Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.005 прийняла 30 серпня 2021 року до розгляду дисертацію аспіранта (очна форма навчання) кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету Костенка Романа Сергійовича «Клініко-лабораторне обґрунтування оптимізації відновлення зубів після ендодонтичного лікування» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія


Інформація про прийняття дисертації до розгляду

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.005 прийняла 30 серпня 2021 року до розгляду дисертацію аспіранта (очна форма навчання) кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету Костенка Романа Сергійовича «Клініко-лабораторне обґрунтування оптимізації відновлення зубів після ендодонтичного лікування» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія. Науковий керівник: д. мед. н., професор Удод Олександр Анатолійович, професор кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного університету.


Анотація Костенко РС полная
Call Now Button