Інформуємо Вас, що в Донецькому юридичному інституті МВС України 13 травня 2016 року відбудеться міжнародна науково-методична конференція «Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки», присвячена ювілею навчального закладу.

Інформуємо Вас, що в Донецькому юридичному інституті МВС України 13 травня 2016 року відбудеться міжнародна науково-методична конференція «Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки», присвячена ювілею навчального закладу.

Мета конференції: удосконалення

організаційно-правового забезпечення

навчального процесу в навчальних закладах зі специфічними умовами навчання,

впровадження міжнародного досвіду в систему підготовки кадрів, а також психологічне супроводження працівників правоохоронних органів під час проходження служби.

Робота міжнародної науково-

методичної конференції планується за такими напрямами:

  • стан, зміст та якість підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів відповідно до міжнародних і вітчизняних стандартів;

  • становлення і розвиток вітчизняного та зарубіжного законодавства у сфері освітніх послуг, що надаються вищими навчальним закладами зі специфічними умовами навчання;

  • науково-методичне забезпечення

розвитку професійної юридичної освіти;

  • інноваційні та сучасні педагогічні

технології навчання майбутніх

правоохоронців;

  • гуманістична парадигма в професійній освіті: наука і практика;

  • перспективи організації безперервного навчання у системі вищої освіти МВС України - «Навчання протягом життя»;

- психологічне супроводження

професійного відбору, професійної орієнтації, професійної діяльності працівників

правоохоронних органів.

Для участі у конференції запрошуються працівники вищих навчальних закладів; аспіранти та ад’юнкти; працівники судових та правоохоронних органів; представники органів місцевого самоврядування, державних адміністрацій, громадських організацій та громадських формувань, студенти та курсанти вищих навчальних закладів.

Робочі мови - українська, російська, німецька, англійська.

Тексти доповідей та повідомлень необхідно надіслати до 15 квітня 2016 року на адресу оргкомітету.

Вимоги до текстів доповідей та повідомлень

Обсяг доповідей - до 5 сторінок.

Оформлення текстів: формат А4, поля: верхнє, нижнє, ліве 2 см, праве 1см, шрифт TimesNewRomanкегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Назва доповіді або повідомлення - великими літерами посередині рядка; нижче (через 2 інтервали праворуч) - прізвище та ініціали автора, назва установи, де працює автор, посада; далі (через 2 інтервали) - текст. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється наприкінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання зазначаються у квадратних дужках із порядковим номером джерела за списком, через кому - номер сторінки (сторінок).

Текст необхідно подати роздрукованим та в електронному варіанті на підписаній автором диск CDу форматі «doc» із файлом, що названо прізвищем автора або електронною

поштою; до тексту просимо обов’язково додати заповнену заявку учасника (додається).

У тексті не слід використовувати автоматичні виноски та автоматичну цифрову нумерацію абзаців, у тому числі в списку використаної літератури.

Оргкомітет конференції зберігає за собою право редагування або відхилення матеріалів, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, не належним чином оформлені або надіслані пізніше визначеного терміну.

Матеріали, які не відповідають вищезгаданим вимогам та напрямам конференції або з порушенням терміну подання, розглядатися та публікуватися не будуть.

Всі витрати по відрядженню та проживанню здійснюються учасником конференції за власний рахунок, або за рахунок сторони, що його відряджає.

Матеріали конференції будуть опубліковані на офіційному сайті Донецького юридичного інституту, а також видані окремим збірником.

Адреса оргкомітету:

50106, м. Кривий Ріг, вул. 7-й Зарічний мікрорайон, 24, Донецький юридичний інститут відділ організації наукової роботи тел./факс (0564) 95-09-69, e-mail

Контактні телефони:

(050) 869-77-38 - Назимко Єгор Сергійович

(050) 101-89-58 - Лосич Сергій Васильович 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top