Preparation for Step 3 of the Department of Dentistry №2

«Крок 3» є екзаменом, що базується на освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за певною лікарською (провізорською) спеціальністю в інтернатурі. «Крок 3» складається під час навчання в інтернатурі.

Інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» протягом трьох років в будь-який наступний термін його проведення.

Відповідно до п.1.5 наказу МОЗ України від 29.01.2013 № 62 «Про впровадження Протокольного рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України від 15 січня 2013 року», щодо визначення у 2014 році показника успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1», «Крок 2», «Крок 3», «Крок М» та «Крок Б»; наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.09.1998 за № 563/3003 та погодженого з MОЗ України; наказу МОЗ України від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III — IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за №244/10524, встановлюються такі абсолютні величини критеріїв ліцензійних інтегрованих іспитів «склав»:

Діюча величина критерію – 70,5% правильних відповідей.

Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.10.2016 №1043).

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» в будь-який наступний термін його проведення.

З метою підвищення якості професійної підготовки лікарів, що є стратегічним напрямом розвитку сфери охорони здоров’я, прошу забезпечити вжиття вичерпних заходів щодо належної організації підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок»
Міністр Р. Богатирьова

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав«, не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» в будь-який наступний термін його проведення.

Ідентифікація інтернів

Ідентифікація інтернів, які мають складати іспит, проводиться на підставі паспорту. Відповідальність за ідентифікацію інтернів покладається на уповноваженого представника ВНЗ.

інтерни входять до екзаменаційної аудиторії у присутності представника(ів) Центру тестування, ВНЗ та працівника поліції охорони Національної поліції України, відповідно до списку представника(ів) Центру тестування. Працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою.

Розсадка інтернів здійснюється представником Центру тестування через одне посадкове місце, послідовно заповнюючи ряди, крім тих, які передбачені для пересадки інтернів (інтернів), які виходитимуть за потреби із аудиторії.

При порушенні Порядку проведення іспиту представник Центру тестування може припинити складання іспиту для інтерна у випадках:

 • виявлення під час іспиту у інтерна або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування;
 • виконання тесту не на робочому місці, визначеному представником Центру тестування;
 • виконання тесту іншою особою;
 • спілкування в процесі роботи над тестом з іншими інтернами;
 • списування відповідей на тестові завдання в іншого інтерна;
 • пошкодження бланків відповідей інтерна (інтерна), що унеможливлює їх автоматизовану обробку;
 • неповернення бланків відповідей тестування представнику Центру тестування після завершення часу, відведеного для виконання тесту.

Підготовка до Крок 3 кафедри стоматології №2

Єдиним офіційним сайтом Центру тестування є testcentr.org.ua. За зміст інших сайтів, що пропонують питання та буклети ліцензійних іспитів Центр тестування відповідальності не несе.

Оскільки ліцензійні іспити базуються на галузевих стандартах вищої освіти, які також є основою для визначення змісту навчальних програм дисциплін, то основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів є стандартні навчальні матеріали, які використовуються студентами протягом вивчення відповідних дисциплін, що входять до складу тесту – підручники, тексти лекцій, практикуми тощо.

Отже, першим кроком підготовки до ліцензійних іспитів є систематичне вивчення й повторення учбового матеріалу.

Наступним кроком є опрацювання відкритих інформаційних матеріалів для підготовки студентів до ліцензійних іспитів – екзаменаційних буклетів.

Кожний тест, який складатимуть студенти, міститиме частину тестових завдань з екзаменаційних буклетів минулих років, тому знання буклетів, безумовно, підвищує шанси на успішне складання.

У будь-якому випадку, слід пам’ятати, що лише частина тесту формується з тестових завдань екзаменаційних буклетів попередніх років, а джерелом решти тесту є закритий банк тестових завдань, які пройшли фахову експертизу. Тому для успішного складання ліцензійних іспитів не обмежуйте свою підготовку тільки вивченням відкритих інформаційних матеріалів – систематично вчить та повторюйте учбовий матеріал!

Бажаємо вам успіху під час складання ліцензійних іспитів!


Готуємось до ліцензійного іспиту КРОК 3

«Крок 3» є екзаменом, що базується на освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за певною лікарською (провізорською) спеціальністю в інтернатурі.

Готуючись до складання ліцензійного іспиту, інтернам необхідно звернути увагу на різні аспекти підготовки.

 1. Змістова підготовка.
 2. Ознайомлення з процедурою ліцензійних іспитів (регламент, умови допуску, наслідки запізнення або відсутності на іспиті).
 3. Ознайомлення з правилами заповнення бланків та буклетів (зразок бланку дивіться тут).
 4. Вибір власної тактики тестування, проходження тренувальних тестувань, хронометраж часу.

Перед початком цілеспрямованої підготовки до ліцензійних іспитів самостійно або в групі пройдіть пробне тестування, імітуючи умови проведення ліцензійних іспитів. Для пробного тестування можна використовувати відкриті буклеті попередніх років, які є бібліотеці кожного ВНЗ. Отже ви отримуєте об’єктивну вихідну інформацію щодо ваших знань, виміряних методом ліцензійного іспиту, та зможете контролювати успішність своїх підготовки.

Оскільки ліцензійні іспити базуються на галузевих стандартах вищої освіти, які також є основою для визначення змісту навчальних програм дисциплін, то основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів є стандартні навчальні матеріали, які використовуються інтернами протягом вивчення відповідних дисциплін, що входять до складу тесту – підручники, тексти лекцій, практикуми тощо.

Таким чином, перший крок підготовки до ліцензійних іспитів – систематичне вивчення й повторення учбового матеріалу.

Центр тестування рекомендує для самопідготовки до ліцензійного іспиту також використовувати екзаменаційні буклети минулих років. Але для успішного складання ліцензійних іспитів не обмежуйте свою підготовку тільки вивченням відкритих інформаційних матеріалів – систематично вчіть та повторюйте учбовий матеріал.

З вересня 2017 року Центр тестування оприлюднює на офіційному сайті екзаменаційні буклети за три останні роки з обкладинкою, де вказано авторів тестових завдань буклету та фахових експертів, які ці тестові завдання прорецензували. Якщо є потреба в ознайомленні з буклетами минулих років, радимо звернутися до деканату ВНЗ, адже після проведення іспиту екзаменаційні буклети залишаються у ВНЗ.

Структура  змісту  іспиту

 “Крок 3. Стоматологія”

1-ша вісь.  Змістовні розділи.

1.0.0.0 Загальні принципи
1.1.0.0 Анатомо-фізіологічні особливості органів та тканин щелепно-лицевої ділянки; біомеханіка нижньої щелепи
1.2.0.0 Матеріалознавство, інструментарій
1.3.0.0 Анестезіологічне забезпечення у стоматологічній практиці
1.4.0.0 Організація стоматологічної допомо­ги, медична етика та деонтологія, юридичні, правові аспекти
1.5.0.0 Військова стоматологія
1.6.0.0 Асептика та антисептика
2.0.0.0 Первинна профілактика стоматологічних захворювань
3.0.0.0 Некаріозні ураження твердих тканин зубів
3.1.0.0 Патологічне стирання зубів
3.2.0.0 Клиноподібний дефект
3.3.0.0 Ерозія твердих тканин зуба
3.4.0.0 Некроз твердих тканин зуба
3.5.0.0 Гіперестезія
3.6.0.0 Гіпоплазія емалі
3.7.0.0 Флюороз
3.8.0.0 Травматичні ушкодження зубів
4.0.0.0 Карієс
4.1.0.0 Початковий карієс
4.1.1.0 * гострий початковий карієс
4.1.2.0 * хронічний початковий карієс
4.2.0.0 Поверхневий карієс
4.2.1.0 *гострий поверхневий карієс
4.2.2.0 * хронічний поверхневий карієс
4.3.0.0 Середній карієс
4.3.1.0 * гострий середній карієс
4.3.2.0 * хронічний середній карієс
4.4.0.0 Глибокий карієс
4.4.1.0 * гострий глибокий карієс
4.4.2.0 * хронічний глибокий карієс
5.0.0.0 Ускладнення карієсу
5.1.0.0 Пульпіт
5.1.1.0 * гіперемія пульпи
5.1.2.0 * травматичний пульпіт
5.1.3.0 * гострий обмежений пульпіт
5.1.4.0 * гострий дифузний пульпіт
5.1.5.0 * гострий гнійний пульпіт
5.1.6.0 * хронічний фіброзний пульпіт
5.1.7.0 * хронічний гіпертрофічний пульпіт
5.1.8.0 * хронічний гангренозний пульпіт
5.1.9.0 * хронічний конкрементозний пульпіт
5.1.10.0 * загострення хронічного пульпіту
5.1.11.0 * пульпіт ускладнений періодонтитом (фокальним)
5.2.0.0 Периодонтит
5.2.1.0 * гострий травматичний періодонтит
5.2.2.0 * гострий серозний періодонтит
5.2.3.0 * гострий гнійний періодонтит
5.2.4.0 * хронічний фіброзний періодонтит
5.2.5.0 * хронічний гранулюючий періодонтит
5.2.6.0 * хронічний грануломатозний періодонтит
5.2.7.0 * загострення хронічного періодонтиту
6.0.0.0 Патологія пародонта
6.1.0.0 Гінгівіт
6.1.1.0 * катаральний гінгівіт
6.1.2.0 * гіпертрофічний гінгівіт
6.1.3.0 * виразковий гінгівіт
6.2.0.0 Пародонтит
6.2.1.0 * локалізований пародонтит
6.2.2.0 * генералізований пародонтит почат­кового ступеню, хронічний перебіг
6.2.3.0 * генералізований пародонтит I ступеню, хронічний перебіг
6.2.4.0 * генералізований пародонтит II ступеню, хронічний перебіг
6.2.5.0 * генералізований пародонтит III ступеню, хронічний перебіг
6.2.6.0 * генералізований пародонтит почат­кового ступеню, загострений перебіг
6.2.7.0 * генералізований пародонтит I ступеню, загострений перебіг
6.2.8.0 * генералізований пародонтит IІ ступеню, загострений перебіг
6.2.9.0 * генералізований пародонтит IІІ ступеню, загострений перебіг
6.3.0.0 Пародонтоз
6.3.1.0 * пародонтоз початкового ступеню
6.3.2.0 * пародонтоз I ступеню
6.3.3.0 * пародонтоз II ступеню
6.3.4.0 * пародонтоз III ступеню
7.0.0.0 Патологія губ, язика, слизової оболонки порожнини рота
7.1.0.0 Травматичні ураження
7.1.1.0 * механічна травма
7.1.2.0 * фізична травма
7.1.2.1 ** термічні ураження
7.1.2.2 ** електротравма
7.1.2.3 ** гальванізм
7.1.2.4 ** променеві ураження
7.1.3.0 * хімічна травма
7.2.0.0 Інфекційні захворювання
7.2.1.0 * вірусні захворювання
7.2.1.1 ** герпетичний стоматит
7.2.1.2 ** оперізувальний лишай
7.2.1.3 **герпангіна
7.2.1.4 ** грип
7.2.1.5 ** кір
7.2.1.6 ** вітряна віспа
7.2.1.7 ** інфекційний мононуклеоз
7.2.1.8 ** СНІД
7.2.1.9 ** ящур
7.2.2.0 * бактеріальні інфекції
7.2.2.1 ** виразково-некротичний стоматит Венсана
7.2.2.2 ** скарлатина
7.2.2.3 ** туберкульоз
7.2.2.4 ** сифіліс
7.2.2.5 ** гонорейний стоматит
7.2.3.0 * мікотичні ураження
7.2.3.1 ** кандидоз
7.2.3.2 ** актиномікоз
7.3.0.0 Захворювання губ
7.3.1.0 * самостійні хейліти
7.3.1.1 ** ексфоліативний хейліт
7.3.1.2 ** актинічний хейліт
7.3.1.3 ** метеорологічний хейліт
7.3.1.4 ** гландулярний хейліт
7.3.1.5 ** контактний алергічний хейліт
7.3.2.0 * симптоматичні хейліти
7.3.2.1 ** екзематозний хейліт
7.3.2.2 ** атопічний хейліт
7.3.3.0 * макрохейліти
7.3.3.1 ** синдром Мелькерсона Розенталя
7.3.3.2 ** гранулематозний хейліт Мішера
7.3.3.3 ** лімфедематозний макрохейліт
7.3.4.0 * хронічна тріщина губи
7.4.0.0 Захворювання язика
7.4.1.0 * десквамативний глосит
7.4.2.0 * волосатий язик
7.4.3.0 * ромбоподібний глосит
7.4.4.0 * складчастий язик
7.4.5.0 * неврогенні захворювання язика
7.4.5.1 ** глоссодінія
7.4.5.2 ** гангліоніти
7.5.0.0 Зміни слизової оболонки порожнини рота при алергічних ураженнях
7.5.1.0 * контактні та токсично-алергічні медикаментозні стоматити
7.5.2.0 * хронічний рецидивний афтозний стоматит
7.5.3.0 * багатоформна ексудативна еритема
7.5.4.0 * с-м Стівенса-Джонсона
7.5.5.0 * синдром Лайєлла
7.6.0.0 Зміни слизової оболонки порож­нини рота при дерматозах з авто­імунним компонентом патогенезу
7.6.1.0 * пухирчаста хвороба
7.6.2.0 * червоний вовчак
7.6.3.0 * червоний плескатий лишай
7.7.0.0 Зміни слизової оболонки порож­нини рота при екзогенних інток­сикаціях солями важких металів
7.7.1.0 * ртутний стоматит
7.7.2.0 * свинцевий стоматит
7.7.3.0 * вісмутовий стоматит
7.8.0.0 Симптоматичні прояви на слизо­вій оболонці порожнини рота за­хворю­вань внутрішніх органів і систем
7.8.1.0 * Захворювання травного каналу
7.8.1.1 **виразкова хвороба
7.8.1.2 **гастрити
7.8.1.3 **ентерити та коліт
7.8.1.4 **хронічні гепатити
7.8.2.0 * Захворювання серцево-судинної системи
7.8.2.1 **недостатність кровообігу
7.8.2.2 **ессенціальна артеріальна гіпертензія
7.8.3.0 * Захворювання ендокринної системи
7.8.3.1 **акромегалія
7.8.3.2 ** хвороба та синдром Іценка-Кушинга
7.8.3.3 **цукровий діабет
7.8.4.0 * Захворювання крові й кровотворних органів
7.8.4.1 **анемії
7.8.4.2 **тромбоцитопенічна пурпура
7.8.4.3 **лейкози
7.8.5.0 * Гіпо- й авітамінози
7.8.5.1 **вітаміну А
7.8.5.2 **вітаміну В2
7.8.5.3 **вітаміну РР
7.8.5.4 **вітаміну С
8.0.0.0 Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки
8.1.0.0 Альвеоліт
8.2.0.0 Періостит
8.3.0.0 Перікоронаріт
8.4.0.0 Остеомієліт
8.5.0.0 Флегмони та абсцеси
8.6.0.0 Запальні захворювання слинних залоз
8.7.0.0 Одонтогенний гайморит
8.8.0.0 Специфічні запальні процеси
8.8.1.0 * туберкульоз
8.8.2.0 * сифіліс
8.9.0.0 Неодонтогенні запальні процеси
8.9.1.0 * фурункули
8.9.2.0 * карбункули
8.9.3.0 * бешиха
8.10.0.0 Лімфаденіт
8.11.0.0 Неврит трійчастого, лицевого нерва, невралгії
9.0.0.0 Травматичні пошкодження щелепно-лицевої ділянки
9.1.0.0 Травматичні пошкодження  м’яких тканин обличчя
9.2.0.0 Рани язика та слизової оболонки порожнини рота
9.3.0.0 Неускладнені переломи щелеп
9.3.1.0 * переломи нижньої щелепи
9.3.2.0 * переломи верхньої щелепи
9.4.0.0 Переломи інших кісток щелепно-лицевої ділянки
9.5.0.0 Гострий та звичайний вивих нижньої щелепи
9.6.0.0 Вогнепальні пошкодження щелепно-лицевої ділянки
9.7.0.0 Термічні та хімічні пошкодження тканин щелепно-лицевої ділянки
10.0.0.0 Захворювання скронево-нижньощелепного суглобу
10.1.0.0 Артрити
10.2.0.0 Артрози
10.3.0.0 Анкілози
11.0.0.0 Вроджені вади розвитку обличчя
11.1.0.0 Незрощення верхньої губи, альвео­лярного відростку, твердого та м’якого піднебіння
11.2.0.0 Аномалії прикріплення м’яких тканин порожнини рота
12.0.0.0 Онкостоматологія
12.1.0.0 Передракові захворювання
12.1.1.0 * облігатні
12.1.2.0 * факультативні
12.2.0.0 Доброякісні пухлини: одонтогенні, неодонтогенні
12.3.0.0 Злоякісні пухлини
13.0.0.0 Дефекти, що потребують протезування
13.1.0.0 Дефекти коронок зубів
13.2.0.0 Повне руйнування коронок зубів
13.3.0.0 Часткова відсутність зубів
13.4.0.0 Повна відсутність зубів
13.5.0.0 Дефекти носа, вуха, орбіт, комбіновані дефекти
14.0.0.0 Зубощелепні аномалії та деформації
14.1.0.0 Аномалії окремих зубів
14.2.0.0 Аномалії формування зубних рядів
14.3.0.0 Сагітальні аномалії прикусу
14.4.0.0 Вертикальні аномалії прикусу
14.5.0.0 Трасверзальні аномалії прикусу
14.6.0.0 Вторинні деформації зубних рядів і прикусу
15.0.0.0 Статична та функціональна оклюзія
16.0.0.0 Невідкладні стани
16.1.0.0 Асфіксія (у т.ч. новонароджених)
16.2.0.0 Гіпертонічний криз
16.3.0.0 Гостра дихальна недостатність
16.4.0.0 Гостра серцева недостатність
16.5.0.0 Гостре отруєння
16.6.0.0 Гострий живіт
16.7.0.0 Електротравма
16.8.0.0 Непритомність
16.9.0.0 Зовнішні кровотечі
16.10.0.0 Колапс
16.11.0.0 Коми
16.12.0.0 Набряк гортані
16.13.0.0 Набряк Квінке
16.14.0.0 Опіки та обмороження
16.15.0.0 Судомний синдром
16.16.0.0 Утоплення
16.17.0.0 Фізіологічні пологи
16.18.0.0 Шоки
16.19.0.0 Травма кісток
17.0.0.0 Ускладнення, що виникають внаслідок стоматологічних втручань

 

 

2-га вісь.

 

Типи надання допомоги

та організація надання допомоги

 

1 0 0 0 Первинне відвідування
2 0 0 0 Повторне відвідування

(лікування, що триває)

3 0 0 0 Диспансеризація
4 0 0 0 Невідкладна допомога
5 0 0 0 Організація надання допомоги,

в т.ч. профілактики

6 0 0 0 Надання допомоги стоматологічним хворим, що потребують особливої тактики ведення, з причини фізіологічних станів та соматичних захворювань
6 1 0 0 Вагітність
6 2 0 0 Хвороби крові та кровотворних органів (гемофілія, лейкози, тромбоцитопенічна пурпура)
6 3 0 0 Психічні порушення (гострий психоз, алкогольний психоз, епілепсія)
6 4 0 0 Бронхіальна астма
6 5 0 0 Венеричні захворювання (гонорея, сифіліс)
6 6 0 0 Геморагічний васкуліт
6 7 0 0 Інфекційні і паразитарні хвороби (ВІЛ, гепатити, дифтерія, туберкульоз, холера, сибірка, правець, чума)
3-тя вісь.       Аспекти діяльності лікаря-стоматолога.
І. Надання медико-профілактичної допомоги

 пацієнтам з урахуванням їх медико-профілактичних потреб та соціально-економічних можливостей:

1.0.0.0 Планування та проведення профі­лактичних заходів, виявлення факторів (груп) ризику, прогнозу­вання перебігу захворювань.
1.1.0.0 Первинна профілактика
1.2.0.0 Вторинна профілактика (у т.ч. диспансерний нагляд)
1.3.0.0 Навчання пацієнтів, у тому числі правильній гігієні порожнини рота
2.0.0.0 Проведення диференційної діагнос­тики, встановлення попе­ред­нього та остаточного діагнозу основних сто­матологічних та со­ма­тичних захво­рювань та ускладнень, невідклад­них станів, оцінка стану здоров’я.
2.1.0.0 Виділення провідного симптому або синдрому, оцінка психоемоційного стану пацієнта
2.2.0.0 Складання плану клінічного, лаборатор­ного або інструментального обстеження
2.3.0.0 Інтерпретація результатів клінічного, лабораторного або інструментального обстеження для постановки діагнозу
3.0.0.0 Ведення пацієнтів зі стоматоло­гічними та медичними захворю­ваннями (з урахуванням медичних, етичних, психологічних та соціально-економічних чинників)
3.1.0.0 Визначення характеру та складання плану лікування, у т.ч. консультування та перенаправлення до інших фахівців
3.2.0.0 Вибір технології лікування
3.3.0.0 Проведення лікування
3.4.0.0 Реабілітація
3.5.0.0 Надання невідкладної допомоги
4.0.0.0 Прийняття клінічних рішень, у т.ч. в складних та спірних ситу­аціях, на підставі етичних, деон­тологічних принципів, психоло­гічних та юридичних норм.
5.0.0.0 Вміння спілкуватись з пацієнтом адекватно та належним чином, оцінювати його психоемоційний стан та професійно реагувати на неординарні ситуації.
5.1.0.0 Навчання пацієнтів, у тому числі правильній гігієні порожнини рота.
6.0.0.0 Збирання інформації про пацієнта, у т.ч. скарги, анамнез, проводити об­стеження загального стану пацієнта та стану щелепно-лицьової ділянки
 

ІІ. Функціонування лікаря-стоматолога як ор­ганізатора надання стоматологічної допомоги в сучасних соціально-економічних умовах

 

7.0.0.0 Знання та вміння застосувати сучасні принципи організації охорони здоров’я для впорядкуван­ня діяльності лікаря-стоматолога
7.1.0.0 Застосовування принципів організа­ції стоматологічної допомоги в Україні
7.2.0.0 Застосовування діючих нормативних актів
7.3.0.0 Знання соціально-економічних напрямків розвитку сто­ма­тологічної науки і практики
7.4.0.0 Знання головних епідеміо­логіч­них та статистичних показників діяльності служби
8.0.0.0 Знання та вміння застосовувати основи менеджменту, економіки та права для орга­нізації та впорядкува­н­ня діяльності лікаря-стоматолога.
8.1.0.0 Володіння головними засадами юридичного супроводу діяльності лікаря-стоматолога в Україні.
8.2.0.0 Застосування основних принципів менеджменту, необ­хід­них для роботи лікаря-стоматолога в державних та при­ватних закладах охорони здоров’’ в Україні .
8.3.0.0 Вміння  організувати ефективну ро­боту асистентів та співпра­цю з ін­ши­ми фахівцями охорони здоров’я
8.4.0.0 Вміння організувати власне робоче місце та розробляти план роботи.
9.0.0.0 Загальні здатності та ставлення
Call Now Button