25 вересня 2015р VII Науково-практична конференція «Іноваційні технології в стоматології»

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

 

 

VІІ Науково-практична конференція

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СТОМАТОЛОГІЇ»

 

 

25 вересня 2015 року

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ____________________________________ !

 

 Запрошуємо Вас взяти участь у VІ науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології», яка відбудеться 25 вересня 2015 року на базі конгрес-центру ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Мета конференції – ознайомити з особливостями застосування сучасних методів лікування та профілактики стоматологічних захворювань.

 

З повагою ˗ організаційний комітет

 

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

  1. 1.Фундаментальні механізми лікування захворювань твердих тканин зубів та пародонта сучасними методиками.
  2. 2.Клінічна оцінка стоматологічного статусу у дітей із соматичною патологією.
  3. 3.Сучасні методи діагностики анатомо-функціональних порушень при плануванні ортопедичного лікування.
  4. 4.Обґрунтування застосування нових хірургічних методик у комплексному лікуванні стоматологічних захворювань.

 

ФОРМА ПУБЛІКАЦІЇ:

 

Матеріали конференції будуть надруковані у вигляді тез доповідей (вимоги додаються) у журналі «Клінічна стоматологія».

 

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

  • усна доповідь
  • стендова доповідь
  • вільний слухач

 

Офіційна мова конференції: українська.

 

 

Регламент доповідей:

  • усна доповідь – до 15 хв.;
  • презентація стенда – до 5 хв.;
  • виступ в обговоренні – до 5 хв.

 

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, інше.

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

1. До друку приймаються тези доповідей, написані державною мовою, підписаних авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи

2. Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2007 на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір шрифта – 14 пт, відстань між рядками – півтора інтервали, без переносів.

3. Структура тез така: УДК, назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, E-mailтекст.

4. При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; вказати висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Надсилати необхідно 2 примірники тез, електронний варіант на CD-R диску, збережений у форматі "*.rtf". Копію квитанції про оплату, авторську довідку. Анкета учасника - обов’язкова.

Вартість публікації від 45 грн. за 1 сторінку. Остаточний розрахунок буде проведено після верстки збірника матеріалів конференції.

  

Кошти за ПУБЛІКАЦІЮ, проживання, харчування просимо переказати  на рахунок:

 

Р/р: №31250201204491 в ГУДКСУ в Тернопільській обл.,

МФО 838012, КОД  02010830,

ІПН 020108319187, Свідоцтво № 200017046

Одержувач: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України"

 

!!! З поміткою оплати за публікацію на конференцію:

Інноваційні технології в стоматології  (25.09.2015р.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обовʼязковою  умовою участі в конференції є оплата

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ – 100 грн (у т.ч. з  ПДВ) на рахунок:

 

Р/р: № 31257301204491 в ГУДКСУ в Тернопільській обл.,

МФО 838012, КОД  02010830,

ІПН 020108319187, Свідоцтво № 200017046

Одержувач: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України"

 

!!! З поміткою: оплата оргвнеску на конференцію: „Інноваційні технології в стоматології  (25.09.2015р.).

 

 

За побажанням учасників, оргкомітет надішле відповідні рахунок,

договір і акт виконаних робітза сплату зазначених коштів.

 

Оплата оргвнеску, проживанняі харчування учасників конференції здійснюються через перерахунок або за готівку. Оплата можлива під час реєстрації.

  

Вартість проживання: від 126 грн.за 1 місце, триразове  харчування : від 75-80 грн. за добу.

 

Для забезпечення Вам успішної участі в роботі конференції просимо обов’язково за 1 місяць до її початку підтвердити свою участь, за 2 тижні до початку – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.

 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:

 

Тел. (0352) 43-49-55( з 15 до 18 год) – декан стоматологічного факультету,

доц. Бойцанюк Світлана Іванівна, e-mail:  tdmustomat@mail.ru

 

Тел./факс (0352) 52-04-79 – науковий відділ, керівник Оксана Олегівна Шевчук,

спеціаліст відділу Наталія Тарасівна Петришин.

Інформацію можна продублювати електронною поштою:  vonf_tdmu@ukr.net

 

P.S.: У всіх повідомленнях не забудьте вказати прізвище і назву конференції. В електронному повідомленні в графі „Тема” обов’язково впишіть латинськими літерами „KONFERENTSIA.

 

 

 

 

ОБОВʼЯЗКОВО!!! Анкету учасника, оформлені згідно з вимогами два примірники тез, CD-диск з електронним варіантом тез, копію квитанції про сплату вартості публікації
до 15.09.2015 року надішліть, будь-ласка, ПОШТОЮ на адресу оргкомітету:

 

Оргкомітет науково-практичної конференції

“Інноваційні технології в стоматології”

Науковий відділ, Медичний університет,

Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:

 

Місце проведення конференції: конгрес-центр ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України", який знаходиться за адресою: навчально-оздоровчий комплекс “Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянський район, Тернопільська область.

 

Доїзд учасників конференції здійснюватиметься від адміністративного корпусу (м. Тернопіль, майдан Волі, 1).

  

 АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

„Інноваційні технології в стоматології”

26 вересня 2014 року

 

Прізвище ___________________________________________________________

Ім’я ________________ По батькові _________________________________

Науковий ступінь _________________________________________________

Вчене звання ______________________________________________________

Посада _______________________________________________________________

Назва організації /установи ___________________________________

Тема доповіді: _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Співавтори __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Електронна адреса для переписки____________________________

Контактний телефон ___________________________________

 

Форма участі у форумі:

 усна доповідь;

 стендова доповідь;

 тільки публікація;

 вільний слухач

 

Технічні засоби презентації

 мультимедійний проектор

Інше ________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

Прошу зарезервувати для мене ________ місць у

готелі з “_____” _______________ 2015 р.

по “_____” _______________ 2015 р.

 

Дата _______________ Підпис ____________________

 

  
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top