Recommended literature of the Department of Dentistry №2

 1. Абалмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология/ Н.Г.Абалмасов, Н.Н.Абалмасов. — М.: Мед.пресс-информ.- 2008. – 496 с.
 2. Безпека та ефективність місцевої анестезії у стоматології дитячого віку /Під ред. Р.А. Гумецького. — Львів: ГалДент, 2004. -244 с.
 3. Бернадський Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологи / Бернадський Ю. И. – М.: Медицинская литература, 3-е издание, 2008. – 408 с.
 4. Біда В. Мостоподібні конструкції зубних протезів / В.Біда, М.Павленко, О.Біда // Львів.: Галдент, 2007. – 83 с.
 5. Девид О Мак Гован. Атлас по амбулаторной хирургической стоматологии /Девид О Мак Гован. – 2008. – 114 с.
 6. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия (сборник иллюстрированных клинических задач и тестов) /[Под редакцией О. З. Топольницкого, С. В. Дьяковой, В. П. Вашкевич]. – M.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — С. 79-92.
 7. Зеленский В. А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия /Зеленский В. А. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2008. – С. 4-27.
 8. Інфекційно-запальні захворювання слизової оболонки порожнини рота Під заг.ред. Ярової С.П. //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів вищих медичних навчальних закладів IY рівня акредитації і закладів післядипломної освіти. — Донецьк, 2011. – 315с.
 9. Клінічна пародонтологія. Комплексне лікування генералізованого пародонтиту Під заг.ред. Ярової С.П. //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів закладів (факультетів) післядипломної освіти. — Донецьк, 2010. – 283с.
 10. Комплексне лікування генералізованого пародонтиту Під заг.ред. Ярової С.П. //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів закладів (факультетів) післядипломної освіти. — Донецьк, 2010. – 272с.
 11. Лечебная физкультура при заболеваниях челюстно–лицевой области: Пособие для студентов медицинских вузов /[сост. : Т. В. Строкова, Т. А. Кячина, В. Н. Матина и др.] — СПб: издательство СПбГМУ, 2009. — С. 23-46.
 12. Пачес А. И. Опухоли слюнных желез /А. И. Пачес, Т. Д. Таболиновская – Москва, 2009. — С. 135-446.
 13. Протоколи надання стоматологічної допомоги, затверджені МОЗ України.
 14. Рибалов О.В., Скікевич М.Г. Основи стоматології. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 228 с.
 15. Рожко М.М. Зубопротезна техніка / М.М.Рожко, В.П.Неспрядько // К., Книга плюс. – 2006. – 543 с.
 16. Стрелковський К.М., Власенко А.З., Філіпчик Й.С. Зуботехнічне матеріалознавство /За ред. Фліса П.С. — К.: Здоров»я, 2004. — 332 с.
 17. Стрюк Е.В., Король Д.М. Стоматологічна імплантологія. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 128 с.
 18. Топольницкий О. З. Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: учебное пособие /Топольницкий О. З. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2011. – 264 с.
 19. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса / В.Н.Трезубов, А.С.Щербаков, Л.М.Мишнев // С.-Пб.: Спец.лит., 2011. – 408 с.
 20. Тимофеев А. А. Основы челюстно-лицевой хирургии /Тимофеев А. А. — Москва, 2007. — С. 614-684.
 21. Харьков Л. В. Атлас хирургических стоматологических заболеваний у детей /Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова. — Киев: “Книга-плюс”, «Ничлава», 2012. — 501 с.
 22. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия /[Под редакцией А. А. Кулакова, Т. Г. Робустовой]. – Москва: ”ГЭОТАР-Медиа”, 2010. — С. 738-812.
 23. Центіло В.Г., Ярова С.П., Ніканоров Ю.О. Окостоматологія //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів закладів (факультетів) післядипломної освіти. — Донецьк, 2009. – 107с.
 24. Ярова С.П., Чайковська І.В., Заболотна І.І., Комаревська О.В., Осокіна Т.І. Прояви соматичної патології в порожнині рота //Навчальний посібник для лікарів-інтернів за спеціальністю „Стоматологія” – Донецьк, 2007.– 95с.
 25. Ярова С.П., Заболотна І.І., Чайковська І.В., Гензицька О.С., Ганіч І.Г. Некаріозні ураження твердих тканин зубів //Навчальний посібник для лікарів-інтернів за спеціальністю „Стоматологія” – Донецьк, 2007.
 26. Ярова С.П., Комаревська О.В.,Чайковська І.В., Заболотна І.І., Мозгова Н.В. Медикаментозне лікування захворювань тканин пародонта //Навчальний посібник для лікарів-інтернів за спеціальністю „Стоматологія” – Донецьк, 2007.– 135с.
 27. Ярова С.П., Безсмертний А.А.,Чайковська І.В., Брашкін А.П., Семенова О.О. Імплантація зубів //Навчальний посібник для лікарів-інтернів за спеціальністю „Стоматологія” – Донецьк, 2007.– 101с.
 28. Ярова С.П., Осипенкова Т.С., Попко А.М., Чайковська І.В., Попов Р.В.

Фізичні методи діагностики та лікування в стоматології //Навчальний посібник для лікарів-інтернів за спеціальністю „Стоматологія” – Донецьк, 2007.– 120с.

 1. Ярова С.П., Брашкін А.П, Чайковська І.В., Заболотна І.І., Безсмертний А.А., Гензицька О.С. Хірургічні методи лікування захворювань пародонту //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів. – Донецьк, 2008. – 100с.
 2. Ярова С.П., Семенова О.О., Чайковська І.В., Мозгова Н.В., Заболотна І.І., Попко А.М. Сучасні ортопедичні стоматологічні матеріали //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів. – Донецьк, 2008. – 153с.
 3. Ярова С.П., Яценко К.О., Чайковська І.В., Заболотна І.І., Комаревська О.В., Осокіна Т.І.

Одонтогенні гайморити //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів. – Донецьк, 2008. – 100с.

 1. Ярова С.П., Попов Р.В., Чайковська І.В., Заболотна І.І., Осипенкова Т.С., Ганіч І.Г. Кореневі пломбувальні матеріали для постійних та тимчасових зубів //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів. – Донецьк, 2008. – 103с.
 2. Ярова С.П., Безсмертний А.А., Чайковська І.В., Осипенкова Т.С., Заболотна І.І. Профілактика стоматологічних захворювань //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів закладів (факультетів) післядипломної освіти. — Донецьк, 2009. – 101с.
 3. Ярова С.П., Мозгова Н.В., Чайковська І.В. Пародонтоз. Пародонтоми //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів закладів (факультетів) післядипломної освіти. — Донецьк, 2009. – 102с.
 4. Ярова С.П., Комаревська О.В. Організація стоматологічної допомоги населенню //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів закладів (факультетів) післядипломної освіти. — Донецьк, 2009. – 196с.
 5. Ярова С.П., Ніканоров Ю.О., Чайковська І.В. Лімфаденіти, фурункули, карбункули, бешихове запалення, нома //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів закладів (факультетів) післядипломної освіти. — Донецьк, 2010. – 106с.
 6. Ярова С.П., Чайковська І.В., Мозгова Н.В., Попко А.М., Максютенко А.С. Помилки та ускладнення карієсу, пульпіту та періодонтиту //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів закладів (факультетів) післядипломної освіти. — Донецьк, 2010. – 119с.
 7. Ярова С.П., Чайковська І.В., Комаревська О.В., Гензицька О.В., Осокіна Т.І. Етіопатогенетичні аспекти сучасного лікування генералізованого перодонтиту //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів закладів (факультетів) післядипломної освіти. — Донецьк, 2010. – 118с.
 8. Ярова С.П., Чайковська І.В., Семенова О.О., Комаревська О.В., Осипенкова Т.С., Гензицька О.С., Осокіна Т.І. Естетична реставрація зубів за допомогою вкладок та вінірів //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів вищих медичних навчальних закладів IY рівня акредитації і закладів післядипломної освіти. — Донецьк, 2011. – 113с.
 9. Запальні захворювання щелепно-лицьової області Ярова С.П., Ніканоров Ю.О. //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів вищих медичних навчальних закладів IY рівня акредитації і закладів післядипломної освіти. — Донецьк, 2011. – 245с.
 10. Ярова С.П., Комаревська О.В., Максютенко А.С., Саноян В.В.Прояви вірусних захворювань в порожнині рота //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів вищих медичних навчальних закладів IY рівня акредитації і закладів післядипломної освіти. — Донецьк, 2011. – 168с.
 11. Ярова С.П., Яценко К.О. Білоус О.Ю. Клінічні методи обстеження стоматологічного хворого //Навчальний посібник для лікарів-інтернів-стоматологів вищих медичних навчальних закладів IY рівня акредитації і закладів післядипломної освіти. — Донецьк, 2011. – 125с
Call Now Button