Програма вступного випробування з дисципліни «іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська) вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (1)
Call Now Button