19 квітня 2016 року о 10:00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Орлик Тетяни Василівни

19 квітня 2016 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 (м. Краматорськ Донецької області, бульвар Машинобудівників, 39, аудиторія 2335) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Орлик Тетяни Василівни

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєвчений секретар ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ)

Назва дисертації– «Вертебральний больовий синдром у людей старших вікових груп при системному остеопорозі: фактори ризику, діагностика, лікування,профілактика»

Шифр та назва спеціальності– 14.01.21 – травматологія та ортопедія

Науковий консультант– Поворознюк Владислав Володимирович, доктор медичних наук, професор, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату (ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ))

Офіційний опонентРадченко Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з науковоїроботи (ДУ «Інститутпатології хребта та суглобівім. М.І. Ситенка НАМН України» (м. Харків))

Офіційний опонентІгнатьєв Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри професійної патології, клінічної лабораторної і функціональної діагностики (Одеський національний медичний університет МОЗУкраїни)

Офіційний опонентКалашников Андрій Валерійович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення травматичних пошкоджень опорно-рухового апарату та проблем остеосинтезу (ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (м.Київ))

Дисертація pdf

Автореферат pdf

Відгук опонент Калашников А. В. pdf

Відгук опонент Радченко В. О. pdf

Відгук опонент Ігнатьєв О. М. pdf

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…