Preparation for Step 3 of the Department of Dentistry №2

«Крок 3» є екзаменом, що базується на освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за певною лікарською (провізорською) спеціальністю в інтернатурі. «Крок 3» складається під час навчання в інтернатурі.

Інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» протягом трьох років в будь-який наступний термін його проведення.

Відповідно до п.1.5 наказу МОЗ України від 29.01.2013 № 62 «Про впровадження Протокольного рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України від 15 січня 2013 року», щодо визначення у 2014 році показника успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1», «Крок 2», «Крок 3», «Крок М» та «Крок Б»; наказу МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.09.1998 за № 563/3003 та погодженого з MОЗ України; наказу МОЗ України від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III — IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за №244/10524, встановлюються такі абсолютні величини критеріїв ліцензійних інтегрованих іспитів «склав»:

Діюча величина критерію – 70,5% правильних відповідей.

Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.10.2016 №1043).

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» в будь-який наступний термін його проведення.

З метою підвищення якості професійної підготовки лікарів, що є стратегічним напрямом розвитку сфери охорони здоров’я, прошу забезпечити вжиття вичерпних заходів щодо належної організації підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок»
Міністр Р. Богатирьова

Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав«, не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» в будь-який наступний термін його проведення.

Ідентифікація інтернів

Ідентифікація інтернів, які мають складати іспит, проводиться на підставі паспорту. Відповідальність за ідентифікацію інтернів покладається на уповноваженого представника ВНЗ.

інтерни входять до екзаменаційної аудиторії у присутності представника(ів) Центру тестування, ВНЗ та працівника поліції охорони Національної поліції України, відповідно до списку представника(ів) Центру тестування. Працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою.

Розсадка інтернів здійснюється представником Центру тестування через одне посадкове місце, послідовно заповнюючи ряди, крім тих, які передбачені для пересадки інтернів (інтернів), які виходитимуть за потреби із аудиторії.

При порушенні Порядку проведення іспиту представник Центру тестування може припинити складання іспиту для інтерна у випадках:

 • виявлення під час іспиту у інтерна або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування;
 • виконання тесту не на робочому місці, визначеному представником Центру тестування;
 • виконання тесту іншою особою;
 • спілкування в процесі роботи над тестом з іншими інтернами;
 • списування відповідей на тестові завдання в іншого інтерна;
 • пошкодження бланків відповідей інтерна (інтерна), що унеможливлює їх автоматизовану обробку;
 • неповернення бланків відповідей тестування представнику Центру тестування після завершення часу, відведеного для виконання тесту.

Підготовка до Крок 3 кафедри стоматології №2

Єдиним офіційним сайтом Центру тестування є testcentr.org.ua. За зміст інших сайтів, що пропонують питання та буклети ліцензійних іспитів Центр тестування відповідальності не несе.

Оскільки ліцензійні іспити базуються на галузевих стандартах вищої освіти, які також є основою для визначення змісту навчальних програм дисциплін, то основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів є стандартні навчальні матеріали, які використовуються студентами протягом вивчення відповідних дисциплін, що входять до складу тесту – підручники, тексти лекцій, практикуми тощо.

Отже, першим кроком підготовки до ліцензійних іспитів є систематичне вивчення й повторення учбового матеріалу.

Наступним кроком є опрацювання відкритих інформаційних матеріалів для підготовки студентів до ліцензійних іспитів – екзаменаційних буклетів.

Кожний тест, який складатимуть студенти, міститиме частину тестових завдань з екзаменаційних буклетів минулих років, тому знання буклетів, безумовно, підвищує шанси на успішне складання.

У будь-якому випадку, слід пам’ятати, що лише частина тесту формується з тестових завдань екзаменаційних буклетів попередніх років, а джерелом решти тесту є закритий банк тестових завдань, які пройшли фахову експертизу. Тому для успішного складання ліцензійних іспитів не обмежуйте свою підготовку тільки вивченням відкритих інформаційних матеріалів – систематично вчить та повторюйте учбовий матеріал!

Бажаємо вам успіху під час складання ліцензійних іспитів!


Готуємось до ліцензійного іспиту КРОК 3

«Крок 3» є екзаменом, що базується на освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за певною лікарською (провізорською) спеціальністю в інтернатурі.

Готуючись до складання ліцензійного іспиту, інтернам необхідно звернути увагу на різні аспекти підготовки.

 1. Змістова підготовка.
 2. Ознайомлення з процедурою ліцензійних іспитів (регламент, умови допуску, наслідки запізнення або відсутності на іспиті).
 3. Ознайомлення з правилами заповнення бланків та буклетів (зразок бланку дивіться тут).
 4. Вибір власної тактики тестування, проходження тренувальних тестувань, хронометраж часу.

Перед початком цілеспрямованої підготовки до ліцензійних іспитів самостійно або в групі пройдіть пробне тестування, імітуючи умови проведення ліцензійних іспитів. Для пробного тестування можна використовувати відкриті буклеті попередніх років, які є бібліотеці кожного ВНЗ. Отже ви отримуєте об’єктивну вихідну інформацію щодо ваших знань, виміряних методом ліцензійного іспиту, та зможете контролювати успішність своїх підготовки.

Оскільки ліцензійні іспити базуються на галузевих стандартах вищої освіти, які також є основою для визначення змісту навчальних програм дисциплін, то основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів є стандартні навчальні матеріали, які використовуються інтернами протягом вивчення відповідних дисциплін, що входять до складу тесту – підручники, тексти лекцій, практикуми тощо.

Таким чином, перший крок підготовки до ліцензійних іспитів – систематичне вивчення й повторення учбового матеріалу.

Центр тестування рекомендує для самопідготовки до ліцензійного іспиту також використовувати екзаменаційні буклети минулих років. Але для успішного складання ліцензійних іспитів не обмежуйте свою підготовку тільки вивченням відкритих інформаційних матеріалів – систематично вчіть та повторюйте учбовий матеріал.

З вересня 2017 року Центр тестування оприлюднює на офіційному сайті екзаменаційні буклети за три останні роки з обкладинкою, де вказано авторів тестових завдань буклету та фахових експертів, які ці тестові завдання прорецензували. Якщо є потреба в ознайомленні з буклетами минулих років, радимо звернутися до деканату ВНЗ, адже після проведення іспиту екзаменаційні буклети залишаються у ВНЗ.

Структура  змісту  іспиту

 “Крок 3. Стоматологія”

1-ша вісь.  Змістовні розділи.

1.0.0.0Загальні принципи
1.1.0.0Анатомо-фізіологічні особливості органів та тканин щелепно-лицевої ділянки; біомеханіка нижньої щелепи
1.2.0.0Матеріалознавство, інструментарій
1.3.0.0Анестезіологічне забезпечення у стоматологічній практиці
1.4.0.0Організація стоматологічної допомо­ги, медична етика та деонтологія, юридичні, правові аспекти
1.5.0.0Військова стоматологія
1.6.0.0Асептика та антисептика
2.0.0.0Первинна профілактика стоматологічних захворювань
3.0.0.0Некаріозні ураження твердих тканин зубів
3.1.0.0Патологічне стирання зубів
3.2.0.0Клиноподібний дефект
3.3.0.0Ерозія твердих тканин зуба
3.4.0.0Некроз твердих тканин зуба
3.5.0.0Гіперестезія
3.6.0.0Гіпоплазія емалі
3.7.0.0Флюороз
3.8.0.0Травматичні ушкодження зубів
4.0.0.0Карієс
4.1.0.0Початковий карієс
4.1.1.0* гострий початковий карієс
4.1.2.0* хронічний початковий карієс
4.2.0.0Поверхневий карієс
4.2.1.0*гострий поверхневий карієс
4.2.2.0* хронічний поверхневий карієс
4.3.0.0Середній карієс
4.3.1.0* гострий середній карієс
4.3.2.0* хронічний середній карієс
4.4.0.0Глибокий карієс
4.4.1.0* гострий глибокий карієс
4.4.2.0* хронічний глибокий карієс
5.0.0.0Ускладнення карієсу
5.1.0.0Пульпіт
5.1.1.0* гіперемія пульпи
5.1.2.0* травматичний пульпіт
5.1.3.0* гострий обмежений пульпіт
5.1.4.0* гострий дифузний пульпіт
5.1.5.0* гострий гнійний пульпіт
5.1.6.0* хронічний фіброзний пульпіт
5.1.7.0* хронічний гіпертрофічний пульпіт
5.1.8.0* хронічний гангренозний пульпіт
5.1.9.0* хронічний конкрементозний пульпіт
5.1.10.0* загострення хронічного пульпіту
5.1.11.0* пульпіт ускладнений періодонтитом (фокальним)
5.2.0.0Периодонтит
5.2.1.0* гострий травматичний періодонтит
5.2.2.0* гострий серозний періодонтит
5.2.3.0* гострий гнійний періодонтит
5.2.4.0* хронічний фіброзний періодонтит
5.2.5.0* хронічний гранулюючий періодонтит
5.2.6.0* хронічний грануломатозний періодонтит
5.2.7.0* загострення хронічного періодонтиту
6.0.0.0Патологія пародонта
6.1.0.0Гінгівіт
6.1.1.0* катаральний гінгівіт
6.1.2.0* гіпертрофічний гінгівіт
6.1.3.0* виразковий гінгівіт
6.2.0.0Пародонтит
6.2.1.0* локалізований пародонтит
6.2.2.0* генералізований пародонтит почат­кового ступеню, хронічний перебіг
6.2.3.0* генералізований пародонтит I ступеню, хронічний перебіг
6.2.4.0* генералізований пародонтит II ступеню, хронічний перебіг
6.2.5.0* генералізований пародонтит III ступеню, хронічний перебіг
6.2.6.0* генералізований пародонтит почат­кового ступеню, загострений перебіг
6.2.7.0* генералізований пародонтит I ступеню, загострений перебіг
6.2.8.0* генералізований пародонтит IІ ступеню, загострений перебіг
6.2.9.0* генералізований пародонтит IІІ ступеню, загострений перебіг
6.3.0.0Пародонтоз
6.3.1.0* пародонтоз початкового ступеню
6.3.2.0* пародонтоз I ступеню
6.3.3.0* пародонтоз II ступеню
6.3.4.0* пародонтоз III ступеню
7.0.0.0Патологія губ, язика, слизової оболонки порожнини рота
7.1.0.0Травматичні ураження
7.1.1.0* механічна травма
7.1.2.0* фізична травма
7.1.2.1** термічні ураження
7.1.2.2** електротравма
7.1.2.3** гальванізм
7.1.2.4** променеві ураження
7.1.3.0* хімічна травма
7.2.0.0Інфекційні захворювання
7.2.1.0* вірусні захворювання
7.2.1.1** герпетичний стоматит
7.2.1.2** оперізувальний лишай
7.2.1.3**герпангіна
7.2.1.4** грип
7.2.1.5** кір
7.2.1.6** вітряна віспа
7.2.1.7** інфекційний мононуклеоз
7.2.1.8** СНІД
7.2.1.9** ящур
7.2.2.0* бактеріальні інфекції
7.2.2.1** виразково-некротичний стоматит Венсана
7.2.2.2** скарлатина
7.2.2.3** туберкульоз
7.2.2.4** сифіліс
7.2.2.5** гонорейний стоматит
7.2.3.0* мікотичні ураження
7.2.3.1** кандидоз
7.2.3.2** актиномікоз
7.3.0.0Захворювання губ
7.3.1.0* самостійні хейліти
7.3.1.1** ексфоліативний хейліт
7.3.1.2** актинічний хейліт
7.3.1.3** метеорологічний хейліт
7.3.1.4** гландулярний хейліт
7.3.1.5** контактний алергічний хейліт
7.3.2.0* симптоматичні хейліти
7.3.2.1** екзематозний хейліт
7.3.2.2** атопічний хейліт
7.3.3.0* макрохейліти
7.3.3.1** синдром Мелькерсона Розенталя
7.3.3.2** гранулематозний хейліт Мішера
7.3.3.3** лімфедематозний макрохейліт
7.3.4.0* хронічна тріщина губи
7.4.0.0Захворювання язика
7.4.1.0* десквамативний глосит
7.4.2.0* волосатий язик
7.4.3.0* ромбоподібний глосит
7.4.4.0* складчастий язик
7.4.5.0* неврогенні захворювання язика
7.4.5.1** глоссодінія
7.4.5.2** гангліоніти
7.5.0.0Зміни слизової оболонки порожнини рота при алергічних ураженнях
7.5.1.0* контактні та токсично-алергічні медикаментозні стоматити
7.5.2.0* хронічний рецидивний афтозний стоматит
7.5.3.0* багатоформна ексудативна еритема
7.5.4.0* с-м Стівенса-Джонсона
7.5.5.0* синдром Лайєлла
7.6.0.0Зміни слизової оболонки порож­нини рота при дерматозах з авто­імунним компонентом патогенезу
7.6.1.0* пухирчаста хвороба
7.6.2.0* червоний вовчак
7.6.3.0* червоний плескатий лишай
7.7.0.0Зміни слизової оболонки порож­нини рота при екзогенних інток­сикаціях солями важких металів
7.7.1.0* ртутний стоматит
7.7.2.0* свинцевий стоматит
7.7.3.0* вісмутовий стоматит
7.8.0.0Симптоматичні прояви на слизо­вій оболонці порожнини рота за­хворю­вань внутрішніх органів і систем
7.8.1.0* Захворювання травного каналу
7.8.1.1**виразкова хвороба
7.8.1.2**гастрити
7.8.1.3**ентерити та коліт
7.8.1.4**хронічні гепатити
7.8.2.0* Захворювання серцево-судинної системи
7.8.2.1**недостатність кровообігу
7.8.2.2**ессенціальна артеріальна гіпертензія
7.8.3.0* Захворювання ендокринної системи
7.8.3.1**акромегалія
7.8.3.2** хвороба та синдром Іценка-Кушинга
7.8.3.3**цукровий діабет
7.8.4.0* Захворювання крові й кровотворних органів
7.8.4.1**анемії
7.8.4.2**тромбоцитопенічна пурпура
7.8.4.3**лейкози
7.8.5.0* Гіпо- й авітамінози
7.8.5.1**вітаміну А
7.8.5.2**вітаміну В2
7.8.5.3**вітаміну РР
7.8.5.4**вітаміну С
8.0.0.0Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки
8.1.0.0Альвеоліт
8.2.0.0Періостит
8.3.0.0Перікоронаріт
8.4.0.0Остеомієліт
8.5.0.0Флегмони та абсцеси
8.6.0.0Запальні захворювання слинних залоз
8.7.0.0Одонтогенний гайморит
8.8.0.0Специфічні запальні процеси
8.8.1.0* туберкульоз
8.8.2.0* сифіліс
8.9.0.0Неодонтогенні запальні процеси
8.9.1.0* фурункули
8.9.2.0* карбункули
8.9.3.0* бешиха
8.10.0.0Лімфаденіт
8.11.0.0Неврит трійчастого, лицевого нерва, невралгії
9.0.0.0Травматичні пошкодження щелепно-лицевої ділянки
9.1.0.0Травматичні пошкодження  м’яких тканин обличчя
9.2.0.0Рани язика та слизової оболонки порожнини рота
9.3.0.0Неускладнені переломи щелеп
9.3.1.0* переломи нижньої щелепи
9.3.2.0* переломи верхньої щелепи
9.4.0.0Переломи інших кісток щелепно-лицевої ділянки
9.5.0.0Гострий та звичайний вивих нижньої щелепи
9.6.0.0Вогнепальні пошкодження щелепно-лицевої ділянки
9.7.0.0Термічні та хімічні пошкодження тканин щелепно-лицевої ділянки
10.0.0.0Захворювання скронево-нижньощелепного суглобу
10.1.0.0Артрити
10.2.0.0Артрози
10.3.0.0Анкілози
11.0.0.0Вроджені вади розвитку обличчя
11.1.0.0Незрощення верхньої губи, альвео­лярного відростку, твердого та м’якого піднебіння
11.2.0.0Аномалії прикріплення м’яких тканин порожнини рота
12.0.0.0Онкостоматологія
12.1.0.0Передракові захворювання
12.1.1.0* облігатні
12.1.2.0* факультативні
12.2.0.0Доброякісні пухлини: одонтогенні, неодонтогенні
12.3.0.0Злоякісні пухлини
13.0.0.0Дефекти, що потребують протезування
13.1.0.0Дефекти коронок зубів
13.2.0.0Повне руйнування коронок зубів
13.3.0.0Часткова відсутність зубів
13.4.0.0Повна відсутність зубів
13.5.0.0Дефекти носа, вуха, орбіт, комбіновані дефекти
14.0.0.0Зубощелепні аномалії та деформації
14.1.0.0Аномалії окремих зубів
14.2.0.0Аномалії формування зубних рядів
14.3.0.0Сагітальні аномалії прикусу
14.4.0.0Вертикальні аномалії прикусу
14.5.0.0Трасверзальні аномалії прикусу
14.6.0.0Вторинні деформації зубних рядів і прикусу
15.0.0.0Статична та функціональна оклюзія
16.0.0.0Невідкладні стани
16.1.0.0Асфіксія (у т.ч. новонароджених)
16.2.0.0Гіпертонічний криз
16.3.0.0Гостра дихальна недостатність
16.4.0.0Гостра серцева недостатність
16.5.0.0Гостре отруєння
16.6.0.0Гострий живіт
16.7.0.0Електротравма
16.8.0.0Непритомність
16.9.0.0Зовнішні кровотечі
16.10.0.0Колапс
16.11.0.0Коми
16.12.0.0Набряк гортані
16.13.0.0Набряк Квінке
16.14.0.0Опіки та обмороження
16.15.0.0Судомний синдром
16.16.0.0Утоплення
16.17.0.0Фізіологічні пологи
16.18.0.0Шоки
16.19.0.0Травма кісток
17.0.0.0Ускладнення, що виникають внаслідок стоматологічних втручань

 

 

2-га вісь.

 

Типи надання допомоги

та організація надання допомоги

 

1000Первинне відвідування
2000Повторне відвідування

(лікування, що триває)

3000Диспансеризація
4000Невідкладна допомога
5000Організація надання допомоги,

в т.ч. профілактики

6000Надання допомоги стоматологічним хворим, що потребують особливої тактики ведення, з причини фізіологічних станів та соматичних захворювань
6100Вагітність
6200Хвороби крові та кровотворних органів (гемофілія, лейкози, тромбоцитопенічна пурпура)
6300Психічні порушення (гострий психоз, алкогольний психоз, епілепсія)
6400Бронхіальна астма
6500Венеричні захворювання (гонорея, сифіліс)
6600Геморагічний васкуліт
6700Інфекційні і паразитарні хвороби (ВІЛ, гепатити, дифтерія, туберкульоз, холера, сибірка, правець, чума)
3-тя вісь.       Аспекти діяльності лікаря-стоматолога.
І. Надання медико-профілактичної допомоги

 пацієнтам з урахуванням їх медико-профілактичних потреб та соціально-економічних можливостей:

1.0.0.0Планування та проведення профі­лактичних заходів, виявлення факторів (груп) ризику, прогнозу­вання перебігу захворювань.
1.1.0.0Первинна профілактика
1.2.0.0Вторинна профілактика (у т.ч. диспансерний нагляд)
1.3.0.0Навчання пацієнтів, у тому числі правильній гігієні порожнини рота
2.0.0.0Проведення диференційної діагнос­тики, встановлення попе­ред­нього та остаточного діагнозу основних сто­матологічних та со­ма­тичних захво­рювань та ускладнень, невідклад­них станів, оцінка стану здоров’я.
2.1.0.0Виділення провідного симптому або синдрому, оцінка психоемоційного стану пацієнта
2.2.0.0Складання плану клінічного, лаборатор­ного або інструментального обстеження
2.3.0.0Інтерпретація результатів клінічного, лабораторного або інструментального обстеження для постановки діагнозу
3.0.0.0Ведення пацієнтів зі стоматоло­гічними та медичними захворю­ваннями (з урахуванням медичних, етичних, психологічних та соціально-економічних чинників)
3.1.0.0Визначення характеру та складання плану лікування, у т.ч. консультування та перенаправлення до інших фахівців
3.2.0.0Вибір технології лікування
3.3.0.0Проведення лікування
3.4.0.0Реабілітація
3.5.0.0Надання невідкладної допомоги
4.0.0.0Прийняття клінічних рішень, у т.ч. в складних та спірних ситу­аціях, на підставі етичних, деон­тологічних принципів, психоло­гічних та юридичних норм.
5.0.0.0Вміння спілкуватись з пацієнтом адекватно та належним чином, оцінювати його психоемоційний стан та професійно реагувати на неординарні ситуації.
5.1.0.0Навчання пацієнтів, у тому числі правильній гігієні порожнини рота.
6.0.0.0Збирання інформації про пацієнта, у т.ч. скарги, анамнез, проводити об­стеження загального стану пацієнта та стану щелепно-лицьової ділянки
 

ІІ. Функціонування лікаря-стоматолога як ор­ганізатора надання стоматологічної допомоги в сучасних соціально-економічних умовах

 

7.0.0.0Знання та вміння застосувати сучасні принципи організації охорони здоров’я для впорядкуван­ня діяльності лікаря-стоматолога
7.1.0.0Застосовування принципів організа­ції стоматологічної допомоги в Україні
7.2.0.0Застосовування діючих нормативних актів
7.3.0.0Знання соціально-економічних напрямків розвитку сто­ма­тологічної науки і практики
7.4.0.0Знання головних епідеміо­логіч­них та статистичних показників діяльності служби
8.0.0.0Знання та вміння застосовувати основи менеджменту, економіки та права для орга­нізації та впорядкува­н­ня діяльності лікаря-стоматолога.
8.1.0.0Володіння головними засадами юридичного супроводу діяльності лікаря-стоматолога в Україні.
8.2.0.0Застосування основних принципів менеджменту, необ­хід­них для роботи лікаря-стоматолога в державних та при­ватних закладах охорони здоров’’ в Україні .
8.3.0.0Вміння  організувати ефективну ро­боту асистентів та співпра­цю з ін­ши­ми фахівцями охорони здоров’я
8.4.0.0Вміння організувати власне робоче місце та розробляти план роботи.
9.0.0.0Загальні здатності та ставлення