Положення про виробничу практику зі спеціальності 226 “Фармація” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” у Донецькому медичному національному університеті

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИКУ