Reporting documentation to interns of the Department of Dentistry №2

Документи , що надаються лікарем-інтерном для завершення програми інтернатури та отримання допуску до складання іспиту:

(усі документи заповнюються виключно державною мовою)

 1. Заява про допущення до атестації лікаря-інтерна  (Завантажити)
 2. Атестаційний лист (Завантажити)
 3. Характеристика лікаря-інтерна із заочної бази проходження інтернатури (із печаткою, підписом головного лікаря чи директору установи із обов’язковим зазначенням виконання програми інтернатури в повному обсязі). (Завантажити)
 4. Залікова книжка (із усіма відмітками по заліки, підписами із заочної бази, та списком виконаних рефератів)
 5. Щоденник лікаря-інтерна:
  – очної частини: із підписами викладачів очних циклів лікаря-інтерна( ведеться під час знаходження на базах очно частини та заповнюється щоденно)
  – заочної частини: зведеною формою 39 (дублікати або копії) заповнені на лікаря інтерна із підписами керівника відділення та головного лікаря(директора) закладу проходження заочної частини інтернатури;
  – цифровий звіт про виконану роботу за увесь період ( кількість відпрацьованих годин, прийнятих пацієнтів , виконаних маніпуляцій за нозологіями) із підписами відповідального за проходження заочної інтернатури та головного лікаря (директору) закладу проходження заочної частини інтернатури.
  Заванатажити Щоденник виконання плану проходження заочної частини інтернатури лікаря-інтерна за спеціальністю «Стоматологія»
  Завантажити Щоденник виконання плану проходження інтернатури лікаря-інтерна за пеціальністю «Стоматологія» на базі Донецького національного медичного університету, МОЗ України

  Завантажити Щоденник лікаря-інтерна із виконання програми інтернатури за спеціальністю «Стоматологія» у _________________ відділенні (назва профілю відділення)
 6. Індивідуальний план лікаря-інтерна із проходження інтернатури
  Завантажити індивідуальний учбовий план підготовки лікаря-інтерна
 7.   2 кольорові фотокартки ¾
 8. Картонна папка для документів на завязках підписана олівцем ( П.І.Б. згідно паспорту громадянина)

ПЕРЕЛІК РЕФЕРАТІВ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАОЧНУ ЧАСТИНУ НАВЧАННЯ

 1. Карієс. Клінічний перебіг, діагностика, диференційна діагностика.
 2. Клініка, діагностика, лікування пульпітів і періодонтитів.
 3. Пломбувальні матеріали, які застосовуються для лікування зубів.
 4. Принципи лікування хвороб тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота.
 5. Сучасні принципи організації стоматологічної допомоги дітям.
 6. Санація порожнини рота, форми і методи.
 7. Показання до вибору пломбувальних матеріалів для лікування зубів у дітей.
 8. Принципи лікування хвороб тканин пародонта у дітей.
 9. Загальне знеболювання, показання до проведення при амбулаторних втручаннях.
 10. Місцеве знеболювання. Сучасні методи. Ускладнення. Особливості знеболювання в дітей і дорослих.
 11. Морфофункціональні основи зубощелепної системи.
 12. Ортопедичні методи в комплексному лікуванні хвороб тканин пародонта.
 13. Загальні принципи і засоби ортопедичного лікування.
 14. Тактика ортодонтичного лікування підлітків і дорослих. Показання до використання еджуайз-техніки. Реабілітація хворих.
Call Now Button