Student scientific circle on Oncology

Науковий керівник: зав. каф. онкології та радіології, д.мед.н., професор Бондар Володимир Григорович

Куратор: к.мед.н., асистент Кайряк Ольга Василівна

Староста гуртка: Дубовик Анастасія Олександрівна +38-099-710-83-98