Спеціальність «ФАРМАЦІЯ»

Спеціальність, ФАРМАЦІЯ, доннму

 • Галузь знань: 22 “Охорона здоров’я”
 • Спеціальність: 226 “Фармація, промислова фармація”
 • Ліцензійний обсяг – 240 місць
 • Бюджет: 5 – місць
 • Вартість навчання: 27 000 ₴ за рік
 • Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
 • Освітній рівень: повна вища освіта
 • Кваліфікація: провізор
 • Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
 • Форми навчання: денна, заочна
 • Термін підготовки: 5 років

На 1-й курс зі скороченим терміном навчання проводиться прийом абітурієнтів – термін підготовки – 4,5 роки, на заочну форму, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (фармація), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Спеціальність, ФАРМАЦІЯ, доннмуПідготовка спеціалістів за спеціальністю «фармація» у ДНМУ України освітньо-кваліфікаційного рівня магістр ведеться з узагальненим об’єктом діяльності: лікарські засоби, фармацевтичні заклади – аптека, фармацевтична фірма, аптечний склад (база), аптечний пункт, контрольно-аналітична лабораторія, фармацевтична фабрика, хіміко-фармацевтичні підприємства, лікувально-профілактичні заклади, бюро судово-медичної експертизи.

Фахівці галузі фармації займаються проблемами створення, безпеки, дослідження, зберігання, виготовлення, відпуску та маркетингу лікарських засобів; пошуку природних джерел лікарських субстанцій.
Після підготовки в інтернатурі (резидентурі) фахівцю присвоюється кваліфікація «провізор» і він здатний виконувати зазначену професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

 • Провізор
 • Токсиколог, в т.ч. судово-медичний
 • Фармаколог
 • Науковий співробітник (маркетинг ефективність підприємства раціоналізація виробництва)
 • Хімік-аналітик в сфері фармації
 • Консультант з ефективності підприємництва у сфері фармації
 • Рекламіст у фармації
 • Фахівець-аналітик з дослідження товарного
 • ГСВО ринку фармацевтичної продукції
 • Ревізор комерційний у сфері фармації
 • Референт керівника фармацевтичної установи
 • Агент комерційний в сфері фармації
 • Агент торговельний в сфері фармації
 • Представник торговельний в сфері фармації
 • Товарознавець в сфері фармації
Call Now Button