19 квітня 2016 року о 14:00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Крочак Святослави Петрівни

19 квітня 2016 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 (м. Краматорськ Донецької області, бульвар Машинобудівників, 39, аудиторія 2335) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Крочак Святослави Петрівни

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ)

Назва дисертації – «Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування первинного остеоартрозу колінних суглобів у жінок старших вікових груп з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини»

Шифр та назва спеціальності – 14.01.12 – ревматологія

Науковий керівник – Григор’єва Наталія Вікторівна, доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату (ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ))

Офіційний опонент – Станіславчук Микола Адамович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 (Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України)

Офіційний опонент – Борткевич Олег Петрович, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології (ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ))

 

Дисертація pdf

Автореферат pdf

Відгук опонент Станіславчук М.А. pdf

Відгук опонент Борткевич О.П. pdf

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…