Перелiк та кiлькiсть манiпуляцiй, якi лікарі-iнтерни кафедри стоматології №2 повиннi виконати, працюючи на клiнiчних базах

ПЕРЕЛIК ТА КIЛЬКIСТЬ МАНIПУЛЯЦIЙ

 1. Пiдготовка робочого мiсця
 2. Клiнiчне обстеження хворого залежно вiд загального стану та щелепно-лицьової дiлянки
 3. Оцiнка показань до певних методiв лiкування та протипоказання
 4. Оцiнка показань та противопоказань до певних методiв профiлактики
 5. Планування заходiв профiлактики стоматологiчного захворювання пiсля огляду хворого
 6. Оцiнка стану м`яких тканин обличчя, лiмфатичних i слинних залоз
 7. Оцiнка стану твердих тканин зуба – 300
 8. Електроодонтодiагностика – 50
 9. Оцiнка стану пародонту та слизової оболонки рота – 150
 10. Дiагностичнi проби /Пiсаррева-Шiллера, Парма та обчислення iндексiв /ГI,ПI,ПМА та iн./ – 150
 11. Забiр матерiалу (мазкiв та бiоптатiв) для цитологiчного та патоморфологiчного дослiдження – 5
 12. Читання та аналiз лабораторних дослiджень, рентгенограм – 100
 13. Оцiнка стану прикусу – 100
 14. Препарування та пломбування всiх видiв карiозних порожнин та порожнин зубiв – 300
 15. Ендодонтична обробка кореневих каналiв – 100
 16. Пломбування кореневих каналiв – 100
 17. Пломбування карiозних порожнин усiх класiв цементами, амальгамами, пластмасами, композитними матерiалами – 300
 18. Ремiнералiзуюча терапiя – 150
 19. Лiкування пульпiту консервативним методом – 10
 20. Лiкування пульпiту вiтальним методом – 50
 21. Лiкування пульпiту девiтальним методом – 100
 22. Дiатермокоагуляцiя пульпи при пульпiтi – 10
 23. Iнтраканальний електрофорез – 10
 24. Видалення зубного нальоту, каменю – 150
 25. Усунення травматичної оклюзiї при захворюваннях пародонту, вибiркове пришлiфування зубiв – 40
 26. Накладання тимчасових шин – 10
 27. Мiсцеве лiкування пародонту з використанням паст, мазей, аплiкацiй, пов`язок, тощо – 150
 28. Кюретаж – 30
 29. Вакуум-кюретаж – 10
 30. Гiнгiвотомiя – 10
 31. Гiнгiвектомiя – 10
 32. Мiсцеве лiкування захворювань слизової оболонки рота з використанням iригацiй, аплiкацiй, хiрургiчноi обробки ероззiй, виразок та iн. – 50
 33. Аплiкацiйне, iнфiльтрацiйне та провiдникове знеболювання щелепно-лицьової дiлянки – 100
 34. Видалення тимчасових та постiйних зубiв – 100
 35. Резекцiя верхiвки корення – 3
 36. Альвеолотомiя, секвестректомiя – 3
 37. Розртин абсцесу i флегмони – 10
 38. Розтин слизової оболонки при перикоронаритах – 10
 39. Зупипка кровотечi – 10
 40. Hакладання та зняття шин при переломах щелеп – 3
 41. Вправлення вивиху скроне-нижньощелепного суглоба – 3
 42. Надання невiкладноi допомоги при непритомностi, шоковi, колапсi – 3
 43. Передортопедична пiдготовка хворих iз захворюваннями тканин пародонту та слизової оболонки – 5
 44. Пiдготовка коронок та коренiв зубiв до протезування – 30
 45. Припасування та фiксацiя коронок – 20
 46. Припасування, фiксацiя мостоподiбних протезiв – 10
 47. Корекцiя знiмних протезiв – 10
 48. Зняття коронок – 20

ПРАКТИЧHА ПIДГОТОВКА У ПОЛIКЛIНIЦI

 1. Прийом амбулаторних хворих i вiдвiдування хворих в рiдноi оселi.
 2. Принципи i методiка ведiння амбулаторноi документацiї.
 3. Участь в працi ВРЕК,ВКК, комiсiї військкомату.
 4. Освоєння технiки амбулаторних операцiй, манiпуляцiй.
 5. Освоєння дiагностичної апаратури, оснащення, обладнення.
 6. Диспансерiзация хворих.
Call Now Button