20 квітня 2016 року о 10:00 годині відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Дзерович Наталії Іванівни

20 квітня 2016 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 (м. Краматорськ Донецької області, бульвар Машинобудівників, 39, аудиторія 2335) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Дзерович Наталії Іванівни

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ)

Назва дисертації – «Саркопенія та остеопороз у жінок старших вікових груп: механізми розвитку, діагностика, профілактика та лікування»

Шифр та назва спеціальності – 14.01.21 – травматологія та ортопедія

Науковий консультант – Поворознюк Владислав Володимирович, доктор медичних наук, професор, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату (ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ))

Офіційний опонент – Черниш Володимир Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Сулима Вадим Станіславович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України»)

Офіційний опонент – Істомін Андрій Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини (Харківський національний медичний університет МОЗ України)

 

Дисертація pdf

Автореферат pdf

Відгук опонент Черниш В.Ю. pdf

Відгук опонент Істомін А.Г. pdf

Відгук опонент Сулима В.С. pdf 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top