Програма фахового вступного випробування і оцінювання підготовленості вступників для навчання на другому рівні вищої освіти, за спеціальністю 281 «публічне управління та адміністрування»

programa-fahovogo-vstupnogo-vyprobuvannya-i-oczinyuvannya-pidgotovlenosti-vstupnykiv-dlya-navchannya-na-drugomu-rivni-vyshhoyi-osvity-za-speczialnistyu-281-«publichne-upravlinnya-ta-administruvannya»
Call Now Button