Загальна інформація про спеціалізовану вчену раду Донецького національного медичного університету

Наказом ректора Донецького національного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України № 246 від 24 грудня 2015 року на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21 грудня 2015 року створено спеціалізовану вчену раду Д 11.600.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 «Онкологія», 14.01.12 «Ревматологія», 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» та 14.01.22 «Стоматологія» з терміном повноважень від 21 грудня 2015 року до 21 грудня 2018 року.

Голова ради – Синяченко Олег Володимирович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.12 «Ревматологія».

Заступник голови ради – Климовицький Володимир Гарійович, доктор медичних наук, професор, директор науково-дослідного інституту травматології та ортопедії, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.21 «Травматологія та ортопедія».

Вчений секретар ради – Єрмолаєва Майя В’ячеславівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 1, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.12 «Ревматологія».


Наказом ректора Донецького національного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України № 490 від 31 серпня 2020 року на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02 липня 2020 року створено спеціалізовану вчену раду Д 11.600.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.12 «Ревматологія», 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» та 14.01.22 «Стоматологія».

Голова ради – Синяченко Олег Володимирович, д.мед.н. професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.12

Заступник голови ради – Черниш Володимир Юрійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.21

Вчений секретар ради – Єрмолаєва Майя В’ячеславівна, д.мед.н. професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.12

Гур’єв Сергій Омелянович, д.мед.н., професор, заступник директора, ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», спеціальність 14.01.21

Єгудіна Єлизавета Давидвна, д.мед.н. професор, керівник навчального центру, ТОВ «Інститут ревматології», спеціальність 14.01.12. 6

Каськова Людмила Федорівна, д.мед.н. професор, завідувач кафедри, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, спеціальність 14.01.22

Климовицький Володимир Гарійович, д.мед.н., професор, директор інституту, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.21

Климовицький Федір Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.21

Осокіна Ольга Ігорівна, д.мед.н. професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.22

Поворознюк Владислав Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», спеціальність 14.01.21

Силенко Юрій Іванович, д.мед.н. професор, професор кафедри, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, спеціальність 14.01.22

Сокрут Валерій Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.21

Такташов Гемадій Саїтович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.12

Удод Олександр Анатолійович, д.мед.н. професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.22

Центіло Віталій Григорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.22

Чернишова Ольга Євгенівна, д.мед.н. професор, проректор, Донецький національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.12

Шевчук Сергій Вікторович, д.мед.н. професор, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.12

Ярова Світлана Павлівна, д.мед.н. професор, завідувач кафедри, Донецький національний з медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.22

Call Now Button