Спеціальність «МЕДИЦИНА»

Спеціальність, МЕДИЦИНА, ДонНМУ

 • Галузь знань: 22 “Охорона здоров’я”;
 • Спеціальність: 222 “Медицина”;
 • Ліцензійний обсяг: 1075 місць;
 • Державне замовлення: 178 місць;
 • Вартість навчання за контрактною формою: 34 200 ₴/рік.

Високий рівень професійної медичної освіти є пріоритетним напрямком педагогічної роботи Донецького національного медичного університету. Три факультети, що розташовані у Краматорську, Кропивницькому та Маріуполі, мають за мету навчання майбутніх лікарів тонким аспектам благородного мистецтва.

Спеціальність, МЕДИЦИНА, ДонНМУБазис знань студенти опановують на теоретичних та клінічних кафедрах впродовж перших трьох років навчання. Клінічний практис з подальшим поглибленим вивченням профільних дисциплін студіюється з четвертого по шостий курс. Подальша спеціалізація випускника є наслідком індивідуального вибору на початку завершального семестру та може бути представлена наступними можливими варіантами:

 • Внутрішні хвороби;
 • Загальна практика – сімейна медицина;
 • Інфекційні хвороби;
 • Клінічна онкологія;
 • Неврлогія;
 • Патанатомія;
 • Психіатрія;
 • Пульмонологія та фтізіатрія;
 • Радіологія;
 • Судово-медична експертиза;
 • Спортивна медицина;
 • Дерматовенерологія;
 • Лабораторна діагностика;
 • Акушерство і гінекологія;
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • Медицина невідкладних станів;
 • Нейрохірургія;
 • Ортопедія і травматологія;
 • Оториноларингологія;
 • Офтальмологія;
 • Урологія;
 • Хірургія.

Спеціальність, МЕДИЦИНА, ДонНМУІнноваційна матеріально-технічна база забезпечує найкращі умови ефективної та якісної підготовки фахівців з обраної спеціальності.

Новітнє лікувально-діагностичне устаткування відповідає сучасним стандартам та дає можливість реалізації медичних маніпуляцій на найвищому професійному рівні.

Співробітники університету невпинно вдосконалюють педагогічну діяльність, впроваджуючи для підготовки майбутніх магістрів здобутки медицини останніх років – науково-методичну документацію, яка складається з комплектованих рекомендацій, інформативних посібників, фундаментальних програм для самоконтролю, передбачених навчальними нормами.

Call Now Button