Постанови Кабінету Міністрів України та накази МОЗ України

– Постанова КМУ від 11.09.2013 №679 “Про здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ одночасно з різних бюджетів”
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-2013-%D0%BF;
– Наказ МОЗ від 05.06.1997 №174 “Про затвердження  Положення про клінічний заклад охорони здоров”я”
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1104-15;
– Наказ МОЗ від 06.07.2015 №408 “Про затвердження Типового положення про університетську клініку вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0269-16;
– Наказ МОЗ від 07.08.2015 “Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров”я”
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1028-15;
– Наказ МОЗ від 01.02.2016 №51 “Про затвердження Методики щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення”
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0245-97.”