Списки рекомендованих до зарахування (спеціальностей “МЕДИЦИНА”, “ФАРМАЦІЯ”, “СТОМАТОЛОГІЯ”, “ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ”, “ПЕДІАТРІЯ”) станом на 28.08.2020