Accreditation and Licensing Department

Основна мета діяльності відділу – створення належних умов, що сприяють підвищенню ефективності та якості навчального процесу в університеті; оптимального використання наукового, методичного простору і ресурсів ДНМУ, на основі системного підходу для вдосконалення змісту, організації й методів навчання

Відділ здійснює функції організації, планування, моніторингу та контролю проведення з питань ліцензування, акредитації в університеті й призначений для забезпечення дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, оптимізації й інтенсифікації навчального процесу, впровадження сучасних технологій навчання.

В.о. керівника відділу – д-р наук з державного управління, доцент Вовк Світлана Михайлівна

Контактний email: accreditation.department@dnmu.edu.ua

Call Now Button