Розгляд лікувальної роботи на засіданні Вченої ради

Рішення Вченої ради «Підсумки лікувальної роботи клінічних кафедр ДонНМУ у 2015році та перспективи удосконалення лікувальної роботи у 2016 році», засідання якої відбулось 22.04.2016 року

скачати Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології ДонНМУ в 2015-2016 роках

скачати Кафедра стоматології №2

скачати Клінічні кафедри

скачати Кафедра Педіатрї

РІШЕННЯ

Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького «Підсумки лікувальної роботи клінічних кафедр ДонНМУ у 2015 році та перспективи удосконалення лікувальної роботи у 2016 році»

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної (лікувальної) роботи ДонНМУ ім. М. Горького доцента Петряєвої О.Б. «Підсумки лікувальної роботи клінічних кафедр ДонНМУ у 2015 році та перспективи удосконалення лікувальної роботи у 2016 році» Вчена рада постановляє:

 1. Проректору з науково-педагогічної (лікувальної) роботи (доценту Петряєвій О.Б.)
  • Забезпечити координацію роботи та організацію систематичного контролю за реалізацією основних напрямків лікувальної діяльності університету.
  • Забезпечити участь у виконанні національних та регіональних медичних програм співробітників клінічних кафедр університету.
  • Підготувати пропозиції по можливості передислокації клінічних кафедр,які ведуть підготовку інтернів, в західну та південну зони регіону.
  • Організувати роботу по залученню міжнародних коштів та написання міні-грантів для придбання необхідного медичного обладнання.
  • Підготувати пропозиції по закріпленню співробітників клінічних кафедр за ЛПЗ, «проблемними» територіями з урахуванням рівня захворюваності, інвалідності та смертності від окремих хвороб.
  • Забезпечити планування лікувальної роботи клінічних кафедр на підставі аналізу показників стану здоров′я населення регіону.
  • Організувати контроль за виконанням графіку консультацій в ЛПЗ в північній та південній зонахрегіону.
  • Залучати до участі в науково-практичних конференціях обласних фахівців, спеціалістів провідних НДІ України та фахівців МОЗ.
  • Розробити та забезпечити контроль за проведенням тренінгів з практикуючими лікарями з використанням симуляційного обладнання.
  • Активізувати роботу клінічних кафедр по підготовці та впровадженню методичних рекомендацій та інформаційних листів з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.
  • Забезпечити впровадження нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, включення їх у Галузевий Реєстр нововведень МОЗ України.
  • Організувати та забезпечити проведення ефективної кадрової політики з урахуванням потреб області в висококваліфікованих фахівцях шляхом своєчасної роботи по підготовці лікарів в інтернатурі, курсах спеціалізації, ПАЦ.
  • Протягом ІІ-ІІІ кварталів 2016 року провести ретельну перевірку організації лікувальної роботи клінічних кафедр, про результати перевірок регулярно доповідати на засіданнях Вченої ради.
  • Забезпечити ефективне співробітництво з галуззю охорони здоров′я.

 

                                                  Термін виконання – постійно

 1. Директору університетської клініки – НДІ травматології та ортопедії (професору Климовицькому В.Г.):
  • Продовжити роботу по оснащенню університетської клініки сучасним обладнанням.
  • Забезпечити застосування нових технологій, сучасних методик діагностики та лікування хворих та травмованих.
  • Організувати та проводити консультативно-лікувальну роботу.
  • Забезпечити контроль за ефективною роботою ліжкового фонду, використанням коштів, медичного обладнання та лікарських засобів.
  • Організувати та провести міжнародну науково-практичну конференцію з актуальних питань травматології та ортопедії, надання медичної допомоги при мінно-вибуховій травмі.
  • Активізувати роботу по підготовці та публікації методичних рекомендацій та інформаційних листів, нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, включених до Галузевого Реєстру нововведень МОЗ України.

                                                   Термін виконання – постійно

 1. Завідуючим клінічними кафедрами:
  • Забезпечити якісне надання лікувально-діагностичної допомоги населенню області.
  • Посилити роботу по збільшенню обсягів різних видів лікувально-консультативної допомоги, у тому числі використовуючи виїзні форми роботи.
  • Продовжити сумісно з галуззю охорони здоров′я проведення науково-практичних конференцій, виїзних циклів, тренінгів.
  • Забезпечити планування лікувальної роботи з урахуванням потреб регіону, стану здоров′я населення.
  • Своєчасно надавати лікувальному відділу квартальні звіти співробітників кафедр з проведеної лікувальної роботи та інформацію про проведені науково-практичні конференції.
  • Подовжити підвищення професійного рівня професорсько-викладацького складу та своєчасне проходження атестацій співробітниками кафедр.
  • Приймати участь у проведенні «Дня фахівців», атестації лікарів та акредитації ЛПЗ.
  • Забезпечити підготовку та публікацію методичних рекомендацій, інформаційних листів з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи та включення їх до Галузевого Реєстру нововведень МОЗ України.
  • Активізувати роботу співробітників університету по популяризації медичних знань на радіо, телебаченні, в ЗМІ.

                                                Термін виконання – постійно

Контроль за виконанням рішення засідання Вченої ради залишити за Ректором ДонНМУ, чл.-кор. НАМН України, професоромДуманським Ю.В.

 

Голова Вченої ради ДонНМУ,

чл.-кор. НАМН України, професор                 (підпис)Думанський Ю.В.

 

Вчений секретар                           (підпис)   Богатирьова О.В. 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top