The composition of the Department of Dentistry №2

Ярова Світлана Павлівна – доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри стоматології №2 факультету інтернатури та післядипломної освіти  Донецького національного медичного університету. Автор 350 наукових праць, 50 патентів на винахід, 7 монографій, 45 учбових посібників. Під її керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій. Лікар-стоматолог вищої категорії.  Головний позаштатний стоматолог Департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації. Президент асоціації стоматологів Донеччини.

Ярова Світлана Павлівна


Комлев Андрій Анатолійович — кандидат медичних наук, доцента кафедри стоматології №2. За час роботи на кафедрі опублікував 50 наукових робіт. Є автором 4 деклараційних патентів України, навчального посібника, затвердженого МОЗ України, 3 методичних рекомендацій. Член асоціації стоматологів Донеччини.


Кобцева Олена Анатоліївна – кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології № 2, лікар 1 категорії за фахом «Ортодонтія». Є автором та співавтором 45 наукових робіт. Отримано 3 авторські свідоцтва на твір, 2 Деклараційні патенти України на корисну модель. З 2014 по 2015 роки є автором 3 наукових статей, 1 статті з педагогіки вищої школи,  1 свідоцтва про реєстрацію авторського права  на твір. Брала участь у створенні навчальних посібників, методичних рекомендацій, тестових завдань для лікарів-інтернів. член асоціації стоматологів Донеччини.

Кобцева Олена Анатоліївна 


Авдусенко М. В. — асистент кафедри стоматології №2. Є автор 7 друкованих праць, серед яких 3 наукових статей. Член асоціації стоматологів Донеччини.


Махньова Аліна Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології №2. Член асоціації стоматологів Донеччини.


Юрін Сергій Євгенович — асистент кафедри стоматології №2,  лікар-спеціаліст І категорії з хірургічної та терапевтичної стоматології, автор 2 статей з педагогіки вищої школи, 2 навчальних посібників з хірургічної стоматології. Член асоціації Донеччини.

Юрін Сергій ЄвгеновичТурчененко Сергій Олегович – асистент кафедри стоматології №2. Член асоціації стоматологів Донеччини.  Автором 10 друкованих праць, присвячену актуальним питанням стоматології, 1 патенту та 1 інформаційного листа.

Турчененко Сергій Олегович


Яров Юрій Юрійович – асистент кафедри стоматології №2. Член асоціації стоматологів   Донеччини. Закінчив з відзнакою ВДНЗУ «Українську медичну стоматологічну академію» у 2015 році. В 2013 році став переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Клінічна та фундаментальна медицина (англійською мовою)». З 2012 по 2017 роки виконано 13 друкованих праць, присвячену актуальним питанням пар одонтології та імплантології, а саме: 8 журнальних статей, 2 статті у зарубіжних збірках, 3 тези доповідей.  Є автором 3 патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа. Результати досліджень доповідав на 6 науково-практичних конференціях в Україні та за її межами.


Новікова Катерина Володимирівна – асистент кафедри стоматології №2, є автором 7 наукових праць. Член асоціації стоматологів Донеччини, член української академії дитячої стоматології.

Новікова Катерина Володимирівна
Прелік кваліфікаційних категорій

ПерсоналКатегоріЇ2
Call Now Button