лікування. Профілактика.
75.Поняття про внутрішньоутробне інфікування. Шляхи інфікування плоду. Залежність характеру ушкодження від часу інфікування та збудника. Основні клінічні ознаки. Специфічна діагностика. Лікування. Профілактика.
76.Внутрішньоутробні вірусні інфекції (ТОRСН-інфекції). Характерні ембріопатії, основні симптоми у новонароджених. Специфічна діагностика. Лікування. Профілактика.
77.Гемолітична хвороба новонароджених. Патогенез. Клінічні форми. Діагностика. Профілактика.
78.Методи консервативної терапії гіпербілірубінемії у новонароджених. Показання до операції замінного переливання крові. Основні ускладнення.
79.Жовтяниці новонароджених. Клінічні, лабораторні та інструментальні методи диференціальної діагностики.
80.Основні причини блювання та зригування у новонароджених. Диференційна діагностика. Лікування.
81.Діабетична ембріофетопатія. Причини макросомії. Клінічні ознаки. Особливості перебігу ранньої неонатальної адаптації. Спостереження та вигодовування.
82.Особливості перебігу анемій недоношених дітей. Причини. Діагностика. Лікування. Профілактика.
83.Геморагічна хвороба новонароджених. Причини. Особливості клінічних проявів та лабораторних показників в залежності від фази хвороби. Принципи лікування.
84.Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання у новонароджених. Причини. Діагностика. Принципи лікування.
85.Рахіт. Фактори, що зумовлюють розвиток рахіту. Патогенез. Біохімічні зміни в сироватці крові.
86.Класифікація рахіту. Ранні клінічні прояви. Діагноз та диференціальний діагноз рахіту зі спадковими рахітоподібними зах ворюваннями.
87.Лікування рахіту. Препарати вітаміну Д, методи його призна чення. Антенатальна та постнатальна профілактика рахіту.
88.Ппервітаміноз Д. Причини, клінічна картина. Діагностика. Лікування. Профілактика.
89.Класифікація пневмоній у дітей. Клініка. Рентгенологічна діагностика. Принципи лікування пневмоній у дітей раннього віку.
90.Особливості перебігу пневмоній у дітей раннього віку. Клініка. Діагностика.
91.Бронхіоліт у дітей раннього віку. Етіологія. Патогенез. Клініка. Лікування. Профілактика.
92.Особливості етіології , клініки, перебігу, лікування позалікар-няних пневмоній у дітей.
93 .Особливості етіології, клініки та лікування внутрішньогоспі-тальних пневмоній у дітей. Профілактика.
94.Аномалії конституції (діатези) у дітей. Клінічні та метаболічні прояви. Корегуючі заходи. Особливості диспансерного спостережен ня.
95.Алергічний діатез. Клінічні прояви. Особливості харчування,-догляду та диспансерного спостереження. Причини реалізації діатезу в алергічні захворювання.
96.Алергічні ушкодження шкіри у дітей: атопічний дерматит, кропивниця, синдром Лайєла, Стівенсона-Джонсона, нейродерміт. Діагностика, лікування.
97.Гострі розлади травлення неінфекційного походження у дітей раннього віку. Причини. Клініка. Лікування. Профілактика.
98.Хронічні розлади харчування у дітей. Етіологія. Патогенез. Ожиріння. Паратрофія. Гіпостатура. Квашиокор.
99.Гіпотрофія. Етіологія, патогенез, класифікація та клінічні прояви. Принципи лікування. Профілактика.
100.Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання у дітей. Причини. Патогенез. Стадії цього синдрому, їх клінічні та лабораторні ознаки. Лікування. Профілактика.
101.Гіпертермічний синдром у дітей раннього віку. Причини. Фізичні та медикаментозні методи лікування.
102.Судоми у дітей раннього віку. Причини. Диференціальний діагноз. Невідкладна допомога. Лікування.
103.Синдром ацетонемічного блювання у дітей. Причини. Диференціальний діагноз. Невідкладна допомога. Лікування.
104.Пілороспазм, пілоростеноз. Етіологія. Патогенез. Клінічна картина. Діагностика. Диференціальний діагноз. Принципи лікування.
105.Синдром мальабсорбції у дітей. Клінічні форми. Діагностика. Диференціальний діагноз. Принципи лікування.
106.Деліакія у дітей. Причини. Патогенез Клінічна картина. Діагностика. Лікування.
107.3ахворювання порожнини роту у дітей раннього віку / пліснявка, стоматит/. Лікування, профілактика.
108.Муковісцидоз у дітей. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференціальний діагноз. Лікування.
109.Природжені кардити у дітей раннього віку. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування.
110.Природжені вади серця з гіповолемією малого кола кровообігу /тріада, тетрада, пентада Фалло, стеноз легеневої артерії/. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз. Невідкладна допомога при задиш-ливо-ціанотичному приступі. Показання до оперативного лікування.
111.Природжені вади серця з гіперволемією малого кола кровообігу /дефекти міжпередсердної та міжшлункової перегородок, відкрита артеріальна протока/. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування.
112.Гостра серцева недостатність у дітей. Визначення. Етіологія. Класифікація. Клініка. Діагностика. Невідкладна допомога.
113.Гостра судинна недостатність у дітей. Визначення. Етіологія. Класифікація. Клініка. Діагностика. Невідкладна допомога.
114.1мунодефіцитні стани у дітей. Класифікація. Причини і клініка первинної та вторинної імунної недостатності. Принципи лікування.
115.Неспецифічний виразковий коліт у дітей. Етіологія. Патогенез. Клінічна картина. Діагностика. Диференціальний діагноз. Лікування. Диспансерне спостереження.
116.Залізодефіцитні анемії у дітей раннього віку. Етіологія. Патогенез. Клініка. Лікування. Профілактика.
117.Аномалії розвитку сечової системи /агенезія, гіпоплазія, полікістоз нирок, стенози сечоводів та ін./ та їх клінічні прояви у дітей. Тактика консервативного лікування та показання до хірургічного втручання.
118.Гострі бронхіти у дітей. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика.
119.Рецидивуючий бронхіт у дітей. Визначення. Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування. Диспансерне спостереження. Профілактика.
120.Хронічний бронхіт у дітей. Причини виникнення. Етіологія. Класифікація. Клініко-рентгенологічні прояви. Диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика.
121.Пневмонії у дітей старшого віку. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагноз. Лікування. Профілактика.
122.Гостра дихальна недостатність у дітей. Різновиди. Причини виникнення. Диференціальний підхід до проведення невідкладної терапії
123.Крупозна   пневмонія   у   дітей.   Етіологія.   Патогенез.   Клініко-рентгенологічна   характеристика.    Ускладнення    крупозної   пневмонії. Лікування.
124.Етіологія і патогенез деструктивних пневмоній у дітей. Клініка. Діагностика. Лікування.
125.Респіраторні алергози /риніт, ларинготрахеїт, бронхіт/ у дітей. Етіологія, клініка. Диференціальна діагностика. Профілактика.
126.Бронхіальна астма у дітей. Класифікація. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз.
127.Визначення поняття «астматичний статус». Невідкладна допомога.
128.Сучасні погляди на лікування та профілактику бронхіальної астми у дітей.
129.0бструктивний бронхіт. Етіологія. Клініка. Диференціальна діагностика. Лікування.
130.Ревматизм у дітей. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагноз. Лікування. Диспансерне спостереження.
131.Набуті вади серця у дітей. Етіологія. Класифікація. Клініка. Значення інструментальних методів дослідження. Лікування. Профілактика.
132.Особливості перебігу інфекційного ендокардиту у дітей. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування. Вторинна профілактика.
133.Порушення серцевого ритму у дітей. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування.
134.Неревматичні кардити у дітей. Етіологія. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика.
135.Хронічна серцево-судинна недостатність у дітей. Визначення. Етіологія. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика.
136.Вегетативна дисфункція у дитячому віці. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Лікування. Диспансерне спостереження. Профілактика.
137.Ювенільний ревматоїдний артрит. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагноз та диференціальний діагноз. Лікування.
138.Системний червоний вовчак у дітей. Клініка. Діагностика. Лікування.
139. Дифузна склеродермія, дерматоміозит, вузликовий періартеріїт у дітей. Клініка. Діагностика. Диференціальний діагноз. Лікування.
140.Функціональні захворювання шлунку, жовчовивідних шляхів та кишечнику у дітей. Клінічна картина. Діагностика. Принципи лікування.
141.Хронічний гастрит та гастродуоденіт у дітей. Клінічна картина. Діагностика, диференціальний діагноз. Лікування. Санаторно-курортна допомога. Профілактика.
142.Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика.
143.Особливості перебігу холециститу у дітей. Етіологія. Патогенез. Клінічна картина. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування. Профілактика.
144.Класифікація   хронічних   гепатитів   у   дітей.  Діагностика   та диференціальна       діагностика.       Клінічна       картина.       Лікування. Профілактика.
145.Синдром  портальної гіпертензії у  дітей.  Причини.  Діагностика. Принципи лікування. Профілактика.
146.Панкреатити    у    дітей.    Етіологія.    Патогенез.    Класифікація. Клініка.    Діагноз.    Диференціальний    діагноз.    Принципи    лікування. Профілактика.
147.Гострий гломерулонефрит у дітей. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика.   Принципи   лікування.   Профілактика.   Диспансерне   спостереження.
148.Хронічний гломерулонефрит у дітей. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Принципи лікування. Профілактика. Диспансерне спостереження.
149.Гострий пієлонефрит у дітей. Клініка. Діагностика. Лікування. Диспансерне спостереження. Профілактика.
150.Хронічний пієлонефрит у дітей. Клініка. Діагностика. Лікування. Диспансерне спостереження. Профілактика.
151.Гостра ниркова недостатність у дітей. Причини. Клінічна картина. Діагностика. Принципи лікування. Профілактика.
152.Хронічна ниркова недостатність у дітей. Причини. Клінічна картина. Діагностика. Принципи лікування. Профілактика.
153.Гостра та хронічна постгеморагічна анемія у дітей. Клініка. Діагностика. Лікування. Невідкладна допомога при порожнинних кровотечах.
154.Спадкові гемолітичні анемії у дітей (гемоглобінопатії, фер-ментопатії, мембранопатії). Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування. Диспансерне спостереження.
155.Набуті гемолітичні анемії у дітей. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз з гемолітико-уремічним синдромом. Невідкладна допомога .
156. Гіпо- та апластичні анемії у дітей. Класифікація. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування.
157.Геморагічний васкуліт у дітей. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування.
158.Тромбоцитопатії   та   тромбоцитопенії   у    дітей.    Класифікація. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування. Невідкладна допомога при кровотечах.
159.Гемофілія у дітей. Етіологія. Патогенез кровоточивості. Клініко-лабораторна діагностика. Невідкладна допомога при кровотечах. Значення медико-генетичного консультування.
160 Лімфогранулематоз у дітей. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз з іншими лімфаденопатіями. Сучасні методи лікування.
161.Гострий лімфобластний лейкоз у дітей. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз. Сучасні методи лікування.
162.Гострий та хронічний мієлобластний лейкоз у дітей. Клініка. Діагностика. Лікування.
163.Особливості перебігу цукрового діабету у дітей. Етіологія. Патогенез. Принципи терапії. Профілактика.
164.Гіпоглікемічна кома у дітей. Причини виникнення. Клініка. Діагностика. Диференціальний діагноз. Невідкладна допомога.
165.Кетоацидотична кома у дітей. Причини виникнення. Клініка. Лабораторна діагностика. Диференціальний діагноз. Невідкладна допомога.
166.1нсулінотерапія цукрового діабету у дітей. Інсулінові препарати. Підбір дози. Ускладнення інсулінотерапії, їх профілактика та лікування.
167.Дифузний токсичний зоб у дітей. Етіологія. Патогенез. Клінічна картина. Лабораторні методи діагностики. Диференціальний діагноз. Принципи лікування.
168.Ендемічний зоб у дітей. Методи діагностики. Клінічна картина. Лікувальна тактика. Профілактика.
169.3лоякісні пухлини щитовидної залози у дітей. Причини виникнення. Методи діагностики. Клініка. Принципи терапії.
170.Ппотиреоз у дітей. Класифікація. Клінічні ознаки. Рання діагностика. Лікування.
171.Аутоімунний тиреоідит у дітей. Етіологія. Патогенез. Клінічна картина. Діагноз. Диференціальний діагноз. Принципи лікування.
172.Диференціальна діагностика різних клінічних форм ожиріння у дітей. Принципи лікування. Профілактика.
173 .Порушення росту у дітей. Ступені затримки росту. Диференціальна діагностика різних форм затримки росту. Методи діагностики. Принципи лікування.
174.Хронічна недостатність надниркових залоз у дітей. Етіологія. Патогенез. Клініка. Методи діагностики. Лікування. Невідкладна допомога при адисонічному кризі.
175 .Диференціальна діагностика різних форм порушень статевого диференціювання. Клінічна характеристика. Методи дослідження. Тактика лікаря в питаннях визначення статі.
176.Синдром нецукрового сечовиснаження у дітей. Причини. Патогенез. Клінічні прояви. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування.
177.3ахворювання паращитовидних залоз у дітей. Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. Принципи лікування.
178.Ентеробіоз та аскаридоз у дітей. Шляхи зараження. Клінічна картина. Діагностика. Лікування та профілактика.
179.Спадкові хвороби обміну речовин у дітей (фенілкетонурія, галактоземія). Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування.
180.Хромосомні захворювання у дітей (хвороба Дауна, синдром Шерешевського-Тернера, Клайнфельтера). Клініка. Діагностика. Значення медико-генетичного консультування.
181. Вітряна віспа
182. Вроджені інфекції новонародженого
183. Гельмінтози
184. Герпесвірусна інфекція
185. Гострі вірусні гепатити
186. Гострі кишкові інфекції
187. Гострі респіраторні вірусні захворювання
188. Грип
189. Дифтерія
190. Інфекційний мононуклеоз
191. Кашлюк
192. Кір
193. Краснуха
194. Менінгококова інфекція
195. Паротитна інфекція
196. Поліомієліт
197. Скарлатина
198. Туберкульоз різної локалізації
199. Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)