Робочий навчальний план підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» для студентів медичних факультетів (нормативний термін навчання – 6 років), які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «лікувальна справа» та «сестринська справа» у Донецькому національному медичному університеті (Форми навчання очна Строк навчання 6 років Рік прийому 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

IMG_0004
Call Now Button