Department of Social Medicine, Health Care and Hygiene

Про кафедру

Кафедра була створена у 2019 році за рішенням Вченої ради університету, підпорядковується медичному факультету № 2 та територіально розташована у м. Кропивницький.

Основним освітнім напрямом діяльності кафедри стало забезпечення якості навчального процесу відповідно до європейських і міжнародних стандартів, реалізація оновленого навчального плану підготовки магістрів, впровадження нових навчальних дисциплін та створення для них навчально-методичного забезпечення.

Науково-педагогічний склад кафедри (2 доктора наук, професори; 4 кандидата наук, доценти) забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Гігієна та екологія», «Історія медицини», «Охорона праці в галузі», «Підготовка офіцерів запасу», «Соціальна медицина, громадське здоров’я», «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини».
Наукові досягнення в атестації кадрів вищої кваліфікації: на кафедрі підготовлено 3 аспіранта; захищені 1 докторська, 2 кандидатські дисертації.

Видавнича діяльність: співробітниками кафедри підготовлено та видано 4 одноосібні монографії, 12 колективних монографій, у т.ч. 8 – в іноземних виданнях, понад 150 наукових статей, у т.ч. 10 – у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of science, понад 200 тез доповідей в матеріалах наукових конференцій, семінарів, форумів, з яких 40 – за кордоном, 5 навчально-методичних посібників.

50 студентів залучені до участі у науково-дослідній роботі кафедри.

Щорічно кафедра організовує та проводить спільно с Центральноукраїнським державним педагогічним університетом міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи».
Представники кафедри залучені до розробки державної програми регіонального розвитку «Центральний регіон – 2020», є координаторами та відповідальними виконавцями окремих напрямків.

Науковий потенціал кафедри зосереджений над виконанням науково-дослідної роботи: «Оцінка показників здоров’я населення урбанізованих територій у взаємозв’язку з медико-соціальними та еколого-гігієнічними чинниками для розробки і впровадження профілактичних заходів» (державний реєстраційний номер: 0120U103121).

Стратегічним пріоритетом подальшого розвитку діяльності кафедри є розробка і обґрунтування освітньої програми «Громадське здоров’я» для підготовки здобувачів вищої освіти.


Склад кафедри

Гуцалюк Олексій Миколайович професор,
в.о. завідувача
Жовновач Руслана Іванівна професор
Дідовець Ірина Володимирівна доцент
Рубан Валентина Миколаївна доцент
Бойко Олена Володимирівна професор
Бондар Юлія Анатоліївна доцент
Гірін Микита Сергійович лаборант

Місцезнаходження кафедри

м. Кропивницький, вул. Юрія Коваленка, 4-а, кабінети: 111 – завідувач кафедри, 501 – лаборант, 513 – кафедра.


Внутрішньокафедральний розклад кафедри


Графік консультацій, відпрацювань пропущених занять та перескладань

Графік консультацій (1)

Робочі програми навчальних дисциплін

Call Now Button